EasyHUNT II käyttöohje

Comments

Transcription

EasyHUNT II käyttöohje
Version 4: 09.02.15
Käyttöohjeet
MANUAL
SUOMI
SVENSKA
¢SISÄLTÖ
PIKAOPAS............................................................................................ 4
ONGELMATILANTEET........................................................................ 4
JOHDANTO.......................................................................................... 6
OMINAISUUDET.................................................................................. 6
TURVALLISUUSOHJEET.................................................................... 6
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ..................................................................... 6
LISÄLAITTEET..................................................................................... 6
RADIOPUHELIN.................................................................................. 7
SUOMI
NÄYTTÖ............................................................................................... 8
NÄPPÄIMET......................................................................................... 9
LISÄLAITELIITÄNTÄ............................................................................ 10
ENNEN KUN ALAT KÄYTTÄÄ RADIOPUHELINTA............................. 11
Tietoa akusta.................................................................................... 11
Akun lataaminen............................................................................... 11
Akun laittaminen paikoilleen............................................................. 11
Akun irrottaminen radiopuhelimesta................................................. 11
Antennin kiinnittäminen radiopuhelimeen......................................... 11
Antennin irrottaminen....................................................................... 11
2
TOIMINNOT JA ASETUKSET.............................................................. 13
Radiopuhelimen laittaminen päälle/pois päältä................................ 13
Äänen voimakkuuden säätäminen................................................... 13
Kanavan valitseminen...................................................................... 13
Viestin lähettäminen......................................................................... 13
Valmiustila/viestin vastaanottaminen................................................ 13
Pilottiääni.......................................................................................... 14
Kohinasalpa(Squelch)...................................................................... 14
Kanavahaku(Scan)........................................................................... 14
Näppäinlukko.................................................................................... 15
KÄYTTÄJÄN OPAS.............................................................................. 15
Antenni............................................................................................. 15
Kuulokkeet/monofoni........................................................................ 15
Kuulonsuojaimet............................................................................... 15
Puhdistus.......................................................................................... 15
METSÄSTYSPUHELIMIEN TAAJUUDET............................................ 17
Zodiac easyHUNT II 68.................................................................... 17
Pilottiäänitaulukko............................................................................. 18
SUOMI
VINKKEJÄ PAREMMAN KUULUVUUDEN SAAMISEKSI................... 16
LAITTEEN HÄVITTÄMINEN................................................................. 18
TAKUU.................................................................................................. 19
VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS.............................................. 19
TEKNISET TIEDOT.............................................................................. 20
3
¢PIKAOPAS
Radiopuhelimen laittaminen päälle/pois päältä
1. Kytke radiopuhelin päälle kääntämällä päälle/pois säädintä myötäpäivään.
2. Sammuta radiopuhelin kääntämällä päälle/pois säädintä vastapäivään,
kunnes kuulet napsahduksen.
¢Äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Käännä päälle/pois äänenvoimakkuuden
säädintä joko myötä- tai vastapäivään
äänen voimakkuuden suurentamiseksi tai pienentämiseksi.
ON/OFF/ÄÄNI
¢Kanavan valinta
1. Valitse kanava painamalla [▲] tai [▼].
2. Jokaisella painalluksella kanavanumero pienenee tai suurenee.
3. Jos pidät näppäimiä alas painettuna,
vaihtuvat kanavat yhtäjaksoisesti.
SUOMI
[▲]YLÖS
[▼]ALAS
¢Viestin lähettäminen
1. Pidä puhepainike [PTT] painettuna. Puhu mikrofoniin normaalilla
äänellä noin 5-10 cm:n etäisyydeltä. Punainen merkkivalo palaa lähetyksen aikana.
2. Kun lopetat lähettäminen, vapauta puhepainike (PTT) ja radiopuhelin siirtyy
vastaanottotilaan.
Puhepainike
[PTT]
SQ
MERKKIVALO
¢Kohinasalpa (Squelch)
Kohinasalpa-asetusten muuttaminen:
1. Pidä [SQ] painike alas painettuna n. 3 sek. kunnes
“SQUELCH” näkyy näytöllä.
2. Valitse haluamasi taso nuolinäppäimillä. Taso 1-2 on yleensä sopiva.
3. Paina puhepainiketta [PTT] tai [SQ] vahvistaaksesi valintasi.
¢Kanavahaku (Scanning)
Kaikkien kanavien haku:
1. Aloittaaksesi kanavahaun pidä [SC] – painike alas painettuna n. 3 sek.
2. Lopettaaksesi kanavahaun paina lyhyesti [SC] tai [PTT] – painiketta.
4
SC
¢Pilottiääni
Pilottiäänen asettaminen/muuttaminen:
1. Pidä [TONE] – painike alas painettuna n. 3 sek. ajan
2. Näytöllä vilkkuu sana TONE.
3. Valitse haluttu pilottiääni nuolinäppäimillä [▲] tai [▼].
4. Pidä [TONE] – painike alas painettuna n. 3sek. ajan.
[▲]YLÖS
TONE
[▼]ALAS
¢Näppäinlukko
Näppäinten lukitseminen/vapauttaminen:
1. Pidä näppäinlukkopainiketta alas painettuna n. 3sek. ajan, jolloin näppäimet lukittuvat.
2. – symboli näkyy näytöllä, kun näppäimet ovat lukittuna.
3. Pidä näppäinlukkopainiketta alas painettuna n. 3sek. ajan, jolloin näppäimet
vapautuvat.
Näppäinlukko
Heikko lähetys
Heikko vastaanotto
Akun lataus on heikko
Lataa akku tai vaihda se uuteen
Antenni ei ole kunnolla kiinni
Kiinnitä antenni kunnolla
Viallinen antenni
Vaihda antenni uuteen
Antenni koskettaa vartaloa
Siirrä radiopuhelinta
Tarkista onko antenni varmasti
68 MHz alueelta
Vaihda antenni jos se on väärä
Antenni ei ole kunnolla kiinni
Kiinnitä antenni kunnolla
Antenni viallinen
Vaihda antenni uuteen
Antenni koskettaa vartaloa
Siirrä radiopuhelinta
Tarkista onko antenni varmasti
68 MHz alueelta.
Ei lähetystä
Ei vastaanottoa
Latauslaite ei toimi
Vaihda antenni
Kohinasalvan taso säädetty väärin
Säädä kohinasalpa tasolle 1-2
Väärä kanava valittuna
Valitse oikea kanava
Väärä pilottiääni valittuna
Valitse oikea pilottiääni tai kytke
se pois päältä
Heikko akku
SUOMI
¢ONGELMATILANTEET
Lataa akku tai vaihda se uuteen
Tarkista onko oikea kanava valittu
Valitse oikea kanava
Tarkista onko pilottiääni kytketty
Valitse oikea pilottiääni tai kytke
se pois päältä
Rikkinäinen akku
Vaihda akku uuteen
Verkkomuuntaja rikki
Vaihda verkkomuuntaja uuteen
Lataus/pöytäteline rikki
Vaihda lataus/pöytäteline uuteen
5
¢JOHDANTO
Kiitos, että valitsit Zodiac easyHUNT II – radiopuhelimen metsästyskaveriksesi. Lue
käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Tämä opas sisältää käyttöohjeiden
lisäksi myös hyödyllisiä vinkkejä siitä, kuinka pidennät akun käyttöikää, saavutat
paremman kuuluvuusalueen sekä kuinka helpotat radiopuhelimen käyttöä lisälaitteilla.
¢ZODIAC easyHUNT II:SEN OMINAISUUDET
•
•
•
•
•
Markkinoiden helppokäyttöisin metsästyspuhelin.
26 kanavaa.
52 pilottiääntä (CTCSS) jokaiselle kanavalle.
