PESU- JA HOITO-OHJE TEMAFLOOR-LATTIAPINNOILLE

Comments

Transcription

PESU- JA HOITO-OHJE TEMAFLOOR-LATTIAPINNOILLE
PESU- JA HOITO-OHJE
TEMAFLOOR-LATTIAPINNOILLE
Temafloor-betonilattiapinnoitteet, kuten
epoksi- ja polyuretaanipinnoitteet, kovettuvat lopulliseen kovuuteensa yleensä viikon kuluessa hyvissä kuivumisolosuhteissa.
Akryylipinnoitteet saavuttavat lopullisen
kovuutensa jo vuorokauden kuluttua.
Alhaisemmissa lämpötiloissa kuivuminen
hidastuu ja tuote saattaa olla vesiherkkä
ensimmäisten kuivumisvuorokausien aikana.
Tämän vuoksi pinnoitettua pintaa EI SAA
pestä ennen kuin pinnoite on saavuttanut
lopullisen kovuutensa.
Temafloor-pinnoitteilla käsitelty lattia voidaan
pestä tavanomaisilla, neutraaleilla tai emäksisillä pesuaineilla.
•
Käsinpesu: moppi- tai kuivainpyyhin.
•
Koneellinen pesu: yhdistelmäkone, johon
liitetään keskikarkea harja tai laikka
(punainen).
PESU- JA HOITO-OHJE
TEMAFLOOR-LATTIAPINNOILLE
LATTIOIDEN PESU
LATTIOIDEN VAHAUS
PÄIVITTÄISPESU - Sileät pinnat
VANHAN VAHAN POISTO
Sileiden pintojen päivittäisessä pesussa voidaan käyttää moppia tai
Ennen uutta vahausta on vanha vaha poistettava lattialta. Vahanpois-
yhdistelmäkonetta, jossa on punainen laikka tai keskikarkea harja. Pe-
to onnistuu parhaiten käyttämällä lattianhoitokonetta, johon on kiin-
suaineeksi soveltuu heikosti emäksinen pesuaine esim. Kiilto Alltop tai
nitetty sininen laikka, sekä vesi-imuria. Vahanpoistossa kannatta käyt-
Kiilto 10 Universum (valmistaja: KiiltoClean Oy).
tää tarkoitukseen suunniteltuja vahanpoistoaineita esim. Kiilto Roima
(valmistaja: KiiltoClean Oy). Lopuksi lattia kosteapyyhitään tai huuh-
PÄIVITTÄISPESU - Karkeat pinnat
dellaan huolellisesti, jotta mahdolliset jäämät saadaan poistetuksi.
Karkeiden pintojen päivittäisessä puhdistuksessa tulee käyttää yhdistelmäkonetta, johon kiinnitetään keskikarkea harja. Pesuaineena voi-
VAHAUS
daan käyttää heikosti emäksisiä pesuaineita esim. Kiilto Alltop, Kiilto
Vahaus suoritetaan vahaukseen soveltuvalla mopilla tai muulla vä-
10 Universum tai likaisemmille pinnoille emäksinen Kiilto C4 Max (val-
lineellä. Vaha levitetään tasaisesti puhtaalle ja kuivalle lattialle. Jos
mistaja: KiiltoClean Oy).
vahaa levitetään kaksi kerrosta, annetaan vahan kuivua kunnolla vahauskertojen välissä, vähintään 30 min. Vahana voidaan käyttää esim.
PERUSPESU - Sileät pinnat
polymeerejä sisältävää, myös ESD-pinnoitteille soveltuvaa Kiilto Silk
Sileiden pintojen peruspesuun soveltuu moppi tai yhdistelmäkone, jo-
Mattaa (valmistaja: KiiltoClean Oy).
hon on kiinnitetty punainen tai sininen laikka. Pesuaineena tulee käyttää vahvasti emäksisiä pesuaineita esim. Kiilto C4 Max tai Kiilto Sartek
VAHATUN LATTIAN HOITO
2 (valmistaja: KiiltoClean Oy).
Vahattujen lattioiden hoitoon voidaan käyttää yhdistelmäkonetta tai
moppipyyhintä sekä tarkoitukseen valmistettuja hoitoaineita esim.
PERUSPESU - Karkeat pinnat
Kiilto Optimal (valmistaja: KiiltoClean Oy).
Karkeiden pintojen pesuun soveltuu yhdistelmäkone, johon on kiinnitetty keskikarkea harja. Pesuaineena tulee käyttää vahvasti emäksisiä
pesuaineita esim. Kiilto C4 Max, Kiilto Sartek 2 (valmistaja: KiiltoClean
Oy).
Tikkurila Oyj
PL 53, 01301 Vantaa
Puhelin 020 191 2000
[email protected] | www.tikkurila.fi/teollisuus
Lisätietoja KiiltoCleanin tuotteista: www.kiiltoclean.fi.