Ekonomiprogrammet 2500 poäng - Gymnasium Skövde Västerhöjd

Transcription

Ekonomiprogrammet 2500 poäng - Gymnasium Skövde Västerhöjd
Gymnasium Skövde Västerhöjd
Ekonomiprogrammet 2500 poäng
Inriktning
Ekonomi
Juridik
Gymnasiegemensamma
ämnen
1250 p
Programgemensamma
ämnen
350 poäng
Inriktningar
300 poäng
Engelska 5, 6
Historia 1b
Matematik 1b, 2b
Naturkunskap 1b
Idrott och hälsa 1
Religionskunskap 1 (50 p)
Samhällskunskap 1b, 2
Svenska 1, 2, 3
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1 (50 p)
Företagsekonomi 2
Entreprenörskap och företagande
Matematik 3b
Programfördjupning
300 poäng
Årskurs 2
Affärsjuridik eller Marknadsföring
Moderna språk 2 eller 4
100 p+ ev. 100 p
Moderna språk i
årskurs 2 (och
resterande poäng
i årskurs 3).
Årskurs 3
Redovisning 2*eller Ledarskap
och organisation
Internationell ekonomi
Moderna språk 5
Matematik 4**
Gymnasiearbete
100 poäng
Individuellt val
200 poäng
Övrigt
Anm. 1
Anm. 2
Anm.3
Årsklass 2015
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Filosofi 1 (50 p)
Psykologi 2a (50 p)
Årskurs 2
Retorik
Moderna språk steg 2 eller 4
Årskurs 3
Psykologi 2b - rättspsykologi (50
p) + Filosofi 2 (50 p)
Ledarskap och organisation
Internationell ekonomi
Entreprenörskap och företagande
Moderna språk 5
Matematik 3b, 4**
Gymnasiearbete i årskurs 3
Välj från hela skolans utbud!
Möjlighet att bli Diplomerad gymnasieekonom!
Möjlighet att driva UF-företag i
årskurs 3!
Deltagande i Skol-SM i juridik!
Möjlighet att driva UF-företag i
årskurs 3 om eleven väljer kursen
Entreprenörskap och företagande.
Alla kurser är 100 poäng om inte annat anges
Diplomerade gymnasieekonomer ska totalt ha 600 poäng i kurser inom Företegasekonomi och Juridik,
varav minst 400 poäng ska vara kurser i ämnet Företagsekonomi. Diplomerade gymnasieekonomer skall
också ha läst kurser inom Moderna språk minst till och med steg 3 (om eleven fortsätter med sitt moderna språk från högstadiet) alternativ minst till och med steg 2 om eleven börjar med ett nybörjarspråk
på gymnasiet. Elever som önskar diplomeras gör sitt gymnasiearbete inom ämnet Företagsekonomi. För
diplomering krävs lägst betyget F i alla kurser.
Med reservation för ändringar när det gäller vilka kurser som erbjuds som programfördjupning
*Obligatorisk kurs för elever som önskar bli diplomerade gymnasieekonomer
**Kan vara en del av 300 poäng programfördjupning eller istället en del av de 200 poängen i-val. Samma sak gäller för kurser i moderna språk förutom de första 100 poängen som tillhör gymnasiegemensamma ämnen.
Adress: Gymnasiegatan 1, 541 31 Skövde
Tel: 0500 – 49 38 00
Web: www.gymnasiumskovde.se
Mail: [email protected]
Gymnasium Skövde Västerhöjd
Ekonomiprogrammet 2500 poäng NIU, LIU
Inriktning
Ekonomi eller Juridik NIU
Nationell idrottsutbildning
Ekonomi eller Juridik
LIU
Lokal idrottsutbildning
Gymnasiegemensamma
ämnen
1250 p
Programgemensamma
ämnen
350 poäng
Inriktningar
300 poäng
Programfördjupning
300 poäng
Samma som elever med ekonomi eller juridikinriktning utan NIU – se baksida.
Samma som elever med ekonomi eller juridikinriktning utan LIU – se baksida.
Samma som elever med ekonomi eller juridikinriktning utan NIU – se baksida.
Samma som elever med ekonomi eller juridikinriktning utan LIU – se baksida.
Samma som elever med ekonomi eller juridikinriktning utan NIU – se baksida.
Obligatoriskt
Tränings- och tävlingslära 1
Tränings- och tävlingslära 2
Samma som elever med ekonomi eller juridikinriktning utan LIU – se baksida.
Samma som elever med ekonomi eller juridikinriktning utan LIU – se baksida.
Valbart
Hundra poäng av någon av de programfördjupningskurser som erbjuds inom respektive inriktning (se baksida).
Gymnasiearbete
100 poäng
Individuellt val
200 poäng
Övrigt
Gymnasiearbete i årskurs 3
Gymnasiearbete i årskurs 3
Idrottsspecialisering 1
Idrottsspecialisering 2
Deltagande i Skol-SM i juridik på juridikinriktningen!
Möjlighet att driva UF-företag i årskurs 3 –
för ekonomiinriktningen utan aktiva val –
och för juridikinriktningen om kursen
Entreprenörskap & företag väljs som programfördjupning.
Idrott & hälsa 1 – specialisering
Idrott & hälsa 2 - specialisering
Möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom på ekonomiinriktningen!
Deltagande i Skol-SM i juridik på juridikinriktningen!
Möjlighet att driva UF-företag i årskurs 3 –
för ekonomiinriktningen utan aktiva val –
och för juridikinriktningen om kursen
Entreprenörskap & företag väljs som programfördjupning.
Anm. Alla kurser är 100 poäng om inte annat anges
Adress: Gymnasiegatan 1, 541 31 Skövde
Tel: 0500 – 49 38 00
Web: www.gymnasiumskovde.se
Mail: [email protected]