Nora kumilattioiden hoito-ohje

Comments

Transcription

Nora kumilattioiden hoito-ohje
ammattisiivous
noraplan & norament
kumilattioiden hoito-ohje
Skötselanvisning för noraplan & norament gummigolv
nora-kumilattian hoito
Käyttöönottopuhdistus
Ylläpitosiivous
Kun kohteeseen on asennettu uusi nora-kumilattia, on sille
tehtävä huolellinen käyttöönottopuhdistus alla olevan
ohjeen mukaisesti. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian
liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi siis tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta. Käyttöönottopuhdistuksessa poistetaan
valmistusvaiheessa materiaaliin laitettu suojarasva.
annostuksella 2-4 ml/1 l vettä, kuuman veden käyttöä suositellaan. Käsimenetelmänä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan
nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkonetta kannattaa
käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista. Päällystevalmistaja
ei suosittele hoitoaineiden käyttöä.
1. Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois
pinnoilta.
2. Levitä lattialle Kiilto Teho A 100 (noraplanlattiat) tai Kiilto Sartek 2 (norament-lattiat)
käyttöliuos annostuksella 150 ml / 1 l
kuumaa vettä (niin kuumaa kuin hanasta
tulee). Anna vaikuttaa n. 10 min.
3. Aja koko alue huolellisesti lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.
4. Poista puhdistusaineliuos vesi-imurilla.
Huuhtele lattia huolellisesti puhtaalla vedellä. Käytä yhdistelmäkonetta tai märkäpyyhi lattia ja imuroi vesi pois vesi-imurilla.
5. Haluttaessa kiillota kuiva lattiapinta ajamalla se nopeakierroksisella lattianhoitokoneella (n. 900 - 1500 rpm) ja punaisella
laikalla (noraplan) tai oranssinvalkoisella
laikalla (norament).
Pinnan kiillotusta nopeakierroksisella lattianhoitokoneella suositellaan erityisesti niissä
nora-kumilattiakohteissa, joissa puhdistus
tehdään pääasiassa käsimenetelmin. On
kuitenkin hyvä huomioida, että kiillotus
saattaa tuoda esille pohjan mahdolliset
epätasaisuudet, ja että kiiltävä pinta voi aiheuttaa turvattomuuden tunnetta erityisesti
vanhuspalvelukohteissa. Lattiaa ei vahata
eikä suojata.
Perussiivous
Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, joka
ei lähde ylläpitosiivous- tai pintapuhdistusmenetelmillä pois.
Perussiivous suoritetaan Kiilto Teho A 100 -puhdistusaineella annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä. Työmenetelmä on sama
kuin käyttöönottopuhdistuksessa. Anna käyttöliuoksen vaikuttaa
5 - 15 min. likaisuudesta riippuen. Perussiivouksen jälkeen lattia
voidaan kiillottaa nopeakierroksisella lattianhoitokoneella kumin
luontaisen kitkaisuuden vähentämiseksi.
Tahranpoisto
1. Kiilto Teho A 100 annostuksella 3 dl / 1 l vettä tai sellaisenaan
tahran päälle. Anna vaikuttaa 2-3 minuuttia.
2. Harjaa kevyesti pesuharjalla tai punaisella laikalla.
3. Huuhtele ja kuivaa
Veteen liukenemattomat tahrat, kuten esim. terva ja piki
poistetaan Kiilto Presstech L -tahranpoistoaineella pakkauksen
ohjeen mukaisesti.
Jos lattiassa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys KiiltoCleaniin.
Kiilto-tuotteet nora-kumilattioille
Kiilto Teho A 100
Kiilto Sartek 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine
Käyttöliuoksen pH n. 9,5
Sopii käsi- ja konemenetelmiin
Suositellaan nora-kumilattioiden käyttöönottopuhdistukseen sekä ylläpito- ja perussiivoukseen
• Toimii parhaiten kuumassa vedessä
• Hajusteeton
Vahvasti emäksinen puhdistusaine
Käyttöliuoksen pH n. 12
Sopii käsi- ja konemenetelmiin
Toimii parhaiten kuumassa vedessä
Hajusteeton
KIILTO TEHO A 100
Käyttöönottopuhdistus noraplan-lattiat, annostus 150 ml / 1 l kuumaa vettä / norament-lattiat Kiilto Sartek 2, annostus 150 ml / 1 l kuumaa vettä
Ylläpitosiivous
annostus 2-4 ml / 1 l vettä
Perussiivous
annostus 100 ml / 1 l kuumaa vettä
Tahranpoisto
annostus 3 dl / 1 l vettä tai sellaisenaan tahran päälle
Skötselanvisning för nora gummigolv
Ibruktagningsrengöring
Underhållsstädning