2200 mAh Litium-ion akku.
Täyttää säännösten IP54 ja MIL-810F vaatimukset.
¢RADIOPUHELIMEN KÄYTÖN PERUSOHJEET
SUOMI
On tärkeää noudattaa alla olevia ohjeita, koska ne pidentävät radiopuhelimen käyttöikää.
•
Viestejä lähetettäessä antenni tulee aina olla kiinnitettynä.
•
Lataa akku täyteen ennen käyttöä.
•
Radiopuhelin kestää kosteutta, mutta jos se kastuu, muista kuivata se käytön jälkeen.
•
Parhaan mahdollisen kantaman saavuttamiseksi tulee radiopuhelinta pitää
pystysuorassa asennossa kasvojen edessä noin 5 - 10 cm etäisyydellä. Puhu
puhelimeen selkeästi ja normaalilla äänellä.
¢PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Pakkaukseen kuuluu:
1 kpl radiopuhelin
1 kpl akku
1 kpl vyöpidike
1 kpl antenni
1 kpl korvakuuloke
1 kpl latauslaitteen pöytäteline
1 kpl verkkomuuntaja
1 kpl käyttöohjekirja
Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
¢LISÄLAITTEET
Radiopuhelimeen sopii lisälaitteet, joissa on “E”-liitin, esimerkiksi:
Korvakuulokkeet
Headset
Monofonit
Antennit
Akut
Laturit
Kantovaljas
Muita lisälaitteita katso www.zodiacsuomi.fi tai www.zodiac.se
6
1.Päälle/pois/äänenvoimakkuudensäädin
Kytke päälle kääntämällä myötäpäivään
Sammuta kääntämällä vastapäivään
¢RADIOPUHELIN
2.Antenniliitin
1
2
3
4.LED-merkkivalo
Ilmaisee lähetyksen/vastaanottamisen:
Punainen valo – viestin lähetys käynnissä
Vihreä valo – viestin vastaanotto käynnissä
Vilkkuva vihreä valo – väärä pilottiääni
4
5. Kaiutin
6.Mikrofoni
7. Näyttö
5
10
11
12
13
14
15
8. Ylös-nuolinäppäin
Kanavalistalla siirrytään ylöspäin.
9.Pilotti-ääni – painike
Pidä näppäin alas painettuna n. 3 sek
ajan valittaaksesi pilottiääni.
Valitse nuolinäppäimillä [▲] tai [▼].
Pidä näppäin alas painettuna n. 3 sek
ajan tallentamaan.
SUOMI
6
7
8
9
3.Näppäinlukko
Pidä näppäin alas painettuna n. 3 sek
ajan lukitaksesi näppäimet.
Paina uudelleen n. 3 sek. ajan
vapauttaaksesi näppäimet.
10. Alas-nuolinäppäin
Kanavalistalla siirrytään alaspäin.
11. Puhepainike (PTT)
Pidä painike alas painettuna
lähettäessäsi viestejä, vapauta painike
kuunnellaksesi viestejä.
12. Kohinasalpa-painike (Squelch)
Pidä näppäin alas painettuna n. 3 sek. ajan muuttaaksesi kohinasalvan asetukset.
Valitse nuolinäppäimillä [▲] tai [▼]. sopiva kohinasalpataso. Useimmiten 1-3 on sopiva asetus. Tallentaaksesi uuden asetuksen paina lyhyesti [SQ] painiketta.
13. Kanavahaku – painike (Scan)
Pidä painike a
. lhaalla n. 3 sek ajan aloittaksesi kanavahaun.
Lopettaaksesi kanavahaun paina lyhyesti
[SC] tai [PTT] – painiketta.
14. Vyöpidike
16
15. Lisälaiteliitin
Lisälaitteiden liittämistä varten.
16. Akku
7
¢NÄYTTÖ
KUVAKE
SELITYS
Signaalin voimakkuus
SUOMI
Lähetysteho
Ainoastaan suuri lähetysteho käytössä
Kanavahaku (SCAN)
Näppäinlukko
Pilottiääni
Akun varaustila
Kanavan numero/nimi
8
¢NÄPPÄIMET
¢SIVULLA
¢EDESSÄ
TONE
PTT
¢YLHÄÄLLÄ
SQ
SC
Näppäinlukko
SELITYS
ALAS-nuolinäppäin
[ ALAS ]
SUOMI
PAINIKE
Valitaan haluttu kanava tai selataan alaspäin valikossa.
Pilottiääni
Painikkeella kytketään päälle pilottiääni sekä muutetaan
sitä.
YLÖS-painike
[YLÖS]
Valitaan haluttu kanava tai selataan ylöspäin valikossa.
Puhepainike (PTT)
Pidä painike alas painettuna, kun lähetät viestejä, vapauta painike kuunnellaksesi viestejä.
[Näppäinlukko]
Näppäinlukko
Radiopuhelimen yläosassa sijaitseva painike lukitsee
kaikki muut näppäimet paitsi puhepainikkeen (PTT).
Pidä näppäintä alhaalla n. 3 sek, jolloin näppäimet
lukitsevat. Pidä näppäintä alhaalla toistamiseen 3 sek,
jolloin näppäimet vapautuvat.
9
¢TIETOA LISÄLAITELIITÄNNÄSTÄ JA ADAPTERISTA
Radiopuhelimeen sopivat lisälaitteet, joissa on E-liitin.
Nämä lisälaitteet löydät www.zodiacsuomi.fi sivuilta.
Kuva 1
Kuva 2
Lisälaitteen liitäminen:
•
Nosta lisälaitepistokkeen suoja (Kuva 1 ja 2)
•
Liitä lisälaitteen liitin (Kuva 3) radiopuhelimen lisälaitepistokkeeseen (Kuva 4)
Kuva 4
Kuva 3
SUOMI
Kuulokkeiden liitäminen:
•
ylimmäiseen 3,5 mm:n (Kuva 6) pistokkeeseen.
10
Kuva 6
Nappikuulokkeet (Kuva 5) liitetään radiopuhelimen
Kuva 5
¢ENNEN RADIOPUHELIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Zodiac easyHUNT II – radiopuhelimen mukana toimitetaan Litium-ion akku.
Akun etuja:
Korkea energiatiiviys
Vähäinen latauksen itsepurkautuminen
Akkua ei tarvitse tyhjätä ennen uudelleenlatausta
Akussa on sisäänrakennettu suojapiiri, joka estää ylilataamisen ja ylijännitteen
Lataa akku joka kolmas kuukausi, vaikket olisi käyttänytkään radiopuhelinta.
¢Akun lataaminen
Zodiac easyHUNT II – radiopuhelin ladataan automaattisella pöytälaturilla, joka toimii
pikalatauslaitteena. Täysin tyhjentyneen akun lataaminen kestää n. neljä tuntia. Latauksen
aikana laturissa palaa merkkivalo(LED), joka kertoo latauksen tilasta:
Punainen valo = pikalataus käynnissä.
Vihreä valo = akun lataus valmis.
Huom! On normaalia, että akut kuumenevat latauksen aikana. Uusi akku, tai akku, jota
ei ole käytetty muutamaan kuukauteen, saavuttavat täyden tehon vasta 2-4 latauskerran
jälkeen. Nykyaikaisia ladattavia litium-akkuja ei tarvitse tyhjätä ennen uudelleenlatausta.
Huom! Mikäli radiopuhelin on käyttämättä pitemmän aikaa, tulee akku ladata silti noin
kolmen kuukauden välein, jotta se säilyttäisi tehonsa.
B
SUOMI
Huomioitavaa:
Akun teho pienenee kylmässä. Kovassa pakkasessa on hyvä pitää radiopuhelin
esimerkiksi taskussa säilyttääksesi akun tehon mahdollisimman hyvänä.
