Tapetstrip - Nordsjö Proffs

Transcription

Tapetstrip - Nordsjö Proffs
Tapetstrip
December 2010
Produktbeskrivning
Tapetstrip används för effektiv genomblötning vid nedtagning av
papperstapter, sjögrästapeter och Roll-over strukturtapter.
Behandling
Rugga upp tapterna med Nordsjö Striproller. Applicera sedan
Tapetstrip med roller eller pensel. Alternativet att förtunna den med
1:1 med vatten och spruta på Tapetstripen. Var noga och lägg på
flödet minst 3m2/liter.Låt verka i 15-30 min. Skrapa därefter med
Nordsjö Tapetskrapa. vid flera lager kan man behöva upprepa
behandlingen. OBS! Använd inte Nordsjö Striroller på gipsskivor. .
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Se även information på
Säkerhetsdatabladet.
TEKNISK DATA
Förpackning: 5 liter
Åtgång: 3m2 per liter
Rengöres:Vatten
AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00
Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex.
appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig
för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies ©
AkzoNobel 2009

Similar documents