MODELLÖVERSIKT DOKUMENTFÖRSTÖRARE

Transcription

MODELLÖVERSIKT DOKUMENTFÖRSTÖRARE
DOKUMENTFÖRSTÖRARE ÖVERSIKT
MODELLÖVERSIKT
DOKUMENTFÖRSTÖRARE
Modellöversikt
SKRIVBORDSMODELLER
SHREDCAT
82407
Modell
Inmatningsbredd, mm
Skärverk
SHREDCAT
SHREDCAT
IDEAL 2220
8260 CC
8280 CC
2220
82607
8240
8240 CC
220
220
strimlor cross cut
82807
IDEAL 2240
2240
220
220
220
220
cross cut
cross cut
strimlor
strimlor
IDEAL 2245
2240 CC
2240 CC
220
220
cross cut cross cut
2245
220
strimlor
2245 CC
2245 CC
220
220
cross cut cross cut
Spånbredd, mm
4
4 x 40
4 x 40
4 x 10
4
4
3 x 25
2 x 15
4
3 x 25
2 x 15
Kapacitet i blad, A4 ark 70 g/m2
13
8
8
6 (autom. 150)
11-13
11-13
6-7
4-5
11-13
6-7
4-5
Kapacitet i blad, A4 ark 80 g/m
11
6
6
5 (autom. 150)
9-11
9-11
5-6
3-4
9-11
5-6
3-4
P-2
P-4
P-4
P-4
P-2
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
Strimlar även
-
-
-
-
-
-
-
Skärverk som klarar gem
-
-
-
-
•
•
•
•
•
•
•
Livstids garanti på det fasta stålskärverket1
-
•
•
•
•
•
•
2
Säkerhetsnivå DIN 66399
-
Strimlingshastighet, m/sek.
Skåpets volym i liter
Avfallsbehållare i liter
Motorkapacitet, W
•
0.04
0.06
0.06
0.06
-
-
-
-
-
-
18
18
30
20
20
20
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
140
140
150
150
150
manuell
•
-
•
•
180
Automatisk start/stopp via fotocell
ECC – Electronic Capacity Control
-
0.03
230 / 50 / 1~
2
Motorstyrka, volt / Hz (enfas) 3
-
0.03
140
manuell
4
Kontrollpanel
-
-
-
-
-
-
multifunktion
multifunktion
tryckknappar
multifunktion
multifunktion
EASY-TOUCH
SPS Safety Protection System:
-
-
-
-
-
-
– Säkerhetslucka vid inmatningen
-
-
-
mekanisk
mekanisk
mekanisk
– Automatisk backfunktion/avstängning vid pappersstopp
-
-
-
-
-
•
– Automatisk avstängning om säcken är full
-
•
•
-
-
-
– Elektronisk kontrollerad dörr via magnetströmbrytare
-
•
•
-
-
-
– Dubbla motorskydd mot överhettning
-
-
-
•
•
•
– Noll förbrukning vid energisparläge5
eco mode
eco mode
eco mode
-
-
•
Miljömärkt med tyska “ Blue Angel“ för hög energieffektivitet
-
-
-
-
-
•
Skåp med hjul
-
•
•
-
-
-
400 x 330 x 195
430 x 330 x 230
520 x 444 x 360
452 x 345 x 215
5
6.5
14.5
6
Mått, mm (H x Bx D)
Vikt, kg
plastkort
CD/DVD
disketter
1
2
3
förutsatt normal användning och slitage
vår miljövänliga avfallsbehållare kan även utrustas med engångspåsar
alla kända nätanslutningar tillgängliga
452 x 345 x 215
6
7
428 x 345 x 213
7
6.5
7.5
7.5
Våra kvalitetsmärkningar:
IDEAL 2260
IDEAL 2265
IDEAL 2270
IDEAL 2360
2260
2260 CC
2260 CC
2265
2265 CC
2265 CC
2270
2270 CC
2270 CC
2360
2360 CC
220
220
220
220
220
220
220
220
220
240
240
2360 CC 2360 MC 2360 SMC
240
240
strimlor cross cut cross cut strimlor cross cut cross cut strimlor cross cut cross cut strimlor cross cut cross cut fine cut
2404
2404 CC
2404 CC
IDEAL 1
240
240
240
strimlor cross cut cross cut
240
cross cut
4
3 x 25
2 x 15
4
3 x 25
2 x 15
4
3 x 25
2 x 15
4
4 x 40
2 x 15
0.8 x 12
0.8 x 5
4
4 x 40
2 x 15
2 x 15
6-7
4-5
11-13
6-7
4-5
11-13
6-7
4-5
19-21
13-15
10-12
4-6
4-5
22-24
16-18
11-13
10-12
9-11
5-6
3-4
9-11
5-6
3-4
9-11
5-6
3-4
16-18
11-13
8-10
3-5
3-4
19-21
13-15
9-11
8-10
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-6
P-7
P-2
P-4
P-5
P-5
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
-
-
•
-
-
•
•
-
-
•
•
0.06
0.06
0.06
0.05
0.10
0.05
20
20
20
50
50
25
20
20
20 (ark) / 3 (CD/DVD)
35
35
25
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
