INSEKTER - Milluck

Transcription

INSEKTER - Milluck
INSEKTER
flygande
2013-04-01
Ett urval av våra mest förekommande skadedjursprodukter.
Insekter
flygande
Artikel nr
Produkt/Beskrivning
Enhet
Förpackning
201016
Funnel Trap (Mottfälla
Monitorfälla för indikering av mott. Inkl. korg och upphängnings
snöre.
Styck
1 krt x 20 st
201090
Kapsyl för Funnel trap (Mottfälla)
Hållare för feromonkapsel. Passar både kapsel av plast och gummi. Ersätter korg.
Styck
201205
Fångstfälla Easy Trap (Mottfälla) 5-pack
Monitorfälla av kartongpapp med våtlim. Rutmönster under limmet för enkel
räkning av insekter. Kompletteras med feromonkapsel.
1 fp x 5 st
201182
Feromonkapsel Spectrum
Longlife Blå. Mjölmott/Kvarnmott (Ephestia/Plodia).
Verksam 10-12 veckor.
Styck
201194
Limskiva för Funnel trap (Mottfälla)
Gul skuren för att passa invändigt i Funneltrap.
Underlättar räkning av insekterna.
1 fp x 10 st
201101
AF Demi Diamond
Monitor insektsfälla som kompletteras med limskiva
201191, 201192, 201193.
Styck
1 krt x 50 st
201191
Limskiva för fruktfluga
Monitorlimskiva med attraherande gul färg.
1 fp x 50 st
201192
Limskiva för Mjölmott/Kvarnmott
För monitorering av Ephestia/Plodia. Feromon inbyggt i limmet. Rutmönster för
enkel räkning av antalet insekter.
1 fp x 10 skivor
1 krt x 10 fp
201193
Limskiva för Klädesmal
1 fp x 10 skivor
För monitorering av Tineola Bisseliella. Feromon inbyggt i limmet. Rutmönster för 1 krt x 10 fp
enkel räkning av antalet insekter.
201210
Fermonskiva f Delta Trap.
För monitorering av Ephestia/Plodia. Feromon inbyggt i limmet . Aluminiumförpackning för lång hållbarhet.
1 fp x 10 skivor.
201018
Getingfälla HB
Indikeringsfälla i gul plast som monteras hängande eller stående.
Styck
201019
Attraktionsvätska för geting, fruktfluga, påse 250 ml
Färdig brukslösning av livsmedelsprodukter för att attrahera insekter. För indikering.
Styck
201012
Moscatrap
Hängande eller stående monitorfälla. Kompletteras med attrak-tionsvätska.
Styck
201031
Flugfälla Clear Window
Genomskinliga limark för fångst av flugor, 10-pack.
Används vid indikering.
1 fp x 10 st
Insekter
flygande
Artikel nr
201022
201023
201050
Insekticider
Artikel nr
220352
320231
Produkt/Beskrivning
Basic Flugfälla
Monitorfälla för flugor utom- och inomhus. Uppsamlingsburk med speciallock
som förhindrar flugorna att flyga ut igen. Effektivt livs-medelsbaserat medel som
lockar till sig flugorna.
Basic Fruktflugfälla
Monitorfälla som med sin form smälter bra in och effektivt fångar fruktflugor
inomhus. Levereras inkl 15 ml effektivt livsmedelsbaserat medel som lockar till
sig flugorna.
Waspinator
Getingboattrapp som skapar ett fientligt och avskräckande område för getingar.
Arbetsområde ca. 6 m.
Produkt/Beskrivning med länk till säkerhetsdatablad
Aquapy EW
Koncentrat. Verksam beståndsdel: Pyretriner 30 g/L.
Bekämpningsmedel klass 2. Reg.nr. 4771.
Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.
Vespo Insekt 400 ml.
Aerosol. Verksam beståndsdel: Pyrethrum 0,26%,
Piperonylbutoxide 1,3%.
Bekämpningsmedel klass 3. Reg.nr. 4039.
Mot bostadsohyra och förrådsskadeinsekter.
