Kurslitteratur Ekonomisk historia 1, VT2015 - Ekonomisk

Comments

Transcription

Kurslitteratur Ekonomisk historia 1, VT2015 - Ekonomisk
Kurslitteraturlistan – Ekonomisk historia, VT 2015
Ekonomisk historia I
Delkursens namn
Startdatum
150119
Böcker som ska läsas
Söderberg, Johan (2007), Vår världs ekonomiska historia, Stockholm: SNS Förlag.
Delkurs 1. Perspektiv
på världsekonomins
utveckling del 1
Delkurs 2. Sveriges
ekonomiska historia
150209
Hedenborg, Susanna & Morell, Mats (red). (2006), Sverige – en social och
ekonomisk historia, Lund: Studentlitteratur.
150216
Schön, Lennart (2010) Vår världs ekonomiska historia del 2. Den industriella tiden,
Stockholm: SNS förlag.
150301
Piketty, Thomas (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, Mass.:
Belknap Press of Harvard University Press (urval)
Goodman-Draper, Jacqueline (red.) (2010). Global perspectives on gender and
Delkurs 3. Perspektiv
på världsekonomins
utveckling del 2
Delkurs 4. Arbete och
försörjning i ett globalt
perspektiv
work: readings and interpretations. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield s. 67-120
+ urval
Delkurs 5. Tankar om
ekonomin
150308
(på gång)
1
150504
Delkurs 6. Valbara
kurser
Pigor då och nu
Parreänas, Rhacel Salazar (2001), Servants of Globalization.
Women, Migration and Domestic Work, Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Simonton, Deborah (2007), A History of European Women’s Work 1700 to the
Present, Routledge.
Pamela Sharpe (ed), Women, Gender and Labour Migration. Historical and Global
Perspectives (2002), (Elektronisk resurs SUB, i urval).
150504
Akerlof, George A. & Shiller, Robert J. (2009), Animal spirits: how human
psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism.
Princeton: Princeton University Press, cop.
Glete, Jan (1994), Nätverk i näringslivet: ägande och industriell omvandling i det
mogna industrisamhället 1920-1990, Stockholm: Studieförb. Näringsliv och
samhälle.
Kindleberger, Charles P (1999), Manier, panik och krascher, Lysekil: Pontes. [Alt
Kindleberger, Charles P (2005), Manias, Panics, and Crashes: a History of
Financial Crises, New York: Wiley; finns utgiven i flera upplagor].
150504
Frank, Andre Gunder (1998), ReOrient: Global Economy in the Asian Age,
Berkeley: University of California Press.
Tilly, Charles (2000), Beständig ojämlikhet, Lund: Arkiv. [Alt Tilly, Charles
(1999), Durable Inequality, Berkeley, California; University of California
Press].
Wolf, Martin (2006), Så fungerar globaliseringen, Stockholm: SNS förlag.
150504
De los Reyes, Paulina, (red.), Postkolonial feminism. 1, Stockholm: Tankekraft.
Scott, James C. (1987), Weapons of the Weak. Everyday Forms of Resistance, New
Haven: Yale University Press.
Silver, Beverly (2003), Forces of Labor. Workers’ Movements and Globalization
since 1870, Cambridge: Cambridge University Press.
Företagande och
finansiella krascher –
näringslivets historia
Globalisering,
utveckling och välfärd
ur ett historiskt
perspektiv
Kamp, motstånd och
ekonomisk omvandling
2

Similar documents