150
150
150
390
580
390
•
•
•
•
•
•
-
-
-
-
-
-
multifunktion
EASY-TOUCH
multifunktion
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
-
-
-
•
•
•
mekanisk
mekanisk
mekanisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
-
•
-
•
•
•
-
-
-
•
•
•
-
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
•
-
•
•
-
-
•
-
•
•
-
-
-
-
•
•
-
700 x 395 x 295
700 x 395 x 295
600 x 410 x 240
22
23
23.5
537 x 345 x 220
10.5
11.5
516 x 345 x 213
11.5
10.5
11.5
537 x 345 x 220
11.5
12.5
indikation på inmatningskapacitet under strimlings processen
helautomatisk avstängning av strömmen efter 30 minuter
6
lämplig för strimling av mindre mängder av de vanligaste CD / DVD´s
5
IDEAL 1
11-13
•
4
240
fine cut
IDEAL 2404
13.0
13.0
7
alla SHREDCAT modeller är tillverkade i Kina enligt IDEALs kvalitetsspecifikationer
Modellöversikt
KONTORSMODELLER
IDEAL 2503
IDEAL 2604
IDEAL 3104
Modell
2503
2503 CC
2503 CC
2604
2604 CC
2604 CC
2604 MC
2604 SMC
3104
3104 CC
3104 CC
Inmatningsbredd, mm
260
260
260
260
260
260
260
260
310
310
310
strimlor
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
fine cut
fine cut
strimlor
cross cut
cross cut
4
4 x 40
2 x 15
4
4 x 40
2 x 15
0.8 x 12
0.8 x 5
4
4 x 40
2 x 15
2
21-23
16-18
10-12
30-32
25-27
15-17
8-10
5-7
30-32
25-27
15-17
Kapacitet i blad, A4 ark 80 g/m2
18-20
13-15
8-10
26-28
21-23
13-15
6-8
4-6
26-28
21-23
13-15
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-6
P-7
P-2
P-4
P-5
-
-
Skärverk
Spånbredd, mm
Kapacitet i blad, A4 ark 70 g/m
Säkerhetsnivå DIN 66399
6
Strimlar även
6
6
Skärverk som klarar gem
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
Livstids garanti på det fasta stålskärverket1
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
-
-
-
Strimlingshastighet, m/sek
Automatisk inoljning av skärverket
0.10
0.08
0.08
Skåpets volym i liter
100
125
140
Avfallsbehållare i liter
2
Motorstyrka, volt / Hz (en-fas) 3
Motorkapacitet, W
Automatisk start/stopp via fotocell
ECC – Electronic Capacity Control
4
Kontrollpanel
SPS Safety Protection System:
– Säkerhetslucka vid inmatningen
75
100
120
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
580
640
640
•
•
•
-
•
•
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
•
•
•
elektronisk
elektronisk
elektronisk
– Automatisk backfunktion/avstängning vid pappersstopp
•
•
•
– Automatisk avstängning om säcken är full
•
•
•
– Elektronisk kontrollerad dörr via magnetströmbrytare
•
•
•
– Dubbla motorskydd mot överhettning
•
•
•
– Noll förbrukning vid energisparläge5
•
•
•
Miljömärkt med tyska “ Blue Angel“ för hög energieffektivitet
•
•
•
Hjulförsett skåp av trä
•
•
•
926 x 495 x 470
930 x 538 x 470
48
52
Mått, mm (H x B x D)
870 x 500 x 377
Vikt, kg
plastkort
CD/DVD
disketter
30
1
2
3
30.5
30.5
förutsatt normal användning och slitage
vår miljövänliga avfallsbehållare kan även användas med engångspåsar
alla kända nätanslutningar tillgängliga
Våra kvalitetsmärkningar:
ZERO
ENERGY
STANDBY MODE
IDEAL 3105
IDEAL 3804
IDEAL 4002
IDEAL 4005
3105 CC
3105 CC
3105 SMC
3804
3804 CC
3804 CC
4002
4002 CC
4002 CC
4005
4005 CC
4005 CC
4005 MC
4005 SMC
310
310
310
400
400
400
400
400
400
405
405
405
405
405
cross cut
cross cut
fine cut
strimlor
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
strimlor
cross cut
cross cut
fine cut
fine cut
4 x 40
2 x 15
0.8 x 5
6
4 x 40
2 x 15
