null

Transcription

null
Tipsfrågor om Örnsköldsvik
1. Vad heter Örnsköldsviks tjänstecentrum i inre hamnen?
1 Parken
X Arken
2 Arkaden
2. Vilket är rätta namnet på parken mellan Storgatan och Strandgatan?
1 Strandparken
X Stadsparken
2 Stadsträdgården
3. Vad heter den omdiskuterade skulpturen på torget?
1 Sörköraren
X Söråkaren
2 Sörfararen
4. Konstnären, som gjort skulpturgruppen vid nya scenen på torget heter
1 Bruno Liljefors
X Bror Marklund
2 Jörgen Nilsson
5. För vilken verksamhet byggdes 1905 byggnaden där museet är nu?
1 Stadsbibliotek
X ÖTS (Örnsköldsviks Tekniska Skola)
2 Samrealskola
6. I mellanparken har det stått två skulpturer av korpar på stenpelarna. Vilken Asagud
hade dessa två korpar på sina axlar?
1 Oden
7.
X Sörlungånger
2 Lungvik
Vad hette företaget, som tillverkade hamnkranarna?
1 AB Hägglund & Söner
9.
2 Tor
Vad hette byn, som man köpte mark av, för att bygga köpingen Örnsköldsvik 1842?
1 Norrlungånger
8.
X Balder
X Jerfveds Mekaniska
När invigdes Stadshotellet?
1 1896
X 1908
2 1913
10. Varför är Höga Kusten ett världsarv?
1
X
2
Bergen längs kusten är så höga
Området har haft världens snabbaste landhöjning
I området finns Skule nationalpark
2 Bröderna Ekberg
11. Vilket år blev Örnsköldsvik stad?
1 1842
X 1894
2 1908
12. Varför fick köpingen namnet Örnsköldsvik?
1 En landshövding på 1700-talet hette Per Abraham Örnsköld
X Havsörnarna brukar sväva över Öviksfjärden
2 Den förste borgmästaren hette Örnsköld
13. Vad hette den kung som besökte Örnsköldsvik 1890 och som ”såg till” att
Örnsköldsvik blev stad?
1 Karl XV
X Oscar II
1
2 Gustaf V
X
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Namn: ___________________________________________________________