Teknisk information

Transcription

Teknisk information
WAKOL PU 270 Polyuretanlim
Teknisk information
Användningsområde
2-komponents polyuretanlim för limning av gummibeläggning med slät eller profilerad
baksida, utomhusbeläggning, PVC-golvbeläggning, Amtico Stratica-beläggning och klinker
på sugande och icke sugande underlag inom- och utomhus.
Särskilda egenskaper
•
•
•
fritt från lösningsmedel*
klarar hjul från skrivbordsstolar
klarar hård belastning
•
•
•
mycket låg emission**
lämplig med golvvärme
vattenfast
* lösningsmedelsfritt enligt definitionen i TRGS 610
** GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS R: mycket låg emission
Tekniska data
Råmaterial
Polyuretanharts och härdare
Rengöringsmedel:
WAKOL RV 105 Neoprenförtunning, innan limmet
härdar
Blandningsförhållande:
5,7 viktsdelar av beståndsdel A +
1 viktsdel av beståndsdel B
Brukstid:
ca 40 minuter
Appliceringssätt:
Med tandspackel TKB A1 eller A2 till beläggning med slät
baksida, med TKB B1 till nopprig gummibeläggning med slät,
slipad baksida, med TKB B2 till beläggning med
strukturbaksida. Tandningen ska följa strukturen på
golvmaterialets baksida och hela ytan måste bestrykas.
Åtgång:
ca 350 - 600 g/m² för släta baksidor, ca 600 - 700 g/m² för
baksidor med strukturmönster
Luftningstid:
5 till ca 70 minuter, beroende på beläggningstypen
Monteringstid:
ca 70 - 80 minuter från sammanrörningen
Härdningstid:
Slutstabiliteten uppnås efter ca 24 - 48 timmar.
Förvaringstid:
12 månader i rumstemperatur
Lagringstemperatur:
Inte frostkänsligt
GISCODE:
RU1
EMICODE enligt GEV:
EC1 PLUS R
Sidan 1 av 2
Underlag
Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven i DIN 18365. Det måste vara
jämnt, ständigt torrt, fast och fritt från sprickor, föroreningar och limhämmande ämnen.
Ojämna underlag ska bestrykas med motsvarande Wakol-utjämningsmassa. Observera den
tekniska informationen angående grundning och spackling.
Hantering
Häll över hela innehållet i fatet med härdare (komponent B) i fatet med komponent A. Rör om
blandningen intensivt under 3 minuter med lämpligt omrörarverktyg tills färgen blir enhetlig
och inga stråk med avvikande kulör längre syns. Applicera limmet jämnt och utan klumpar
med en tandad spackelspade. Hela baksidan av beläggningen ska bestrykas med lim.
Gummibeläggningar ska pressas ner på nytt med en rulle efter ca 2 timmar.
Den nylagda ytan får inte beträdas under de första 4 - 6 timmarna.
Rengör verktygen med WAKOL RV 105 Neoprenförtunning direkt efter användningen. Efter
härdningen går det bara att avlägsna WAKOL PU 270 Polyuretanlim på mekanisk väg.
Viktiga anvisningar
Ej lämpligt för bearbetning under + 15°C. Vid kallt väder måste limmet i god tid tas in i ett
uppvärmt rum. Ta alltid hänsyn till limreaktionen vid läggning av matta i våder. Fråga Wakols
servicetekniker om råd.
Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på
test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material
som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan
ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna test görs innan arbetet
påbörjas. Följ golvbeläggningstillverkarens monteringsanvisningar och de gällande normer
och databladsuppgifter som är aktuella. Viktig information hittar du i databladet ”Polyesteroch epoxihartser” från den kemiska industrins yrkesförening i Tyskland. Det kan beställas
från Carl Heymanns Verlag i Köln. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.
Denna tekniska information per den 08.03.2012 ersätter alla föregående versioner.
O:\TI-GUELTIG\TI Bau\schwedisch\3692S0100 0312 WAKOL PU 270.doc
Version: 08.03.2012 Formulär: F31TBK, revision: 4
Sidan 2 av 2