Enhet
Förpackning
Styck
Styck
Styck
Enhet/Förp
1 fp x 1 L
1 st x 400 ml.
1 krt x 12 st
320211
Geting Effekt, skum.
Aerosol som bildar skum 300 ml.
Verksam beståndsdel: Pyretriner 0,21 vikt-%.
Bekämpningsmedel klass 3. Reg.nr. 4825.
För bekämpning av getingars och andra insekters bon i och omkring byggnader.
1 st x 300 ml
1 krt x 12 st
320212
Flug Effekt, 750 ml.
Aerosol. Verksam beståndsdel: Pyrethrum 0,4%,
Rapsolja 2 %. Bekämpningsmedel klass 3. Reg.nr. 4715.
Mot flugor och andra flygande insekter.
1 st x 750 ml.
1 krt x 12 st
201032
Flugpenna Stop-it
Dra ett osynligt streck på hård yta med pennan och insekten dör vid kontakt med
det.
Verksam beståndsdel: Cypermetrin 5 vikt-%.
Bekämpningsmedel klass 3. Reg.nr. 4994.
Mot flugor, myror och andra krypande insekter inomhus.
styck
320610
Exit RTU, 500 ml.
Exit RTU är pumpflaska med en flytande lösning mot krypande och flygande
ohyra. Färdig brukslösning att använda direkt.
Verksam beståndsdel: Cypermetrin 0,05% (0,5 g/L)
Bekämpningsmedel klass 3. Reg.nr. 4886.
Mot ohyra i och omkring byggnader. Ej för bekämpning av kacker-lackor och
vägglöss.
1 st x 500 ml
1 krt x 12 st
320611
Exit RTU, 3 L.
Exit RTU är en flytande lösning mot krypande och flygande ohyra.
Färdig brukslösning att använda direkt.
Verksam beståndsdel: Cypermetrin 0,05% (0,5 g/L)
Bekämpningsmedel klass 3. Reg.nr. 4886.
Mot ohyra i och omkring byggnader. Ej för bekämpning av kacker-lackor och vägglöss.
1 st x 3 L
1 krt x 4 st
Insekticider
Artikel nr
Produkt/Beskrivning med länk till säkerhetsdatablad
Enhet/Förp
220401
Baycidal Stallar WP25
Slampulver. Verksam beståndsdel: Triflumuron 25 vikt-%
Bekämpningsmedel klass 2. Reg.nr. 4981.
Mot fluglarver i djurstallar. Mot larver av gödselbagge, Alphitobius diaperinius, i
fjäderfähus. Endast inomhus.
Får ej sprutas direkt på djuren.
Följande karenstider ska iakttas: Fjäderfä. Behandling får ej ske senare än 7 dagar
före slakt till livsmedelsproduktion. Övriga djurslag. Behandling får ej ske senare
än 28 dagar före slakt till livsmedelsproduktion.
1 fp x 250 g
1 krt x 6 x 250 g
220451
Quickbayt WG10, 350 g
Granulat. Verksam beståndsdel: Imidakloprid 0,5%.
Bekämpningsmedel klass 2. Reg.nr. 4581.
Mot flugor i djurstallar. Medlet bör läggas ut så att husdjur inte kan komma åt det
1 fp x 350 g
320401
Ficam D, 3 kg
Puder mot getingar för behandling av främst svårtillgänliga bon.
Får ej appliceras direkt på marken.
Verksam beståndsdel Bendiokarb 1,25 vikt-%
Bekämpningsmedel klass 2. Reg.nr. 5124.
Mot geting för punktbehandling av bon i och omkring byggnader.
1 fp x 3 kg
320410
Ficam W, 15 g
Mot geting i och omkring byggnader samt mot vägglöss i sovrum.
Ej i utrymmen som våttorkas regelbundet.
Verksam beståndsdel Bendiokarb 83,4 vikt-%
Bekämpningsmedel klass 1 SO. Reg.nr. 5125.
1 krt x 10 fp
x 10 påsar x 15 g
MILLUCK AB
Kilian Zollsgatan 7B 217 56 Malmö
www.milluck.com
040-911530
[email protected]
0705-171614
[email protected]
0735-441292