Kurslitteratur – Ekonomisk historia I, HT 2015

Comments

Transcription

Kurslitteratur – Ekonomisk historia I, HT 2015
Kurslitteratur – Ekonomisk historia I, HT 2015
Obs! Artiklar tillkommer på de flesta kurser.
Delkursens namn
Startdatum
150831
Böcker som ska läsas
Söderberg, Johan (2007), Vår världs ekonomiska historia, Stockholm: SNS Förlag.
Delkurs 1. Perspektiv
på världsekonomins
utveckling del 1
150915
Hedenborg, Susanna & Morell, Mats (red). (2006), Sverige – en social och
ekonomisk historia, Lund: Studentlitteratur.
151001
Schön, Lennart (2010) Vår världs ekonomiska historia del 2. Den industriella tiden,
Stockholm: SNS förlag.
Delkurs 4. Arbete och
försörjning i ett globalt
perspektiv
151015
Jesper Roine, Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet. Volante
förlag, 2:a upplagan 2015
Lars Magnusson, Håller den svenska modellen? Arbete och välfärd i en
globaliserad värld, 2:a upplagan 2013
Delkurs 5. Tankar om
ekonomin
151102
Braudel, Fernand, Kapitalismens dynamik, 1988
Kragh, Martin, De ekonomiska idéernas historia, 2012
Stiglitz, Joseph, Globaliseringen och dess kritiker, 2003
Wallerstein, Immanuel Världssystemanalysen. En introduktion.2004
Delkurs 2. Sveriges
ekonomiska historia
Delkurs 3. Perspektiv
på världsekonomins
utveckling del 2
1
151203
Delkurs 6. Valbara
kurser
Pigor då och nu
151203
Företagande och
finansiella krascher –
näringslivets historia
151203
Kamp, motstånd och
ekonomisk omvandling
Parreñas, Rhacel Salazar (2001), Servants of Globalization, Women, Migration and
Domestic Work, Stanford University Press.
Simonton, Deborah (2007), A History of European Women’s Work 1700 to the
Present, Routledge.
Pamela Sharpe (ed), Women, Gender and Labour Migration. Historical and Global
Perspectives (2002), (Elektronisk resurs SUB, i urval).
Akerlof, George A. & Shiller, Robert J. (2009), Animal spirits: how human
psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism.
Princeton: Princeton University Press, cop.
Glete, Jan (1994), Nätverk i näringslivet: ägande och industriell omvandling i det
mogna industrisamhället 1920-1990, Stockholm: Studieförb. Näringsliv och
samhälle.
Kindleberger, Charles P (1999), Manier, panik och krascher, Lysekil: Pontes. [Alt
Kindleberger, Charles P (2005), Manias, Panics, and Crashes: a History of
Financial Crises, New York: Wiley; finns utgiven i flera upplagor].
De los Reyes, Paulina, (red.), Postkolonial feminism. 1, Stockholm: Tankekraft.
Scott, James C. (1987), Weapons of the Weak. Everyday Forms of Resistance, New
Haven: Yale University Press.
Silver, Beverly (2003), Forces of Labor. Workers’ Movements and Globalization
since 1870, Cambridge: Cambridge University Press.
2

Similar documents