6
4 x 40
2 x 15
6
4 x 40
2 x 15
0.8 x 12
0.8 x 5
40-45
25-30
11-12
25-28
19-22
10-13
39-41
28-30
16-18
50-55
40-45
25-30
15-17
10-11
34-39
21-26
9-10
21-24
16-19
8-11
33-35
23-25
13-15
42-47
34-39
21-26
13-15
8-9
P-4
P-5
P-7
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-2
P-4
P-5
P-6
P-7
-
-
6
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
-
0.15
0.15
0.22
0.12
0.10
0.10
0.12
0.10
0.10
0.20
0.15
0.15
0.17
0.22
•
-
180
210
6
210
210
140
165
165
165
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
230 / 50 / 1~
1600
640
1300
1600
•
•
•
•
•
•
•
•
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
EASY-SWITCH
•
•
•
•
elektronisk
elektronisk
elektronisk
elektronisk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
102
5
•
230 / 50 / 1~
1020 x 548 x 590
4
-
970 x 640 x 590
79
84
indikation på inmatningskapacitet under strimlings processen
helautomatisk avstängning av strömmen efter 30 minuter
lämplig för strimling av mindre mängder av de vanligaste CD/DVD
970 x 640 x 590
84
82
87
1010 x 640 x 590
87
115
Modellöversikt
VOLYMMODELLER
IDEAL 4605
Modell
4605 CC
Inmatningsbredd, mm
IDEAL 4107
4605 CC
4107
IDEAL 5009
4107 CC
5009-2 CC
5009-3 CC
460
460
410
410
500
500
cross cut
cross cut
strip cut
cross cut
cross cut
cross cut
Spånbredd, mm
4 x 60
2 x 15
6
6 x 50
8 x 40-80
6 x 50
Kapacitet i blad, A4 ark 70 g/m2
65-70
35-40
90-110
80-90
600-700
300-400
Kapacitet i blad, A4 ark 80 g/m2
55-60
29-34
75-95
68-78
500-600
250-350
P-3
P-5
P-2
P-3
P-2
P-3
•
•
•
•
•
•
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
0.30
0.26
Skärverk
Säkerhetsnivå DIN 66399
Strimlar även
Skärverk som klarar gem
Garanti på skärverket1
Strimlingshastighet, m/sek.
0.20
Central smörjenhet
-
•
Strimlingsuppsamlare
mobil avfallstunna
engångs plastpåse
Avfallsbehållare i liter
230
300
Motorstyrka, volt / Hz (tre-fas)
400 / 50 / 3~
4
Motorkapacitet, kW
2.2
Automatisk start/stopp via fotocell
Kontrollpanel
Automatisk backfunktion/avstängning vid pappersstopp
0.23 / 0.12
•
strimlingsvagn
3
300
400 / 50 / 3~
4.0
2 år
2
400 / 50 / 3~
3.0
9.0 (2 x 4.5)
•
-
-
touchknappar
panel med tryckknappar
panel med tryckknappar
•/•
-/•
•/•
Automatisk avstängning om säcken är full
•
•
•
Elektronisk skyddsdörr
•
•
•
Överhettningsskydd
•
•
•
Flyttbar på hjul
•
•
•
1700 x 740 x 765
1440 x 1240/6905 x 1700
1714 x 1036 x 2170/30706
256
350
1130
Transportband
-
-
•
Extra uppsamlingskorg för strimlor
-
-
•
Mått, mm (H x B x D)
Vikt, kg
Tillbehör (tillval):
plastkort
CD/DVD
disketter
pärmar inkl pärm-mekanismer
förutsatt normal använding och slitage
alla kända nätanslutningar tillgängliga
2
variabel strimlingshastighet »2-MATIC«
3
utdragbar säckhållare på hjul
1
4
5
6
transportbredd (utan sidobord)
djup inkl. transportband
Modellöversikt
Speciallösningar
HÖGSÄKERHETS OPTISKA DOKUMENTFÖRSTÖRARE
Modell
Våra kvalitetsmärkningar:
IDEAL 0201
0201 OMD
Lämplig för alla typer av CD-och DVD-skivor
Strimlingstyp
•
partiklar
Spånbredd, mm
2.2 x 4
Strimlingsprestanda (CD / DVD-skivor per timme)
En efter en matning
upp till 2,500
•
Säkerhetsnivå DIN 66399
O-5
HÅRDDISK FÖRSTÖRING
Modell
Lämplig för hårddiskar
För kasserade hårddiskar från
Säkerhetsnivå DIN 66399
•
Hålborr av härdat, förnicklat stål
•
Förstör mekaniska komponenter, kretskort och hårddisk
•
Stansning (per hårddisk)
•
Elanslutning, volt (en-fas)
230 / 50 / 1~
