Gaser och dess spektrum PDF

Transcription

Gaser och dess spektrum PDF
Gaser och dess spektrum
Syfte: Att se olika gasers spektrum.
Material:
• Fickspektroskåp
• Spänningskub
• Ström
• Spektralrör med olika gaser i
• Mörkt rum
Utförande: Man behöver ha ett kolsvart rum så att man kan se ljuset från spektralrören.
Det är bästa att läraren byter rören så att det inte händer några olyckor. Man sätter i rören i
en hållare som leder ström som gör att att det blir ljust i rören. Man ser lika färger
beroende på vilken ämne det är. Då tar man fickspektroskåpet och tittar i det mot ljuset
och då ser man olika sorters spektrum, som t.ex. linjespektrum, kontinuerligt spektrum
eller
Resultat:
Helium
Väte
Neon
Argon
Kvicksilver
Linjespektrum
Linjespektrum
Linjespektrum
Linjespektrum
Linjespektrum
Blå nyanser
Alla olika färger
Ett blå streck
och ett rött
Många olika
färger
Lila och blå
Ett linjespektrum
Ett linjespektrum
Ett kontinuerligt spektrum
Slutsats: I resultatet (tabellen) kan man se att alla gaser har linjespektrum men olika
färger som syns. Man ser t.ex. att väte och argon har många olika färger som syns när
man tittar genom ett fickspektroskåp, medan helium och kvicksilver har blåa och lila
nyanser och neon har blått men också ett rött streck när man tittar i fickspektroskåpet.
Om man tittar i det periodiska systemet kan man se att helium och neon båda är
ädelgaser (grupp 18). Dock är inte kvicksilver någon ädelgas. Av detta kan man då se
att dem olika gaserna reagerar likadant på fickspektroskåpet. Man kan då dra en
slutsats att det är samma sorts gas (ädelgas) som finns i rören.
Dem som också verkar ha något gemensamt är väte och argon. Dem är inte inom samma
grupp i det periodiska systemet men dem reagerar ändå lika? Vad kan detta då bero på?
För det första är både ickemetaller. För det andra är båda ämnena färglösa i grunden och
är då vitt/genomskinligt vilket ger att vitt innehåller alla sorters färger och då reagerar på
det sättet. Å andra sidan är dem andra ämnena och färglösa och bord reagera så.