Akun elinikä on rajallinen ja teho pienenee käytön ja ajan mittaan.
Litium-ion akku kestää noin 500–800 uudelleenlatausta. Uusi akku kannattaa hankkia
viimeistään silloin kun huomaa, että akun käyttöaika lyhenee vaikka se on ladattu täytteen
ennen käyttöä.
Pitempiaikaisessa säilytyksessä tulee akku pitää kuivassa ja viileässä paikassa
radiopuhelimesta erillään. Lataa akku täyteen ennen säilytystä.
Uudelleenladattavat akut on kierrätettävä, niitä ei saa laittaa talousjätteiden sekaan. Kun
jätät pois heitettävät akut kierrätykseen, laita suojateipit plus- ja miinusnapojen päälle.
Adapteri
Pikalaturi
A
11
¢Akun asettaminen radiopuhelimeen
1. Aseta akku altapäin radiopuhelimessa oleviin uriin.
2. Työnnä akkua ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen.
¢Akun irrottaminen radiopuhelimesta
1. Sammuta radiopuhelin.
2. Paina ja pidä alas painettuna radiopuhelimessa olevan akun lukitusnappula (A).
3. Työnnä akkua alaspäin ja irrota se radiopuhelimesta.
SUOMI
A
¢Antennin kiinnittäminen
1.
Kiinnitä antenni kiertämällä sitä myötäpäivään antenniliittimeen (3).
¢Antennin irrottaminen
1. 12
Kierrä antennia vastapäivään, kunnes se irtoaa.
¢TOIMINNOT JA ASETUKSET
¢Radiopuhelimen kytkeminen päälle/sammuttaminen
1. Kytke radiopuhelin päälle kiertämällä päälle/pois – säädintä myötäpäivään.
2. Sammuta radiopuhelin kiertämällä päälle/pois – säädintä vastapäivään, kunnes
kuulet napsahduksen.
¢Äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Käännä päälle/pois – säädintä, kun haluat muuttaa äänenvoimakkuutta.
¢Kanavan valitseminen
Zodiac easyHUNT II 68 – radiopuhelimessa on 26 kanavaa.
1. Valitse kanava painamalla nuolinäppäimiä [▲] tai [▼].
2. Jokaisella painalluksella pienenee tai suurenee kanavanumero
yhdellä.
3. Jos pidät näppäimiä alas painettuna, vaihtuvat kanavat
yhtäjaksoisesti.
[▼]ALAS
¢Lähettäminen
Valitse kanava ja varmista, että se on vapaa, ennen kun lähetät viestiä.
Jos vihreä merkkivalovalo palaa tai vilkkuu, kanava on varattuna.
Odota kunnes vihreä merkkivalo sammuu.
SUOMI
[▲]YLÖS
1. Pidä puhepainike [PTT] alas painettuna lähettäessäsi viestiä. Puhu mikrofoniin
normaalilla äänellä 5-10 cm:n päästä. Punainen merkkivalo (4) palaa lähetyksen aikana.
2. Kun olet puhunut loppuun, vapauta puhepainike [PTT], ja radiopuhelin palaa
vastaanottotilaan.
PTT
¢Lähetystehon valinta
Zodiac easyHUNT II on kiinteä 5 watin lähetysteho.
¢Valmiustila/Vastaanotto
Viestien vastaanotto ja radioliikenteen kuuntelu:
1. Valitse haluamasi kanava nuolinäppäimillä [▲] tai [▼].
2. Merkkivalo palaa vihreänä viestejä vastaanotettaessa.
3. Mikäli valo vilkkuu vihreänä, käyttää viestin lähettäjä
eri pilottiääntä kuin mikä on asetettu radiopuhelimeesi.
Muuta radiopuhelimeesi valittu pilottiääni.
Merkkivalo
13
¢Pilottiääni
CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) on
matalataajuuksinen pilottiääni, joka toimii suodattimena.
Jos sinä ja metsästyskaverisi käytätte samaa kanavaa ja
samaa pilottiääntä, te ette kuule muiden samalla kanavalla
lähettämiä viestejä. Jokaista kanavaa kohtaan on valittavana
52 eri pilottiääntä, taajuudet vaihtelevat 67–254 Hz välillä.
Pilottiäänen kytkeminen päälle tai muuttaminen:
1. Pidä Pilottiääni – painike alas painettuna
3 sek. ajan kunnes näytöllä vilkkuu teksti ”TONE”.
2. Valitse haluamasi pilottiääni nuolinäppäimillä.
3. Pidä pilottiääni – painike alas painettuna 3 sek.
ajan vahvistaaksesi valinnan.
[▲] YLÖS
TONE
[▼] ALAS
¢Kohinasalpa (Squelch)
SUOMI
Kohinasalpa (squelch) estää hälyäänien ja sellaisten
viestien kuulumisen, joiden voimakkuus alittaa kohinasalvalle
määritetyn tason. Kohinasalvassa on 5 eri tasoa.
Matala taso mahdollistaa maksimaalisen kuuluvuusalueen
ja heikotkin signaalit, jopa hälyäänet, kuuluvat kaiuttimesta.
Korkea taso vähentää heikkojen viestien ja hälyäänien
kuulumista mutta pienentää myös kuuluvuusaluetta.
SQ
Kohinasalpatason muuttaminen:
1. Pidä SQ – painike alas painettuna
3 sek. ajan kunnes näytöllä lukee teksti ”SQUELCH”.
2. Valitse haluamasi kohinasalpataso nuolinäppäimillä.
Taso 1- 2 on usein sopiva.
3. Paina puhepainiketta [PTT] tai [SQ] vahvistaaksesi valinta.
¢Kanavahaku (Scanning)
Toimintoa käytetään, kun halutaan etsiä kanavia,
joilla on liikennettä.
Kaikkien kanavien haku:
1. Aloittaaksesi kanavahaun pidä
[SC] – painike alas painettuna n. 3 sek.
2. Lopettaaksesi kanavahaun paina lyhyesti
[SC] tai [PTT] – painiketta.
14
SC
¢Näppäinlukko
Radiopuhelimen yläosassa oleva näppäinlukkopainike lukitsee
näppäimet ja estää näppäinten tahattomat painallukset.
Puhe- ja monitorointipainikkeet eivät kuitenkaan lukitu, joten
voit vastata nopeasti kutsuun.
Symboli
näkyy näytöllä, kun toiminto on aktiivinen.
Näppäinten lukitseminen / vapauttaminen:
Näppäinlukko
1. Pidä näppäin alas painettuna n. kahden sekunnin ajan lukitaksesi näppäimet.
2. Pidä näppäin uudelleen alas painettuna n. kahden sekunnin ajan vapauttaaksesi
näppäimet.
¢KÄYTTÄJÄN OPAS
¢Antenni
Antenneja on 2 mallia a) Helical antennin pituus noin 35 cm b) metsäantennin pituus
on noin 65 cm. Toimituspaketissa on vakiona metsäantenni. Nyrkkisääntö on, että mitä
pitempi antenni sen parempi kuuluvuus. Zodiacin kantotelineen nro 43157 avulla pysyvät
radiopuhelin ja antenni hyvässä asennossa hyvän kuuluvuuden saavuttamiseksi.
SUOMI
¢Akun varaustila vähissä – varoitus
Akun varaustilan osoittavat näytön akkusymbolin kolme palkkia.
Näytössä oleva akun symboli näyttää akun varaustilan
Kolme palkkia = akku täysi
Kun akun varausta on jäljellä enää alle 10 %, vilkkuu merkkivalo keltaisena. Kun
merkkivalo vilkkuu punaisena, on akku tyhjä. Akku tulee ladata uudelleen välittömästi tai
hankkia uusi akku mahdollisimman pian.
