INSIDAN | 9 oktober 2014 - Naturvetenskapliga fakulteten

Transcription

INSIDAN | 9 oktober 2014 - Naturvetenskapliga fakulteten
INSIDAN | 9 oktober 2014
LEDNINGSNYTT
Senaste dekanbrevet
Olov Sterner skriver om hur nätverket LERU (League of European Research Universities)
kan användas som ett verktyg för att representera naturvetenskaperna och påverka
grundforskningens utveckling. Sterner passar även på att gratulera Torbjörn von Schantz
(tidigare dekan vid naturvetenskapliga fakulteten) till nya jobbet som rektor för Lunds
universitet.
Läs mer
Nominera kandidater till tjänsten som prorektor
Studenter och medarbetare vid Lunds universitet är välkomna att nominera kandidater till
tjänsten som prorektor för Lunds universitet. Sista dag att nominera är 23 oktober.
Läs mer
PRISER OCH UTMÄRKELSER
Forskare får miljoner från KAW
Flera forskare vid naturvetenskapliga fakulteten har belönats med stora anslag från Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Peter Schurtenberger (professor i fysikalisk kemi) får 42 miljoner kronor för forskning inom
kolloidkemi. Medsökande var Johan Bergenholtz (gästprofessor), Jerome Crassous
(forskare), Per Linse (professor), Tommy Nylander (professor), Ulf Olsson (professor),
Emma Sparr (professor), Anna Stradner (universitetslektor) och Håkan Wennerström
(professor), samtliga vid kemiska institutionen.
Melvyn Davies (professor i astronomi) får tillsammans med Anders Johansen
(universitetslektor i astronomi) och Birger Schmitz (professor i geologi) drygt 22 miljoner
kronor för ett samarbetsprojekt mellan geologer och astrofysiker vid Lunds universitet.
Läs mer
ANSLAG OCH STIPENDIER
Sök stipendier för Östersjösamarbete
Svenska Institutet har utlyst stipendier för utbildnings- och forskningsvistelser i något av
samarbetsländerna runt Östersjön. Stipendierna kan sökas av studenter, forskare och
andra personer som är verksamma vid svenska lärosäten. Sista ansökningsdag är 2
november.
Läs mer
MEDARBETARE I SVENSK MEDIA
Miljonregn över naturvetare
Flera medier har skrivit om de stora KAW-anslagen som tilldelats flera forskare vid
naturvetenskapliga fakulteten. Läs mer i Sydsvenskan, Lokaltidningen och Skånskan.
Flytande DNA ligger bakom virusattack
Alex Evilevitch, universitetslektor vid kemiska institutionen, har intervjuats angående två
nya studier som visar att virus kan omvandla sitt DNA från fast till flytande form och på så
sätt skjuta in sin egen arvsmassa i offrets celler. Evilevitch säger att upptäckten var
överraskande. Ingen har tidigare känt till den så kallade fasövergången från fast till
flytande form hos virus-DNA. Läs mer i Lunds universitets pressmeddelande, Dagens
industri, Svenska Dagbladet, Karlskoga Tidning, Skånska Dagbladet och Helsingborgs
Dagblad.
Fåglar övervintrar hellre i städer än i skogen
Åke Lindström, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats i flera medier om ny
forskning från Finland som visar att antalet fåglar som övervintrar i städer har trefaldigats
sedan 1950-talet. Under samma tidsperiod har antalet arter som övervintrar i skogen
minskat med ungefär hälften. Trenden är med största sannolikhet likadan här i Sverige,
säger Lindström. Varmare sovplatser och ökad utfodring är möjliga orsaker till att fåglarna
hellre övervintrar i städer. Medier som rapporterat om nyheten är bland annat Svenska
Dagbladet, Sveriges Radio, SVT Nyheter, Dagens industri, Helsingborgs Dagblad,
Göteborgs-Posten och Norrbottens-Kuriren.
Klimatåtgärder hotar den biologiska mångfalden
Henrik Smith, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats i flera medier angående
en ny rapport som visar att populationen hos 3 000 djurarter har minskat med i snitt 52
procent sedan 1970. Orsaken till minskningen är människans exploatering av hav och
land, och inte ökade koldioxidutsläpp. Men människans ambition att ersätta de fossila
bränslen som orsakar koldioxidutsläppen kan hota den biologiska mångfalden. Vi kommer
nu att se ett ökat uttag av biomassa för att ställa om världen till en fossilfri ekonomi, vilket
riskerar att leda till ännu större ödeläggelse av naturområden, säger Smith. Medier som
rapporterat om nyheten är bland annat Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Borås Tidning,
Norrbottens-Kuriren, Smålandsposten och Ttela.
Geolog är kritisk till syrepumpar i Östersjön
Daniel Conley, professor vid geologiska institutionen, har intervjuats i Extrakt angående
syrepumpar som lösning på bottendöden i Östersjön. Conley är kritisk eftersom det
syrerika ytvattnet som pumpas ner kan komma att förändra salthalten i bottenskiktet.
Östersjön är ett ekosystem som har utvecklats under tusentals år och en förändring av
salthalten i bottenmiljön kommer att påverka vilka organismer som lever där, säger han.
Läs mer
Biolog och kemist intervjuades på Bokmässan
Håkan Wallander, professor vid biologiska institutionen, och Ulf Ellervik, professor vid
kemiska institutionen, intervjuades om sina böcker på Bokmässan i Göteborg. Wallander
berättade om jordens hemligheter och Ellervik om njutningens kemi.
