Irregularverbs svenska+engelska

Transcription

Irregularverbs svenska+engelska
Oregelbundna verb - temaformer
bear, bore, bom
beat, beat, heaten
bära, bar, burit
sta, slog, slagit
begin, began, begun
börja, började, börjat
slå, slog, slagit [vad]
bet, bet, bet
bite, bit, bitten
blow, blew, blown
bita, bet, bitit
blåsa, bläste, blåst
choose, chose, chosen
ta, tog, tagit (med)
bryta, bröt, brutit
fånga, fångade, fångat
välja, valde, valt
come, came, come
komma, kom, kommit
creep, crept, crept
krypa, (smyga), kröp, krupit
klippa, klippte, klippt
göra, gjorde, gjort
bring, brought, brought
burst, burst, burst
catch, caught, caught
cut, cut, cut
do, did, done
drive, drove, driven
köra, körde, kört
eat, ate, eaten
äta, åt, ätit
fall, fell, fallen
ramla, ramlade, ramlat
feed, fed, fed
feel, fett, felt
mata, matade, matat
fight, fought, fought
find, found, found
släss, slogs, slagits
hitta, hittade, hittat
fly, flew, flown
forget, forgot, forgotten
flyga, flög, flugit
glömma, glömde, glömt
get, got, got
give, gave, given
go, went, gone
få, fick, fatt
grow, grew/ grown
växa; växte, vuxit
häng, hung, hung
hänga, hängde, hängt
have, had, had
hear, heard, heard
hide, hid, hidden
hit, hit, hit
ha, hade, haft
hold, held, held
känna, kände, känt-,
ge, gav, givit
gå, gick, gått
höra, hörde, hört
gömma, gömde, gömt
sia, slog, slagit
halta, häll, hällit
hurt, hurt, hurt
keep, kept, kept
skada, skadade, skadat
know, knew, known
veta, visste, vetat
lay, laid, laid
lead, led, led
lägga, lade, lagt
learn, learnt, learnt
lära sig, lärde, lärt
leave, left, left
let, let, let
make, made, made
lämna (sluta), lämnade. Lämnat
hälla, höll, hållit
Leda, Ledde, Lett
låta, lät, lätit
mean, meant, meant
göra, gjorde, gjort
mena, menade, menat '
meet, met, met
träffa, träffade, träffat
126
r
x
Oregelbundna verb - temaformer
bear, bore, bom
beat, beat, heaten
bära, bar, burit
begin, began, begun
börja, började, böljat
slå, slog, slagit [vad]
bet, bet, bet
bite, bit, bitten
blow, blew, blown
sia, slog, slagit
bita, bet, bitit
bläsa, blåste, blåst
burst, burst, burst
catch, caught, caught
choose, chose, chosen
ta, tog, tagit (med)
bryta, bröt, brutit
fånga, fångade, fångat
välja, valde, vaLt
come, came, come
komma, kom, kommit
creep, crept, crept
do, did, done
krypa, (smyga), kröp, krupit
klippa, klippte, klippt
göra, gjorde, gjort
drive, drove, driven
köra, körde, kört
eat, ate, eaten
äta, at, ätit
fall, fell, fallen
ramla, ramlade, ramlat
mata, matade, matat
bring, brought, brought
cut, cut, cut
feed, fed, fed
feel, felt, felt
fight, fought, fought
känna, kände, känt
slåss, slogs, slagits
find, found, found
hitta, hittade, hittat
fly, flew, flown
forget, forgot, forgotten
flyga, flög, flugit
gLömma, glömde, glömt
get, got, got
få, fick, fått
give, gave, given
ge, gav, givit
go, went, gone
gå, gick, gått
grow, grew, grown
växa-, växte, vuxit
häng, hung, hung
hänga, hängde, hängt
have, had, had
hear, heard, heard
hide, hid, hidden
hit, hit, hit
hold, held, held
hurt, hurt, hurt
keep, kept, kept
know, knew, known
ha, hade, haft
höra, hörde, hört
lay, laid, laid
Lägga, Lade, Lagt
lead, led, led
learn, learnt, learnt
leave, left, left
let, let, let
leda, ledde, lett
make, made, made
mean, meant, meant
meet met, met
126
gömma, gömde, gömt
slå, slog, slagit
hälla, höll, hällit
skada, skadade, skadat
hålla, höll, hällit
veta, visste, vetat
lära sig, lärde, lärt
lämna (sluta), lämnade, lämnat
Lata, lät, lätit
göra, gjorde, gjort
mena, menade, menat
träffa, träffade, träffat
^ paid, paid
^t, put, put
id, read, read
he, rode, ridden
b, rån, run
[e, saw, seen
hl, sold, sold
hd, sent, sent
fc, set, set
i», sewed, sewn
late, shook, shaken
line, shone, shone
loot, shot, shot
lut, shut, shut
jnk, sank, sunk
it, sat, sat
iep, slept, slept
betala, betalade, betalat
ställa, ställde, ställt
läsa, läste, läst
rida, red, ridit
springa, sprang, sprungit
se, säg, sett
sälja, sålde, sått
skicka, skickade, skickat
sätta (ställa), satte, satt
sy, sydde, sytt
skaka, skakade, skakat
skina, sken, skinit
skjuta, sköt, skjutit
stänga, stängde, stängt
sjunka, sjönk, sjunkit
sitta, satt, suttit
sova, sov, sovit
lide, slid, slid
glida, gled, gtidit
pell, spelt, spelt
stava, stavade, stavat
pend, spent, spent
pread, spread, spread
ind, stood, stood
Kick, stuck, stuck
tillbringa, tillbringade, tillbringat
sprida, spred, spridit
pföar, swore/ sworn
svära, svor, svunt
?Nim, swam, swum
simma, simmade, simmat
bke, took, taken
^ach, taught, taught
lell, told, told
Blink, thought, thought
|hrow, threw, thrown
Inderstand, understood, understood
ta, tog, tagit
åke, woke, wo ken
*ear, wore, worn
stå, stod, statt
fastna, fastnade, fastnat
Lära (ut). Lärde, Lärt
berätta, berättade, berättat
tänka, tänkte, tänkt
kasta, kastade, kastat
förstå, förstod, förstått
vakna, vaknade, vaknat
bära (ha på sig), bar, burit
iep, wept, wept
gråta, grät, gråtit
m, won, won
vinna, vann, vunnit
20, 21
127