¢Kuulokkeet/monofoni/mikrofoni
Radiopuhelimen käyttöä voidaan tehostaa ja tehdä helpommaksi käyttämällä erilaisia
headsettejä, korvakuulokkeita ja mikrofoneja.
Näin voit pitää radiopuhelimen kantotelineessä tai taskussasi koko ajan ja käyttää
lisälaitteen lähetyspainiketta ja mikrofonia viestien lähettämiseen sekä vastaanottamiseen.
¢Kuulonsuojaimet
Meluisilla ympäristöillä esim. ampumaradalla ja on suositeltavaa käyttää kuulonsuojaimia.
Peltorin ja Sordinin kuulonsuojaimet ovat yhteensopivat merkkikohtaisten liitäntäjohtojen
avulla.
¢Puhdistus
Suojaa radiopuhelin kosteudelta, kylmyydeltä ja kuumuudelta. Radiopuhelin pyyhitään
hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistus- tai liuotusaineita, ne voivat vahingoittaa
radiopuhelinta.
15
¢Vinkkejä paremman kuuluvuuden saavuttamiseksi
Lähetysteho:
Kuuluvuusalue on sitä parempi mitä suurempi teho, mutta tehon kasvu lisää myös
virrankulutusta.
Zodiac easyHUNT II:ssa teho on kiinteä 5 W.
Antenni:
Käytä mahdollisimman pitkää antennia esim. metsäantennia, niin saavutat parhaan
kuuluvuusalueen. Varmista myös, että antenni on kunnossa ja oikean taajuusalueen eli 68
MHz antenni.
Akku:
Käytä täyteen ladattua akkua. Lähetä lyhyitä viestejä. Ylimääräinen akku on hyvä pitää
mukana. Muista, että kylmyys lyhentää akun kapasiteettia. Pidä radiopuhelin ja akku
suojassa kylmyydeltä, esimerkiksi sisätaskussa tai repussa.
SUOMI
Sijainti:
Valitse lähetyspaikaksi, mahdollisuuksien mukaan sellaisen paikka joka on mahdollisimman esteetön ja korkealla, esim. pienen kukkulan päällä. Kuuluvuus paranee myös, jos
pidät radiopuhelinta kädessäsi kasvojen korkeudella. Vartalo johtaa sähköä ja tällöin laite
maadoittuu paremmin. Jos radiopuhelin on kantotelineessä tai takin taskussa, varmista
ettei antenni kosketa vartaloa ja että antenni on olkapään yläpuolella.
Tarkistakaa aina kaikkien radiopuhelimien toiminta ennen metsälle lähtöä, jotta kaikki
varmasti kuulevat toisensa.
Ulkoiset vaikutukset jotka heikentävät kuuluvuutta:
Radiosignaalit menettävät osan energiastaan ympäristöön, jonka läpi ne kulkevat. Metsät,
vuoret ja korkeat paikat heikentävät radioaaltojen etenemistä. Mikäli olet aivan jyrkän
vuoren takana, voi yhteys olla huono. Yritä asettua mahdollisimman kauas tällaisista
esteistä. Ukonilma, kaatosade ja lumimyrsky pienentävät myös kuuluvuusaluetta. Sama
vaikutus on myös moottoreiden, valaistuksen ja rautatien aiheuttamilla sähköhäiriöillä.
Auringonpilkkujen ja auringonpurkausten aiheuttamat atmosfääriset häiriöt heikentävät
myös kuuluvuutta.
16
¢KANAVAOPAS JA TAAJUUSTAULUKOT
■Zodiac easyHUNT II 68 MHz kanavataulukko
Taajuus
Pilotääni
Käyttöalue
Kanava 1
68,050
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 2
68,175
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 3
67,500
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 4
71,375
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 5
71,425
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 6
71,475
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 7
71,625
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 8
68,575
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 9
70,200
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 10
71,025
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 11
71,050
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 12
71,100
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 13
68,100
Pois
Tiepalvelu
Kanava 14
68,300
Pois
Autourheilu
Kanava 15
68,425
Pois
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Kanava 16
68,525
Pois
Autourheilu
Kanava 17
68,225
Pois
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Kanava 18
71,575
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 19
72,325
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 20
71,350
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 21
71,550
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 22
71,600
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 23
68,375
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 24
71,175
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 25
71,750
Pois
Harrastus ja työyhteydet
Kanava 26
71,900
Pois
Harrastus ja työyhteydet
SUOMI
Kanava
Kanavat 1 - 12 ja 17 - 26 ovat käyttäjien yhteiskäytössä.
Kanavien 13 - 17 käyttäjien on sovittava yhteiskäytöstä keskenään.
Lisätietoja löytyy Viestintäviraston nettisivuilta www.ficora.fi
17
■Pilottiäänitaulukko
SUOMI
Nro
Taajuus
Nro
Taajuus
Nro
Taajuus
Nro
Taajuus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
67,0
71,9
74,4
77,0
79,7
82,5
85,4
88,5
91,5
94,8
97,4
100,0
103,5
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
107,2
110,9
114,8
118,8
123,0
127,3
131,8
136,5
141,3
146,2
151,4
156,7
162,2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
167,9
173,8
179,9
186,2
192,8
203,5
210,7
218,1
225,7
233,6
241,8
250,3
69,3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
159,8
183,5
189,9
196,6
199,5
206,5
229,1
254,1
165,5
171,3
177,3
60,7
64,7
¢LAITTEEN HÄVITTÄMINEN
Elektronisissa sähkölaitteissa saattaa olla materiaaleja, jotka ovat vahingollisia ihmisille,
eläimille ja luonnolle, mikäli niitä ei käsitellä oikein. Tuotteita, joissa on WEEE-merkintä, ei
saa laittaa talousjätteiden sekaan vaan ne on vietävä kunnan kierrätysasemalle tai ekopisteeseen. Käytetyt akut on kierrätettävä kunnan kierrätyskeskuksen kautta.
(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment)
18
¢TAKUU
Zodiac antaa easyHUNT II:lle ostopäivästä lukien 24 kuukauden takuun, joka
kattaa materiaali-, rakenne- ja valmistusviat. Kuluvien laitteen osien, kuten akun,
antennin ja muiden lisälaitteiden takuu on 12 kuukautta.
Takuun edellytyksenä on aina voimassa oleva ostokuitti tai muu todiste ostosta.
Mikäli laitteessa havaitaan vika takuuaikana, vaikka laitetta on käytetty oikein,
on laite palautettava ensisijaisesti sille jälleenmyyjälle mistä laite on ostettu
tai toiselle Zodiacin hyväksymälle jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjien yhteystiedot
löytyvät www.zodiacsuomi.fi sivuilta.
Laite on pakattava huolellisesti, mielellään alkuperäiseen pakkaukseensa. Takuu
ei kata väärästä käsittelystä, epänormaalista kulumisesta, ylijännitteestä tai
kosteudesta aiheutuneita vikoja. Takuu ei myöskään kata vahinkoa, mikäli laitetta
on korjannut joku muu kuin valtuutettu huoltoliike. Tällaiset vahingot korjataan
korvausta vastaan, mikäli asiasta sovitaan ostajan kanssa.
¢VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
EN 60950:2002
EN 301 489-1 / 5
EN 300 086-2 -5 V1.1.1 (2001-03)
!
