myyntiesitteestä.

Comments

Transcription

myyntiesitteestä.
KIILTO
EPS LIGHT DF
LATTIAMASSA ALUSLATTIOIDEN
VALUIHIN JA TÄYTTÖIHIN
• Sementtiin ja EPS-rakeisiin perustuva kevyt valumassa
• Nopeasti kovettuva
• Vähäpölyinen
• Betoni – ja puurakenteiden korotukset ja täytöt
• Soveltuu myös tiivistetyn soran päälle täyttömassaksi
• Pumpattavissa
www.kiilto.com
U
U
T
U
!
S
U
OMINAISUUDET
• Käyttöaika n. 60 min
• Kävelynkesto ja pinnoituskuiva, n. 20 – 30 tuntia
• Valumassan päälle aina min. 15 mm kerros kuituvahvisteista
lattiatasoitetta
• Lattialämmitys valumassan päälle tulevaan tasoitekerrokseen
• Valmistus aina vähintään yksi säkki kerrallaan, massan tasaisuuden varmistamiseksi
• 50 litran muovisäkki = n. 45 litraa valmista massaa
• 1 m3 = 440 kg
EPS-RAKENNETYYPIT
BETONIALUSTA
1. Pintamateriaali huoneselityksen mukaisesti
2. Lattiatasoite + vahvistus verkolla
•
Kiilto Lattialämmitystasoite DF, Kiilto Multiplan DF tai Kiilto
Plan Rapid, min. tasoitekerros 15 mm
•
Kelluva rakenne/lattialämmitys, teräsverkko, esim. # 5 - 150
•
Alustassa kiinni oleva valu, lasikuitu- tai teräsverkko
•
Lattialämmitys vesikierto: min. 15 mm tasoitetta putkien päälle
•
Lattialämmitys sähkö: min. 5 mm tasoitetta kaapelien päälle
1
2
3
4
5
3. Kiilto EPS Light DF
4. Kiilto Valusuojakangas (kelluva rakenne)
tai Kiilto Start Primer 1 :4 vedella ohennettuna (alustassa kiinni
oleva rakenne)
5. Betoni tai muu kantava alusta, esim. tiivistetty kapillaarikatkosora
PUUALUSTA
1. Pintamateriaali huoneselityksen mukaisesti
1
2
2. Lattiatasoite + raudoitusverkko, esim. # 5 - 150
Pintamateriaali huoneselityksen mukaisesti
Lattiatasoite
+ vahvistus verkolla
3
- Kiilto Lattialämmitystasoite DF, Kiilto Multiplan DF tai Kiilto Plan Rapid,
• Lattialämmitys vesikierto: min. 15 mm tasoitetta putkien päälle
min.15mm
- 4Kelluva rakenne / lattialämmitys, teräsverkko, alustaan kiinni lasikuitu- tai
• Lattialämmitys sähkö: min. 5 mm tasoitetta kaapelien päälle
teräsverkko
3. Kiilto EPS Light DF
- 5Lattialämmitys vesikierto: min. 15mm tasoitetta putkien päälle
- Lattialämmitys sähkö: min. 5mm tasoitte kaapelien päälle
4. Muovikalvo tai tiivis valusuojakangas
3
Kiilto EPS Light DF
5. Kantava puurakenne rakennesuunnitelmien mukaisesti
4
Valusuojakangas (kelluva rakenne) tai Start Primer 1:4 vedellä
ohennettuna
(alustaan kiinni)
5
Betoni tai muu kantava alusta, esim. tiivistetty kapillaarikatko sora
•
Kiilto Lattialämmitystasoite DF, Kiilto Multiplan DF tai Kiilto 1
2
Plan Rapid, min. tasoitekerros 20 mm
www.kiilto.com
www.kiilto.com
1
Pintamateriaali huoneselityksen mukaisesti
2
Lattiatasoite + raudoitusverkko #5-150
- Kiilto Lattialämmitystasoite DF, Kiilto Multiplan DF tai Kiilto Plan Rapid,

Similar documents