Se intervjun med Wallander
Se intervjun med Ellervik
Professor debatterar kvotering av professorer
Almut Kelber, professor vid biologiska institutionen och prodekan vid naturvetenskapliga
fakulteten, har skrivit en debattartikel i Sydsvenskan där hon kritiserar vicerektor Nils
Danielsens PM om att de kommande tio forskarna som kallas till professurer ska vara
kvinnor. De nästa tio som kallas borde vara de allra bästa, positiv diskriminering är inte
bättre än negativ diskriminering när det handlar om att bortse från kvalitet, skriver Kelber.
Läs mer
Biologins dag i Lund uppmärksammades i media
Maria Mostadius (museiassistent), Sigvard Svensson (museiassistent), Karin Johnson
(museiassistent) och Ulf Arup (museichef), samtliga vid Biologiska museerna, figurerar i en
artikel i Skånska Dagbladets papperstidning med anledning av att biologiska institutionen
firade Biologins dag i Lund den 4 oktober. De intervjuades bland annat om fåglar, fjärilar
och svampar. I radioprogrammet Naturmorgon berättar Anders Hedenström (professor) om
vindtunneln där han studerar hur fladdermöss flyger och Therese Reber (doktorand)
intervjuas om Biologishowen samt väsande kackerlackor. I sändningen hörs även Lana
Khaldy som berättar om humlors flygförmåga.
Lyssna på inslaget
Ny metod för att mäta flygande insekter
Susanne Åkesson, professor vid biologiska institutionen, figurerar i en artikel på Sveriges
Radios webbplats med anledning av att hon, tillsammans med fysiker vid Lunds
universitet, har utvecklat en ny metod för att mäta flygande insekter på långt håll. Grunden
i metoden är laserradar.
Läs mer
Därför berusar sig djuren
Anders Brodin, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats i Sveriges Radio om
varför djur berusar sig. Forskning visar att fågeln sidensvans är specialiserad på att äta
jästa frukter och bär, vilket har lett till att den genom evolutionen har fått en större lever för
att slippa berusning. Det finns nog inget bra med alkohol, det är snarare en biprodukt av
det som djuren är specialiserade på att äta, säger Brodin.
Lyssna på programmet
Falskt gaslarm på Fysicum
Flera medier har skrivit om det falska gaslarmet på Fysicum, däribland Svenska Dagbladet
och Sydsvenskan.
Fortsatt intresse för:
Professor belönas för tvärvetenskap
Carsten Peterson, professor i beräkningsbiologi vid institutionen för astronomi och
teoretisk fysik, figurerar i en notis i Sydsvenskan med anledning av att han har fått pris av
Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala.
Läs mer
Hudpigment oskadliggör solens UV-strålar via projektiler
Villy Sundström, professor vid kemiska institutionen, har intervjuats angående en ny studie
som visar hur hudens pigment lyckas skydda kroppen från solens farliga UV-strålning.
Läs mer
PÅ GÅNG
Docentföreläsning, 16 oktober
Veiko Lehsten håller en docentföreläsning i ämnet naturgeografi och ekosystemvetenskap.
Titeln är "Climate change and land use change: Which one should we focus on when
looking at carbon budgets?". Tid och plats: 16 oktober kl 12.00 i Biosfären, Geocentrum II,
Sölvegatan 12.
LuPOD-seminarium om karriär, 23 oktober
Lund Postdoc Society anordnar ett seminarium med titeln ”What you had always wanted to
know about your career at LU (and never dared to ask)”. Seminariet riktar sig till
doktorander och postdocs. Tid och plats: 23 oktober kl 14-17 i sal C121, LUX,
Helgonavägen 3. Anmäl dig senast 19 oktober.
Läs mer och anmäl dig
Konferens: Forskning för framtiden, 12 november
Vetenskap & Allmänhet, Sveriges unga akademi och Naturvetarna arrangerar en
konferens om framtidens forskningspolitiska agenda. Bland de inbjudna finns aktörer i
utbildning och forskning samt politiker och tjänstemän i regeringsunderlag och opposition.
Tid och plats: 12 november kl 10.00-15.30 på Rival, Mariatorget, Stockholm. Anmäl dig via
webbformulär senast 4 november.
Läs mer
Seminarium om Afrikasamarbete, 25 november
Externa relationer vid Lunds universitet arrangerar ett seminarium för dig som är
intresserad av Afrikasamarbete inom forskning och innovation. Tid och plats: 25 november
kl 15-17, Externa relationer, Stora Algatan 4. Anmäl dig genom att skicka e-post till
[email protected] senast 18 november.
Läs mer
SIST MEN INTE MINST
Behöver du någon att prata med?
Oavsett tro eller icke-tro, religiös tillhörighet, livsåskådning eller bakgrund är alla anställda
vid Lunds universitet välkomna till enskilda samtal med studentprästerna. Det kan gälla
frågor om livet och döden, relationer eller självkänsla. Studentprästerna ingår i flera av
universitetets kris- och beredskapsgrupper och kan även hjälpa till med sorgbearbetning
och krishantering. Den 26 november kl 09.00-15.40 anordnar Studentprästerna retreat för
universitets anställda. Kontakta [email protected] för mer information.
Läs mer
Visning av Lunds möteslokaler
Lund Convention Bureau med partners bjuder in till en guidad visning av Lunds olika
möteslokaler. Turen går bland annat till Magle Konserthus, Hypoteksföreningen, Arenan,
Ideon och Medicon Village. Tid och plats: 22 oktober kl 10-17. Anmäl dig senast 15
oktober.
Läs mer
_______________________________________________________________
Redaktör: Helena Bergqvist, kansli N
Utgivning: Insidan ges ut varannan torsdag. Nästa nummer kommer 23/10
Tips på nyheter? Skicka dem till redaktören senast 21/10 kl 12.00.
Läs gamla nummer och se utgivningsplanen