SUOMI
Zodiac Sverige AB vakuuttaa täten, että Zodiac easyHUNT II -radiopuhelin täyttää
direktiivin 1999/5/EEC päävaatimukset ja muut olennaiset vaatimukset. Se on myös
valmistettu seuraavien standardien mukaisesti:
Zodiac easyHUNT II – radiopuhelimia valmistaa
Zodiac Sverige AB
Flygfältsgatan 15, 2 tr
128 30 Skarpnäck
SVERIGE
www.zodiac.se
Lisätietoja Zodiacista ja lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot löydät täältä
www.zodiacsuomi.fi
Lisätietoja voit myös pyytää sähköpostilla [email protected]
19
¢TEKNISET TIEDOT
Yleistä
Kanavien lukumäärä max:
255
Taajuudet :
68 – 73 MHz
Kanavavälit:
10 kHz / 25 kHz
Akkumalli:
Litium-ioni
Akun teho:
2200 mAh
Käyttöaika (5:5:90):
n. 19 tuntia
Valmiusaika:
n. 44 tuntia
Lämpötila:
-30◦C - +60◦C
Taajuuden vakaus:
+- 2.5ppm
Koko (lxkxs):
56x103x35 mm
Paino akun kanssa:
225g
Pilottiäänten lkm:
52
SUOMI
Vastaanotin
Herkkyys 12 dB SINAD:
0,20 μV
Viereisen kanavan vaimennus:
70dB (25 kHz)
Keskinäismodulaatio:
65 dB
Harhatoisto- ja heijastusvaimennus:
70 dB
Ääniteho @ 5% särö
1000 mW @ 16Ohm
Lähetin
20
Lähetysteho:
5.0W/1.0W
Modulaatio:
FM 16K0F3
Harhatoisto (johdettu):
70 dB
Hälyäänien taso .:
45 dB (25 kHz)
Matalien taajuuksien särö @ 1 kHz:
<3 %
¢MUISTIINPANOJA
¢INNEHÅLL
SNABBGUIDE................................................................................................ 24
FELSÖKNING................................................................................................ 25
INTRODUKTION........................................................................................... 26
EGENSKAPER............................................................................................... 26
SÄKERHETSANVISNINGAR....................................................................... 26
INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN................................................................. 26
TILLBEHÖR................................................................................................... 26
BESKRIVNING AV RADION........................................................................ 27
BESKRIVNING AV DISPLAYEN.................................................................. 28
BESKRIVNING AV KNAPPARNA............................................................... 29
SVENSKA
22
BESKRIVNING AV TILLBEHÖRSUTTAGET............................................. 30
INNAN DU ANVÄNDER RADION.............................................................. 31
Information om batterityp............................................................................ 31
Laddning av batteriet................................................................................... 31
Montera batteriet......................................................................................... 31
Demontera batteriet..................................................................................... 31
Montering av antennen................................................................................ 31
Demontering av antennen............................................................................ 31
FUNKTIONER OCH INSTÄLLNINGAR..................................................... 33
Starta / stänga av radion.............................................................................. 33
Volymkontroll.............................................................................................. 33
Val av kanal................................................................................................. 33
Sändning...................................................................................................... 33
Passningsläge / Mottagning......................................................................... 33
Pilotton........................................................................................................ 34
Brusspärr...................................................................................................... 34
Kanalsökning(Scan).................................................................................... 34
Knapplås...................................................................................................... 35
ANVÄNDARTIPS........................................................................................... 35
Antenn......................................................................................................... 35
Headset / Monofon...................................................................................... 35
Hörselskydd................................................................................................. 35
Rengöring.................................................................................................... 35
AVFALLSHANTERING................................................................................. 38
GARANTI........................................................................................................ 39
SVENSKA
TIPS FÖR BÄSTA RÄCKVIDD..................................................................... 36
KANALPLAN OCH FREKVENSTABELLER.............................................. 37
Zodiac easyHUNT II 68 MHz.................................................................... 37
Pilottonstabell............................. ................................................................. 38
INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE.......................................................... 39
TEKNISKA SPECIFIKATIONER.................................................................. 40
23
¢SNABBGUIDE
¢Starta /stänga av radion
• För att starta,vrid PÅ/AV/VOLYM-ratten medurs
och vrid moturs för att stänga av.
¢Volymkontroll
• Vrid PÅ/AV/VOLYM-ratten medurs för att öka volymen
och vrid motsols för att minska volymen.
AV/PÅ/VOLYM
¢Val av kanal
• Välj önskad kanal med [▲] eller [▼].
Varje tryckning ökar eller minskar
kanalnumret med ett nummer.
• Om du håller ned knappen, ökar eller
minskar kanalnumret fortlöpande.
¢Passningsläge / Mottagning
•
•
•
Välj önskad kanal med [▲] eller [▼].
Lysdioden lyser grönt vid mottagning.
Om lysdioden blinkar grönt betyder det att den som
sänder ej har samma pilotton inställd som du.
Prova att byta pilotton på din radio.
SVENSKA
¢Sändning
• Tryck och håll in sändartangenten [PTT].
• Lysdioden lyser rött vid sändning.
• När du talat färdigt, släpp [PTT] för att lyssna.
Radion återgår till passningsläge.
LYSDIOD
¢Brusspärr (Squelch)
•
•
•
Tryck och håll inne [SQ] i ca. 3 sekunder tills
“SQUELCH” visas i displayen.
Tryck [▲] eller [▼] för att välja brusspärrsnivå.
Tryck kort på [SQ] eller [PTT] för att spara valet.
¢Kanalsökning(Scanning)
• Tryck och håll inne [SC] i ca. 3 sekunder för
att starta kanalsökningen.
• Tryck kort på [SC] eller [PTT] för att
stoppa kanalsökningen.
24
[▲] UPP
[▼] NED
Sändarknapp
[PTT]
SQ
SC
¢Pilotton
• Tryck och håll inne [TONE] i ca. 3 sekunder
tills “TONE” blinkar i displayen.
• Välj önskad pilotton med [▲] eller [▼].
• Tryck och håll inne [TONE] i ca 3 sekunder,
eller tryck kort på [PTT] för att spara valet
och återgå till normalläge.
¢Knapplås
• Tryck och håll in lås-knappen i ca 3 sekunder för att låsa.
• Tryck och håll in lås-knappen igen i ca 3 sekunder
för att låsa upp. Symbolen
visas i displayen när
knapplåset är aktiverat.
[▲] UPP
TONE
[▼] NED
Knapplås
¢FELSÖKNING
Dålig mottagning
Ingen sändning
Ingen mottagning
Snabbladdaren fungerar ej
Ladda eller byt batteriet
Antenn ej åtdragen
Dra åt antenn
Antenn avbruten/ trasig
Byt antenn
Antennen ligger mot kroppen
Ändra radions läge
Granska att antennen är avsedd för
68 MHz
Byt antenn
Antenn ej åtdragen
Dra åt antenn
Antenn avbruten/ trasig
Byt antenn
Antennen ligger mot kroppen
Ändra radions läge
Granska att antennen är avsedd för
68 MHz
Byt antenn
Brusspärren felaktigt inställd
Ändra till nivå 1-3
Fel kanal inställd
Ändra kanal
Fel pilotton inställd
Ändra pilotton
Urladdat batteri
Ladda eller byt batteriet
Fel kanal inställd
Ändra kanal
Fel pilotton inställd
Ändra pilotton
Trasigt batteri
Byt batteri
Nätadaptern trasig
Byt nätadapter
Laddkoppen trasig
Byt laddkopp
SVENSKA
Dålig sändning
Dåligt laddat batteri
25
¢INTRODUKTION
Tack för att du valt Zodiac easyHUNT II som din jaktpartner. Läs igenom manualen noggrant innan
du börjar använda radion. Den är inte enbart en användarhandledning för radion, utan innehåller
även många nyttiga tips som kan bidra till längre hållbarhet av batteriet, ökad räckvidd samt
smidigare användning med hjälp av tillbehör.
¢EGENSKAPER
•
•
•
•
•
Liten, lätt och enkel att använda.
26 kanaler (finländska jaktkanaler) Zodiac easyHUNT II 68 MHz.
