Svenska

Transcription

Svenska
PRODUKTBESKRIVNING - Serie 200
M ÅT T:
BESLAG:
Angivna mått enligt vår broschyr är karmens verkliga
Komplett enligt vår standard. Lyftspanjolett av
yttermått. Vi tillverkar på beställning även ett stort
naturanodiserad aluminium med två låspunkter
urval specialstorlekar.
anpassad för Assa ovalcylinder 707. Bärvagnar av
rostskyddsbehandlat stål och med kullagerförsedda

fiberhjul. Handtag (hävarm) och nedre glaslist av
aluminium eller trä.


Karmdimension: Trä 55 x 205 mm / Trä-Alu 55 x 215
mm.
T R Ä S
LAG:
Alternativt – Handtag (hävarm) på båda sidor för

Fur av mycket hög klass B utan lagning med trädubbel ovalcylinder.
 

plugg (SIS
818104) – impregnerad. Samtliga detaljer

består 
av en lamell-limmad konstruktion. Trösklar av
H S P O RTA L :

fingerskarvad
Iroko
hårdträ.
Karmunderstycke
för
1 Lyftspanjolett


överljus och lyftglidfönster av Fur. Glidlist i dörrblad
2Låshus

av Mahogny (Meranti). Samtliga produkter tillverkas
3 Främre bärvagn

även av
massiv mahogny, ek eller teak som specialut4 Bakre bärvagn



förande.
5Förbindelsestång

6 Styrklossar till förbindelsestång




Y T B E
HANDLING:
7 Handtagsrosett, täckbricka, inv. handtag

Ytbehandlingen enligt SIS 056812 för fönster och
(hävarm).

fönsterdörrar
av
trä.
8 Utvändigt skålhandtag


9 Invändig ovalcylinder Assa 707

Lasering: Standardkulörer – AN
dopplasur
/
Teakbrun
10Låstapp

97141 / Nötbrun 97142 / Brunsvart 97143 / Eklasur

+ invändigt Cetol WF 950 och utvändigt Lasurfix V.
Löpskena av brunanodiserad aluminium.



Täckmålning:
Standardkulör – AN täckmålning / Vit

NCS S 0502-Y / system D-dur.





B E K L 
ÄDNAD:

Standardkulörer: Pulverlack: Vit NCS S 0502-Y /




Firgrön
RAL 6009 / Olivgrön RAL 6003 / Brilliantblå 

RAL 5007 / Brunröd RAL 3011 / Rubinröd RAL

3003 / 
Signalgrå RAL 7004 / Basaltgrå RAL 7012 /
Trösklar och Glidlist: AN uteolja klar.





RAL 9010.



Anodiserad:
Brun (amber) / silver (natur).












PRODUKTBESKRIVNING - Serie 200
N ÄT D Ö R R :
D E KO R S P R Ö J S :
Beslag enligt detaljritning HAJOM Lyftgliddörrar nr 3
Dekorspröjs utanpåliggande och löstagbara – monte-
(serie 201).
rade av oss på resp. parti. Vi tillverkar även ett stort
urval av specialvarianter.
TÄT N I N G S L I S T:
Monterad Silikonslanglist – demonterbar.
BÅGPOSTER:
Bågposter – fast genomgående poster där glasen är
GLAS:
delade luft för luft.
Partierna är glasade med 3- skikts isolerglas T4-12
resp. T6-12. Monterade enligt MTK:s metod 4. Andra
Ö V R I G T:
typer av glas levereras såsom energiglas / härdat glas
ADJUFIX karminfästning med monterad karmhylsa
/ sol- och värme reflekterande glas / ljudrutor / brand-
för montage I trästomme, levereras som standard.
hämmande glas / spröjs mellan glasen / varm kant i
Läs noga i vår folder ”Monterings- och
olika färger etc.
skötsel anvisningar för Hajom Skjutdörrar”. Följ
dessa noggrant parallellt med TMS:s folder ”Fönster
BRÖSTNINGAR:
och Ytterdörrar.”
Massiv standardbröstning 223mm inkl. karmunderstycke (tröskel). Förhöjd och isolerad bröstning med
GARANTI:
40mm polyuretanskum. Utvändig beklädnad av
Garantier lämnas endast under förutsättningar att
18x85mm liggande träpanel och invändigt slät kniv-
monterings- och skötselinstruktionerna följs.
skuren fur-fanerad plywood. Alternativt för täckmålat är ett utförande på plastlaminat på både in- och
utsidan.