När ett nytt nora-gummigolv har lagts ska en omsorgsfull
ibruktagningsrengöring göras i enlighet med anvisningen
nedan. Golvet får inte tvättas förrän limmet som använts
vid limningen av golvet har torkat helt. Golvet kan alltså
rengöras tidigast två dygn efter att det lagts. Vid ibruktagningsrengöringen avlägsnas fettlagret som golvet skyddats
med under tillverkningen.
Vid underhållsstädning används Kiilto Teho A 100 med doseringen 2 -4 ml / hett vatten om möiligt. Beroende på hur smutsigt
golvet är kan det fukttorkas och vid behov våttorkas. Om ytorna
våttorkas ska de torkas med vattensugare efteråt. I större lokaler
ska golvet helst rengöras med en kombinationsmaskin. Tillverkare av ytor rekommenderar ej användning av vårdmedel.
1. Dammsuga eller torka noggrant lös
smuts som finns på ytorna.
2. Applicera Kiilto Teho A 100 (noraplangolvet) eller Kiilto Sartek 2 (noramentgolvet) brukslösning på golvet. Doseringen 150 ml/1 l hett vatten. Låt verka
ca 10 min.
3. Rengör hela ytan omsorgsfullt med
golvrenföringsmaskin och röd skiva.
4. Sug sedan upp tvättmedelslösningen
med en vattensugare. Skölj golvet
noggrant med rent vatten. Använd
en kombinationsmaskin eller våttorka
golvet och sug upp vattnet med en
vattensugare.
5. Den torra golvytan kan också poleras
genom att använda en golvrengöringsmaskin med höga varv (ca 900–1 500
rpm) och röd skiva (noraplan) eller vitorangefärgad skiva (norament).
Grundlig städning
Grundlig städning utförs då det finns ingrodd smuts på ytan
som inte fås bort med underhållsstädnings- eller ytrengöringsmetoder. Vid grundlig städning används Kiilto Teho A 100 med
doseringen 100 ml / 1 l hett vatten. Arbetssättet är detsamma
som vid ibruktagningsrengöring. Låt brukslösningen verka
5–15 min. beroende på hur smutsigt golvet är. Efter den grundliga städningen ska ytan gärna poleras med en golvrengöringsmaskin med höga varv för att minska friktionen.
Fläckborttagning
• Kiilto Teho A 100 med doseringen 3 dl / 1 l vatten eller
outspädd direkt på fläcken. Låt verka 2 - 3 minuter.
• Borsta lätt med en tvättborste eller med röd skiva.
• Skölj och torka.
Fläckar som inte löser sig i vatten, t.ex. tjära och beck, tas bort
med Kiilto Presstech L-fläckborttagningsmedel enligt anvisningen på förpackningen.
Kontakta KiiltoClean om det finns dylika svåra fläckar på golvet.
Polering av ytan med en golvrengöringsmaskin med höga varv rekommenderas
särskilt om nora-gummigolven i huvudsak
rengörs manuellt.
Det är viktigt att se till att polering kan
lyfta fram ytans möjliga ojämnigheter, och
att glänsande yta kan förursaka en känsla
av skyddslöshet, specielt på åldringsvård.
Golvet waxas elle skyddas ej.
Kiilto-produkter för nora-gummigolv
Kiilto Teho A 100
Kiilto Sartek 2
•
•
•
•
• Starkt alkaliskt rengöringsmedel
• Brukslösningens pH 12
• Lämpar sig för manuell och
maskinell rengöring.
• Effektivast i hett vatten
• Oparfymerad
Svagt alkaliskt allrengöringsmedel
Brukslösningens pH ca 9,5
Lämpar sig för manuell och maskinell rengöring.
Rekommenderas för ibruktagnings- och
underhållsrengöring samt grundlig rengöring
av nora-gummigolv
• Effektivast i hett vatten.
• Oparfymerad
KIILTO TEHO A 100
Ibruktagningsrengöring
noraplan-golv, dosering 150 ml / 1 l hett vatten/ norament-golv, Kiilto Sartek 2, dosering 150 ml / 1 l hett vatten
Underhållsstädning
dosering 2-4 ml / 1 l vatten
Grundlig städning
dosering 100 ml / 1 l hett vatten
Fläckborttagning
dosering 3 dl / 1 l vatten eller outspädd direkt på fläcken
Olemme vahvin
paikallinen ja aidosti
lähellä asiakkaitamme!
Miksi valita KiiltoClean?
Meillä on paras
kokonaisratkaisu!
Meillä on osaavin
ja ammattitaitoisin
henkilöstö!
Reagoimme nopeasti
asiakkaidemme
tarpeisiin!
Kumilattioiden maahantuonti / Import av gummigolv
nora flooring systems Oy
Keskuojankatu 16, 33900 Tampere
puh. (03) 2710 600
www.nora.com/fi
KR/4/2014
PL 157, 20101 Turku
puh. 0207 710 400, fax 0207 710 499
www.kiiltoclean.fi