52 st pilottoner (CTCSS) per kanal.
2200 mAh Lithium-Ion batteri.
Uppfyller IP54 och MIL-810F.
¢SÄKERHETSANVISNINGAR
Det är viktigt att du följer nedanstående anvisningar för att uppnå lång livslängd för radion.
•
•
•
•
Ha alltid antennen påskruvad vid sändning.
Se till att batteriet är fulladdat före användning.
Radion är godkänd för att tåla fukt och vatten, men bör torkas av efter användning i fuktig
väderlek.
För att uppnå bästa räckvidd bör radion hållas vertikalt framför ansiktet på ca.
10-15 cm avstånd från munnen. Tala tydligt med normalt röstläge.
SVENSKA
¢INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN
I kartongen skall det finnas:
1 st radioenhet
1 st skogsantenn
1 st öronmussla
1 st batteri
1 st bältesclips
1 st snabb bordsladdare
1 st adapter
1 st användarmanual.
Skulle något saknas, kontakta din återförsäljare.
¢TILLBEHÖR
Till Zodiac easyHUNT II finns det många olika tillbehör som ger dig möjligheter att utnyttja radion
på bästa sätt, t ex:
Öronmusslor
Headset
Monofoner
Antenner
Batterier
Laddare
Bärsele
Fler tillbehör hittar du på www.zodiacsuomi.fi eller www.zodiac.se
26
¢BESKRIVNING AV RADION
1. Av / På / Volymratt
Vrid ratten medurs för att starta radion.
Vrid ratten moturs för att stänga av.
2. Antennkontakt
1
3. Knapplås
Låser knapparna. Tryck och håll in
knappen i ca 3 sekunder för att låsa. Tryck
igen i ca 3 sekunder för att låsa upp
knapparna.
visas när knapplåset är på.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
5. Högtalare
6. Mikrofon
7. Display
8. Upp-knapp.
Bläddrar uppåt i kanallistan.
9. Pilottons-knapp
Tryck och håll inne 3 sek. för att ändra
pilotton.
Välj pilotton med [▲] eller [▼].
Tryck och håll inne 3 sek. igen för att
spara.
10. Ned-knapp.
Bläddrar neråt i kanallistan.
11. Sändartangent (PTT)
Tryck och håll inne knappen för att
sända, släpp den för att lyssna.
SVENSKA
11
4. Lysdiod
Visar sändning / mottagning:
Röd för sändning. Grön för mottagning.
Blinkande grönt vid fel pilotton.
12. Brusspärrs-knapp
Tryck och håll inne i ca 3 sek.
för att ändra brusspärren.
Välj nivå med [▲] eller [▼].
Tryck kort igen för att spara.
14
15
13. Kanalsökning (Scan).
Tryck och håll inne i ca 3 sek.
för att starta kanalsökningen.
Tryck kort igen för att stoppa kanalsökningen.
14. Bältesclips
16
15. Kontakt för tillbehör
För inkoppling av headset och andra
tillbehör. Använd skyddet för uttaget när
tillbehör ej används.
16. Batteri
27
¢BESKRIVNING AV DISPLAYEN
SYMBOL
BESKRIVNING
Signalstyrkeindikator
Sändareffekt
(Endast högeffekt möjlig)
SVENSKA
Kanalsökning (SCAN)
Knapplås
Pilotton
Batteristatus
Kanalnummer / Kanalnamn
28
¢BESKRIVNING AV KNAPPARNA
¢FRONT
¢SIDA
TONE
PTT
¢TOP
SQ
SC
Knapplås
KNAPP
NED-knapp.
Bläddrar nedåt i kanallistan samt väljer pilotton och
brusspärrsnivå.
Pilottons-knapp
Används för att koppla in och ur samt ändra pilotton.
[UPP]
SVENSKA
[ NED ]
BESKRIVNING
UPP-knapp.
Bläddrar nedåt i kanallistan samt väljer pilotton och
brusspärrsnivå.
Sändartangent (PTT).
Tryck och håll inne knappen för att sända, släpp den för att
lyssna.
[Knapplås]
Knapplås
Knappen på radions top låser alla knappar utom [PTT].
Tryck och håll in knappen i ca 3 sekunder för att låsa. Tryck igen i ca 3 sekunder för att låsa upp knapparna.
Symbolen
visas i displayen när knapplåset är aktiverat.
29
¢BESKRIVNING AVTILLBEHÖRSUTTAGET
Till Zodiac easyHUNT II passar Zodiacs tillbehör med kontakt E.
Bild 1
Dessa tillbehör hittar du på www.zodiac.se
Bild 2
För att ansluta ett tillbehör:
•
Lyft skyddet (A) från tillbehörsuttaget
(Bild 1 och 2 )
•
Anslut tillbehörets kontakt (Bild 3) till radions tillbehörsuttag (Bild 4)
Bild 3
Bild 4
SVENSKA
För att ansluta en öronmussla:
•
Anslut öronmusslans kontakt (B) till radions 3,5 mm uttag (C).
(Bild 5 och 6)
Bild 6
B
30
Bild 5
C
¢INNAN DU ANVÄNDER RADION
¢Information om batterityp
Batteriet som levereras tillsammans med Zodiac easyHUNT II är av typen Lithium-Ion
Denna batterityp har fördelar som:
Hög energitäthet.
Låg självurladdning.
Försumbar minneseffekt, man behöver inte ladda ur batteriet innan det laddas igen.
I batteriet finns det en inbyggd skyddskrets som hindrar överladdning och överspänning.
Ladda batteriet en gång var tredje månad även om det inte har använts.
Att tänka på:
Batteriets kapacitet avtar i kyla. Håll radion / batteripaketet så varmt som möjligt för att bibehålla
maximal batterikapacitet.
Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och laddningsförhållanden men även på hur det
används.
Dess livslängd är begränsad och batteripaketets kapacitet sjunker både efterhand som det används
och med tiden.
Ett Lithium-Ion batteri kan laddas mellan 500 till 800 gånger. När driftstiden blivit kort beror det
förmodligen på att det är förbrukat. Köp då ett nytt batteripaket.
Vid långtidslagring bör batteripaketet förvaras torrt och svalt, separerat från radion. Förvaring skall
ske med fulladdade batterier.
¢Laddning av batteri
Zodiac easyHUNT II laddas i en automatisk bordsladdare för snabbladdning. Laddning av urladdat
batteri sker på ca 4 timmar.
Vid laddning tänds en lysdiod (LED) som indikerar laddningens status:
Röd = snabbladdning pågår.
Grön = färdigladdat batteri.
SVENSKA
Laddningsbara batterier skall lämnas till återvinning och får inte kastas i hushållssoporna. Vid
kassering av laddningsbara batterier,skyddstejpa plus- och minuspolerna före återvinningen
Notera! Det är normalt att batteriet blir varmt vid snabbladdning.
Ett nytt batteri, eller ett batteri som inte använts på några månader får en «tröghet» och får full
kapacitet efter 2 till 4 upp- och urladdningar.
Moderna laddbara batterier av typ lithium-Ion behöver inte laddas ur helt,
innan de laddas på nytt.
Obs! Om radion inte används under en längre tid bör batteriet laddas ca
var tredje månad för att bibehålla sin kapacitet.
B
Adapter
Använda laddaren:
• Anslut adapterns kontakt A till laddkoppen.
• Anslut adapterns kontakt B till vägguttaget.
• Sätt radion i laddkoppens fack.
Laddkopp
A
Med en kabel som ansluts till ett 12 Volts cigaretttändaruttag (47232) och som kopplas till
bordsladdaren kan man ladda batteriet t. ex. i bilen eller båten.
31
¢Montera batteri
•
•
Placera batteriet underifrån i spåren på radiodelen.
