Matting Taktila Stråk

Transcription

Matting Taktila Stråk
Matting säljer och marknadsför Taktila
Stråk i samarbete med Trelleborg AB.
Matting Taktila Stråk
Varningsplatta
Valplatta
Taktila stråk från Matting är en taktil och visuell produkt anpassad för golvytor inomhus.
Tack vare sin höga visuella kontrast mot golvet är ytan lätt
att upptäcka. Gummimaterialet gör plattorna halksäkra
även under fuktiga förhållanden, de är rullstolsvänliga och
utan snubbelrisk. Stråken limmas ovanpå befintliga golv
och ytor utan åverkan på underlaget. Kan med fördel placeras på plattformar, i trappor, ramper, hallar, hissar mm.
Valplatta
Varningsplatta
Ledstråk
Ledstråk
Mått:
400 x 400 x
5 mm
400 x 400 x
5 mm
188 x 1850 x
5 mm
400 x 2000 x
5 mm
Färg:
Art.nr:
RAL 7016 Mörk grå
S2124070
S2124050
Färg:
S2124040
400
188
Varningsplatta Trappa RAL 7040
S2124045
RAL 7040 Ljus grå
Art.nr:
S2124060
S2124020
S2124010
Vikt:
0,75 kg
1 kg
2 kg
Produkt
4 kg
Varningsplatta Trappa
Skyddstråk
Mått:
920 x 320 x 5 mm
2520 x 400 x 6 mm
Färg:
RAL 7040 Ljus grå
RAL 7016 Mörk grå
S2124120
S2124100
Art.nr:
Valplatta RAL 7040
2000
Produkt
Varningsplatta RAL 7016
1850
Egenskaper / fördelar
• Tydlig färg- och ljudskillnad mot angränsande golv. Finns i två färger, mörkgrå RAL7016 och ljusgrå RAL7040.
• Ljuddämpande.
• Förhindrar fallolyckor.
• Rullstolsvänlig.
• Flamsäker.
• Självslocknande.
• Mycket låg rökutveckling vid brand.
• Helt utan gifter.
• Snabb och enkel installation.
• Enkel att hålla ren.
• Lång livslängd.
• Miljövänlig.
Temperatur, högsta / lägsta: +40° / +10°
Skyddstråk RAL 7016
Ledstråk RAL 7040
Matting AB Box 514, 441 15 Alingsås Tel: 0322 - 67 08 00 Fax: 0322 - 67 08 01
E-post: [email protected] webshop: www.matting.se