Motorkapacitet, W
1600
H-3
Enkelmatning
•
Hjulförsett högkvalitativ träskåp
2,5“ / 3,5“
PCs/notebooks/printers/copiers
•
Uppfyller North American NSA / CSS 04-02 krav
100
0101 HDP
Justerbar matningsränna av högkvalitativt stål
Fasta stålskärverk gjorda av specialhärdat stål
Avfallsvolym i liter. Antistatiskt avfallstunna
IDEAL 0101
•
15 sekunder
LED belysning av inmatningsrännan
•
Skjutreglage för lossning av stansfack
•
Kraftig plastbehållare för förstörda hårddiskar
•
Uppsamlingsbehållare med viktsensor
•
Automatisk start/stopp via fotocell
•
Hjulförsett högkvalitativ träskåp
•
ECC - Electronic Capacity Control
•
Elanslutning, volt (en-fas)
•
Motorkapacitet, W
•
Lämplig för kontinuerlig drift
•
EASY-SWITCH
Kontrollpanel för start/stopp
EASY-SWITCH
2
Automatisk oljepåfyllning på skärverket
Lämplig för kontinuerlig drift
Kontrollpanel
SPS Safety Protection System:
– Säkerhets flik (för att förhindra partikel flyga tillbaka“)
•
elektronisk
– Automatisk backfunktion och avstängning (för att
•
förhindra papperstrassel)
SPS Safety Protection System:
– Säkerhetsklaff för inmatningsrännan
– Stoppar automatiskt efter stansprocess
•
– Automatisk avstängning när uppsamlingsbehållaren
– Elektronisk skyddsdörr
•
är full
– Dubbla motorskydd
•
– Energisparläge
•
1
2
alla kända nätanslutningar tillängliga
kapacitets indikering under användning
•
elektronisk kontrollerad
•
•
1020 x 548 x 590
640
– Automatisk back vid matningsstopp
– Automatiskt stopp när uppsamlingsfacket är fullt
Mått, mm (H x B x D)
230 / 50 / 1~
•
– Elektronisk skyddsdörr
•
– Dubbla motorskydd
•
Mått, mm (H x B x D)
850 x 495 x 470
DIN 66399 standard
för förstöring av datamedia
Säkerhetsnivån på förstöring av dokument och datamedia klassas efter standarden DIN 66399. Klassningen för förstöring av papper med dokumentförstörare är indelad i säkerhetsnivå P1 till P7. Förstöring av CD/DVD klassas enligt säkerhetsnivå O1 till O7 och hårddiskar säkerhetsnivå H1 till H7.
Ni bestämmer vilken säkerhets nivå som är lämplig för de dokument ni ska förstöra med hänsyn till t ex myndighetskrav. En låg säkerhetsklass skär
dokumenten i strimlor, vilket också fyller avfallsbehållaren fortare. En högre säkerhetsklass strimlar från två håll - cross cut - och strimlorna packas
tätare i avfallsbehållaren vilket gör att den inte behöver tömmas lika ofta. Nedan finns en beskrivning av säkerhetsklasserna för dokumentförstörare.
Rekommenderas för dokument med interna
uppgifter som måste göras oläsliga. (Till
exempel strimlor 6 mm).
P-5
Rekomenderas för dokument med hemlig
information. (Till exempel cross cut 2 x 15
mm).
Alla våra dokumentförstörare har följande
märkningar:
P-3
P-4
Rekommenderas för dokument med känslig
och konfidentiell information. (Till exempel
cross cut 6 x 50 mm).
P-6
Rekommenderas för dokument med särskilt
känslig och konfidentiell information. (Till
exempel cross cut 4 x 40 mm).
P-7
Rekommenderas för dokument med hemliga
uppgifter där extremt höga säkerhets- och
försiktighetsaspekter måste respekteras. (Till
exempel cross cut 0,8 x 12 mm).
Besök
vår hemsida:
www.ideal.de eller
www.durable.se
Rekommenderas för dokument med strikt konfidentiella uppgifter där de högsta säkerhetsaspekterna måste respekteras. (Till exempel
cross cut0,8 x 5 mm).
Alla tekniska data är ungefärliga. Med reservation för ändringar. 12/2013
P-2