Skjut batteriet uppåt över radiodelen tills ett klick hörs.
¢Demontera batteri
• Stäng av radion.
• Tryck och håll in batterilåsknappen (A) på radion.
• Skjut batteriet neråt och lyft bort det från radion.
SVENSKA
A
¢Montering av antenn
•
•
Sätt antennens gängade del i antennkontakten (3).
Skruva antennen medurs.
¢Demontering av antenn
•
32
Skruva antennen moturs tills den lossnar.
¢FUNKTIONER OCH INSTÄLLNINGAR
¢Starta /stänga av radion
•
•
För att starta radion, vrid AV / PÅ / VOLYM-knappen medurs.
För att stänga av, vrid AV / PÅ / VOLYM-knappen moturs
tills du hör ett klick.
¢Volymkontroll
• Vrid Av/På/Volym-ratten medurs för att öka volymen
och vrid motsols för att minska volymen.
AV/PÅ/VOLYM
¢Val av kanal
Zodiac easyHUNT 68 MHz levereras med de finländska
jaktkanalerna.
För att välja kanal:
•
•
Välj önskad kanal med [▲] eller [▼].
Varje tryckning ökar eller minskar
kanalnumret med ett nummer.
Om du håller ned knappen, ökar eller
minskar kanalnumret fortlöpande.
[▼] NED
Sändarknapp
[PTT]
För att sända:
•
•
•
Tryck och håll in sändarknappen [PTT].
Prata med normalt röstläge 10-15 cm från mikrofonen.
Lysdioden (4) lyser rött vid sändning.
När du talat färdigt, släpp [PTT] för att lyssna.
Radion återgår till passningsläge.
SVENSKA
¢Sändning
Se till att den valda kanalen är ledig innan du startar sändningen.
Innan du sänder, kontrollera att lysdioden inte lyser eller blinkar
grönt, då pågår samtal.
[▲] UPP
¢Passningsläge / Mottagning
För att ta emot och lyssna på radiotrafik:
•
•
Välj önskad kanal med [▲] eller [▼].
Lysdioden lyser grönt vid mottagning.
Om lampan blinkar grönt betyder det att den
som sänder ej har samma pilotton inställd som du.
Prova att byta pilotton på din radio.
Lysdiod
33
¢Pilotton
Pilottonsystemet CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System)
är en s.k underbandston som fungerar som ett filter.
Om du och dina jaktkollegor har ställt in samma kanal och
samma pilotton så slipper ni höra annan trafik som sker på kanalen.
Det finns 52 olika pilottoner på frekvenserna 67-254 Hz per kanal
att välja mellan. Vid leverans är pilottonen i läge “NO TONE”
(ingen pilotton inkopplad). Symbolen
visas i displayen
när pilotton är inkopplad.
För att koppla in och ur samt ändra pilotton:
•
•
• Tryck och håll inne [TONE] i ca. 3 sekunder
tills “TONE” blinkar i displayen.
Välj önskad pilotton med [▲] eller [▼].
Tryck och håll inne [TONE] i ca 3 sekunder,
eller tryck kort på [PTT] för att spara valet och återgå
till normalläge. Om inga knapptryckningar görs
återgår radion till normalläge automatiskt efter 10 sekunder.
[▲] UPP
TONE
[▼] NED
¢Brusspärr (Squelch)
SVENSKA
Brusspärr (squelch) används för att stänga ute brus och andra
signaler med lägre styrka än den nivå brusspärren är inställd på.
Brusspärren går att ställa i 5 olika lägen.Lågt värde ger maximal
räckvidd och maximal känslighet för svaga signaler, ibland
även brus. Högt värde utestänger svaga signaler och brus
men ger kortare räckvidd. Vid leverans är brusspärren inställd
på niva 3.
För att ändra brusspärrsnivå:
Tryck och håll inne [SQ] i ca. 3 sekunder tills
“SQUELCH” visas i displayen.
• Tryck [▲] eller [▼] för att välja brusspärrsnivå.
• Tryck ett kort tryck på [SQ] eller [PTT] för att
spara valet och återgå till normalläge. Om inga
knapptryckningar görs återgår radion till normalläge
automatiskt efter 10 sekunder.
¢Kanalsökning (Scanning)
Funktionen används för att söka efter kanaler med trafik.
Vid leverans är radion programmerad för att söka bland
samtliga kanaler i kanallistan. När funktionen är inkopplad
visas symbolen
i displayen.
För att starta / stoppa kanalsökningen:
•
•
34
SQ
Tryck och håll inne [SC] i ca. 3 sekunder för
att starta kanalsökningen.
Tryck ett kort tryck på [SC] eller [PTT] igen för att
stoppa kanalsökningen.
SC
¢Knapplås
Knappen på toppen av radion låser knapparna för att förhindra
oönskade knapptryckningar. Den knapp som ej skyddas är
sändarknappen för att du alltid ska kunna svara snabbt på anrop.
Symbolen
visas i displayen när knapplåset är aktiverat.
För att låsa / låsa upp knapparna:
•
•
Tryck och håll in låsknappen i ca 3 sekunder för att låsa.
Tryck och håll in låsknappen igen i ca 3 sekunder
för att låsa upp.
Knapplås
¢ANVÄNDARTIPS
¢Antenn
Vid jakt på ett större område eller i kuperad terräng kan det vara bra att ha en lite längre antenn
med sig i ryggsäcken. En räckviddssele (Art nr:43157) som medverkar till att radion och antennen
hamnar i optimalt läge för maximal räckvidd kan också vara till nytta. Oftast räcker det med dock
med orginalantennen så prova vad som fungerar bäst.
SVENSKA
¢Batterivarning
Batterikapaciteten visas med tre staplar i displayens batterisymbol.
Tre staplar = fulladdat batteri
När indikatorn symbolen blinkar är batteriet helt slut. Ladda eller byt batteriet så snart som möjligt.
¢Headset/Monofon
För att undvika att behöva ta upp radion varje gång den skall användas kan man ansluta ett
headset eller en monofon. Man kan då ha radion kvar radion i fickan och och använda tillbehörets
sändarknapp och mikrofon i stället.
¢Hörselskydd
Man kan använda hörselskydd tillsammans med Zodiac easyHUNT II. Till vissa hörselskydd
finns anslutningskabel med sändarknapp och mikrofon så radion inte behöver tas upp ur fickan vid
användandet.
¢Rengöring
Skydda radion mot fukt, vatten, kyla och extrem värme. Radion rengörs med en lätt fuktad trasa.
Använd inte rengörings- eller lösningsmedel som kan skada radion.
35
¢Tips för bästa räckvidd
Uteffekt:
Uteffekt är den energi som sändaren avger.
Zodiac easyHUNT II 68 MHz har en fast uteffekt på 5 W.
Antenn:
Zodiac easyHUNT II 68 levereras alltid med en lång skogsantenn för maximal räckvidd.
Kontrollera att antennen inte är avbruten eller skadad, samt att den är anpassad till rätt frekvens.
Batteri:
Se till att ha fulladdade batterier. Sänd i korta pass. Som reserv är ett extra batteri en bra lösning.
Kom ihåg att låga temperaturer minskar batteriets kapacitet. Förvara radio och batterier skyddade
mot kyla t.ex i en innerficka tills de skall användas.
Placering:
Räckvidden är mycket beroende på terräng och lokala förhållanden. Över tex. öppet hav eller sjö
begränsas räckvidden bara av horisonten, medan betonghus, höga berg, tät skog eller liknande mellan apparaterna helt kan förhindra att förbindelse nås.
För att försäkra er om att alla kan hör alla, testa alltid förbindelsen mellan samtliga radioapparater
i laget innan ni går ut på passet. Prova alltid förbindelsen innan position väljs, och om du inte får
kontakt rör på dig, försök komma upp högt och fritt.Vid ett dåligt radioläge, byt till skogsantenn.
