Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff i Tingsryd 2014-02-27

Comments

Transcription

Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff i Tingsryd 2014-02-27
Minnesanteckningar från hälsoskyddsträff i Tingsryd 2014-02-27
Närvarande: Annelie Elf, Alvesta kommun, Jennie Saleskog, Karlskrona kommun, Andreas
Hult, Karlskrona kommun, Torbjörn Steen, Karlskrona kommun, Bertil Bengtsson, Lessebo
kommun, Josef Larsson, Ljungby kommun, Caroline Bengtsson, Miljöförbundet Blekinge
Väst, Kristina Brovall, Tingsryds kommun, Jan Metsjö, Tingsryds kommun, Fredrik
Martinsson, Tingsryds kommun, Annica Carlsson, Uppvidinge kommun, Annika Johnsson,
Växjö kommun, Heléne Gårdebrink, Växjö kommun, Annika Sandberg, Älmhults kommun,
Johanna Hindelang, Älmhults kommun, Frida Fröberg, Länsstyrelsen i Blekinge län, Anna
Antonsson, Länsstyrelsen i Blekinge län samt Linda Petersson, Miljösamverkan KronobergBlekinge.
Kemikalieprojekt i förskolan
Kristina Brovall, Tingsryds kommun, höll ett föredrag om det kemikalieprojekt i förskolan
som påbörjats under 2013 inom Tingsryds kommun.
-
Kristina informerade om exempel på varor som innehåller kemikalier ex. foppatofflor,
majsplåtburkar med plastklädd insida. Bisfenol A får inte finnas i mat som riktas till
små barn. Den handlaren som säljer en vara är ansvarig för att det inte är något farligt
med varan.
-
Vi människor är toppkonsumenter och är högst i näringskedjan. Mammor för över
kemikalier till sina barn under graviditet och via modersmjölk.
-
Barn är mycket känsliga. Vad vet vi? Astma och allergier har ökat hos barn mellan åren
2003-2011.
-
Kommunen ansvarar för att barnen vistas i en säker miljö i förskolan.
-
Viktigt att ställa krav på inköpen i kommunen.
Projektet:
-
Alla måste vara med på det.
-
Tydliga mål!
-
Handlingsplan med smarta uppföljningsbara mål där det står vem som är ansvarig.
-
De flesta i kommunen har varit positiva.
-
150 timmar hade lagts in i tillsynsplanen för projektet - detta har inte hållit. Många fler
timmar har gått åt.
-
Boktips: Makt, gift, plast och våra barn.
-
Ny leksaksupphandling är på gång.
-
Se även Kristinas presentation som bifogas anteckningarna. Kristina kan maila
projektplan och handlingsplan till den som är intresserad.
Ny blogg
Linda visade Miljösamverkans nya blogg och hur den är uppbyggd. Tills den gamla hemsidan
är avslutad och arkiverad finns bloggen under domännamnet: http://dev.mskb.se/ Sedan
kommer bloggen vara under domänen www.mskb.se
Information om nya Folkhälsomyndigheten
Information om nya folkhälsomyndigheten. Kontakt: Marianne Löwenhielm, e-post:
[email protected]
Ett problem är att Socialstyrelsen har kvar hygiendelen som ansvarsområde. Ingrid Nilsson är
kvar som kontaktperson på Socialstyrelsen.
Folkhälsomyndighetens remiss för allmänt råd om städning i förskolor och skolor. Är någon
av kommunerna inbjudna som remissintsans? Alla kan skicka in synpunkter. Ljungby och
Växjö har tittat lite på remissen: Det allmänna rådet är kortfattat och otydligt.
Förberedelse inför det nationella hälsoskyddsprojektet i skolor.
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsynmiljobalken/inomhusmiljo-i-skolan/
Deltagande i skolprojektet: Växjö, Ljungby, Tingsryd tar del av informationen. Växjö har varit
ute nyligen på tillsyn i skolor.
Inför skolprojektet: Behov av checklista, handläggarstöd.
Rutiner när det gäller anmälningar enligt 38 § och då särskilt när det gäller skolor
Karlskrona kommun frågar de andra kommunerna om deras rutiner m.m. när det gäller
anmälningar enligt 38 § och då särskilt när det gäller skolor.
Miljöförbundet: vid nyanmälning av skola så träffas de på plats och går igenom lokalen. Vid
nybyggnation får de ärendet på remiss. Avgift 4 timmar.
Växjö har svårt att få in uppgifter, därför åker de ut på besök, normalt ett besök ibland ett
innan anmälan. Avgift baserat på 4 timmar. Annika Johnsson har gått en kurs på LNU.
Alvesta 3 timmar för en anmälan.
I Älmhult har de en checklista om vad de ska gå igenom på Byggsidan.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Anneli Elf har en fråga som berör Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön. Eldning vid olika månader.
Annika Johnsson tipsade om ”Natlika” där alla lokala häloskyddsföreskrifter finns samlade.
Ambulerande verksamheter
Ljungby kommun frågade hur de andra kommunerna jobbar med ambulerande verksamheter.
Ska ha avgränsad plats eller avgränsning i tid med städning och rengöring mellan.
Tips om gemensam utbildning för skärande/stickande verksamheter
Helen tipsade om gemensam utbildning för skärande/stickande verksamheter Hur följer vi
upp piercing/tatueringsprojektet, har vi koll även på fotvårdare, akupunktörer. Helen skickar
kontakter.
Läkemedelsverkets nationella tillsynsprojekt om frisörprodukter
Läkemedelsverkets nationella tillsynsprojekt om frisörprodukter: Miljöförbundet, Älmhult
Tingsryd, Växjö, Ljungby tar del av informationen.
Smyckesprojektet
Smyckesprojekt: Växjö och Ljungby kommuner har tagit del av info.
Övrigt:

Tips från Helen gå med i Sveciac.

Annika Johnsson var med på årsmöte för smittskyddsläkare. På mötet togs vägglöss
upp. 2012 gjordes 200 saneringar i Växjö. 2012 gjordes 17 000 saneringar i hela
Sverige. Svårigheter med soffor.
Växjö har inte fått in något ärende eller klagomål om vägglöss. Karlskrona kommun
har också mycket problem med vägglöss. Något enstaka ärende.

Växjö kommun har fått dom av Mark- och miljööverdomstolen om att de har rätt att
begära in uppgifter om ventilation.

Miljöförbundet har haft ärende om trafikbuller om att kommunen ska utföra
bullerdämpande åtgärder.

Karlskrona kommun ska börja med fotvårdstillsyn i år och önskar bra checklistor.

Karlskrona kommun informerade och delade ut inbjudan om en föreläsning om Digital
allergirond i skola och förskola med fördjupning inom områdena städning och ventilation som
Allergikommittén och Astma- och allergiförbundet anordnar den 18 och 19 mars.
Förslag på datum för nästa träff när vi kan bjuda in Folkhälsomyndigheten:
Alternativ 1: 9 september 2014
Alternativ 2: 18 september 2014
Preliminärt i Sölvesborg nästa gång. Om vi ska samordna oss med Kalmar kanske det är bättre
att vara i Alvesta eller Växjö.
Minnesanteckningar förda av:
Linda Petersson, samordnare
0470-77 85 24
[email protected]

Similar documents