Genom att hålla i radion ökar räckvidden. Kroppen är i elektriskt ledande och fungerar därför som
ett jordplan.
SVENSKA
Om du har radion i en bärsele med radioficka skall antennen alltid vara fri från kroppen
och helst sticka upp över axeln.
Yttre påverkan:
Radiosignaler tappar delar av sin energi till den omgivning den passerar.
Dämpningen är minst över fria ytor och speciellt över vatten.
Skog, berg och höjder innebär dämpning av radiovågorna. Störst är dämpningen i fuktig lövskog om
sommaren, minst på vintern då löven är borta och allt vatten är fruset.
Berg och höjder dämpar radiovågen mer än skog.
Befinner man sig alldeles bakom ett brant berg eller en höjd, kan förbindelsen vara dålig. Någon
skarp gräns för radiovågor finns inte. Ett berg eller hinder, som befinner sig bredvid dig, har större
dämpande inverkan än ett som ligger längre bort. Försök att placera dig så långt som möjligt från
detta hinder.
Åska, skyfall eller snöoväder kan minska räckvidden, liksom elektriska störningar från motorer,
belysning och järnväg. Dessutom kan atmosfäriska störningar från solfläckar och solutbrott
periodvis försämra räckvidden.
36
¢KANALPLAN OCH FREKVENSTABELLER
■Zodiac easyHUNT II 68 MHz
Frekvens
(MHz)
Pilotton
Användningsområde
Kanal 01
68,050
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 02
68,175
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 03
67,500
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 04
71,375
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 05
71,425
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 06
71,475
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 07
71,625
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 08
68,575
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 09
70,200
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 10
71,025
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 11
71,050
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 12
71,100
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 13
68,100
av
Vägservice
Kanal 14
68,300
av
Bilsport
Kanal 15
68,425
av
Frivillig räddningstjänst
Kanal 16
68,525
av
Bilsport
Kanal 17
68,225
av
Frivillig räddningstjänst
Kanal 18
71,575
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 19
72,325
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 20
71,350
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 21
71,550
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 22
71,600
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 23
68,375
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 24
71,175
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 25
71,750
av
Fritid och arbetsförbindelse
Kanal 26
71,900
av
Fritid och arbetsförbindelse
SVENSKA
Kanal
OBS! Kanalerna 1-12 och 17 - 26 får fritt användas som jaktkanaler.
Användarna av kanalerna 13 - 17 ska sinsemellan komma överens om användning av
de gemensamma kanalerna. Tillägsuppgifter fås från www.ficora.fi
37
■Pilottonstabell
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FREKVENS
67,0
71,9
74,4
77,0
79,7
82,5
85,4
88,5
91,5
94,8
97,4
100,0
103,5
NR
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
SVENSKA
¢AVFALLSHANTERING
FREKVENS
107,2
110,9
114,8
118,8
123,0
127,3
131,8
136,5
141,3
146,2
151,4
156,7
162,2
NR
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
FREKVENS
167,9
173,8
179,9
186,2
192,8
203,5
210,7
218,1
225,7
233,6
241,8
250,3
69,3
NR
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla ämnen som är
skadliga för människor, djur och natur om de inte hanteras korrekt.
Utrustning som är märkt med WEE-symbolen
(visas nedanför) skall inte slängas bland hushållssoporna
utan skall lämnas till kommunens återvinningsstation eller miljöstation.
Förbrukade batterier skall lämnas in för återvinning hos kommunens
återvinningsstation.(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment)
38
FREKVENS
159,8
183,5
189,9
196,6
199,5
206,5
229,1
254,1
165,5
171,3
177,3
60,7
64,7
¢GARANTI
Zodiac Sveriges garanti omfattar material-, konstruktions- och tillverkningsfel under en period om
24 månader efter inköpsdatum.
För förbrukningsartiklar med begränsad livslängd som t ex. batteri, antenn och andra tillbehör gäller
12 månaders garanti.
Inköpskvitto eller annat inköpsbevis krävs för korrekt garantihantering.
Vid näringsköp gäller särskilda regler.
Om fel uppkommer under normal användning och funktion ska produkten returneras till den
återförsäljare hos vilken produkten ursprungligen inköptes eller till godkänd serviceverkstad.
Dessa hittar du på www.zodiacsuomi.fi.
Apparaten skall alltid packas omsorgsfullt eller i originalemballaget vid försändelsen. Skador som
orsakats av felaktigt handhavande, onormalt slitage, överspänning, fuktskada, eller annan åverkan
samt reparation av obehörig person omfattas inte under några omständigheter av garantin och blir
reparerad mot betalning efter godkännande från köparen.
¢INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar Zodiac Sverige AB att Zodiac easy HUNT II levereras i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999 / 5 /
EC och är tillverkad efter följande specifikationer:
EN 60950:2002
EN 301 489-1 / 5
EN 300 086-2 -5 V1.1.1 (2001-03)
Denna produkt är kompatibel med RoHS-direktivet 2002/95/EG.
!
SVENSKA
Zodiac easyHUNT II 68 MHz med finska jaktkanaler. Användningen av jaktradio på 68 MHz i
Finland kräver licens av Teleförvaltingscentralen. Tillägsuppgifter fås från
www.ficora.fi och www.zodiacsuomi.fi
Zodiac easyHUNT II 31 och Zodiac easyHUNT II 155 får användas i Sverige och Norge utan
tillstånd / licens.
Kanaler på 68 MHz får användas i Finland.
Kanaler på 31 MHz får användas i Sverige.
Kanaler på 155 MHz får användas i Sverige.
Kanaler på 140 MHz får användas i Norge.
För användning i andra länder, kontakta det aktuella landets myndigheter.
Zodiac easyHUNT II marknadsförs av: Zodiac Sverige AB
Flygfältsgatan 15, 2 tr
128 30 Skarpnäck
¢SERVICEVERKSTAD
Service av Zodiacs jakttelefonerna i Finland
Då service- eller andra problem uppstår så kontakta din Zodiac återförsäljare. Uppgifterna på
närmaste återförsäljare hittar du på www.zodiacsuomi.fi
Zodiac serviceverkstad i Sverige
ZODIAC SERVICECENTER är en märkesoberoende radioverkstad som reparerar och
programmerar radiotelefoner.
Zodiac Servicecenter Tele: 08-556 151 00 Flygfältsgatan 15 128 30 SKARPNÄCK www. zsc.se [email protected]
www.zodiac.se, [email protected]
39
¢TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Generellt
Max antal kanaler:
255
Frekvensområde:
68 - 73 MHz
Kanalavstånd:
10 kHz / 25 kHz
Batterityp:
Lithium-Ion
Batterikapacitet:
2200 mAh
Driftstid (5:5:90):
ca 19 timmar
Passningstid:
ca 44 timmar
Temperaturområde:
-30◦C - +60◦C
Frekvensstabilitet:
+- 2.5ppm
Storlek (bxhxd):
56x103x35 mm
Vikt m/ batteri:
225g
Pilottoner:
52 st
Mottagare
SVENSKA
40
Känslighet 12 dB Sinad:
0,20 uV
Grannkanaldämpning:
70dB (25 kHz)
Intermodulation:
65 dB
Spurious och spegeldämpning:
70 dB
Audio effekt @ 5% dist.
1000 mW @ 16Ohm
Sändare
Uteffekt:
5.0W/1.0W
Modulation:
FM 16K0F3
Spurious (ledningsbunden):
70 dB
Signal / Brusför.:
45 dB (25 kHz)
LF [email protected] 1 kHz:
<3 %
¢ANTECKNINGAR
SVENSKA
41

Similar documents