UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND • Idrottsliga kurserna på

Transcription

UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND • Idrottsliga kurserna på
•
•
•
•
•
•
•
Idrottsliga kurserna på entreprenad
Lokala idrottsföreningar avtalsparter
20 nationellt certifierade NIU- idrotter
2 RIG (golf, am.fotboll)
ca 25 LIU idrotter
Celsiusskolan Boland o Kunskapsgymnasiet
Sam, Natur, Ekonomi, Handel (fordon, bygg)
UTBILDNING/UTVECKLING
MOTION/HÄLSA
ELIT
SKOLA
UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND
FÖRBUNDET
Elitidrott och profilidrott
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Handels och administrationsprogrammet
Rikets samtliga NA-program
innehåller :
Rikets samtliga SA-program
innehåller:
Rikets samtliga EK-program
innehåller:
Rikets samtliga HA-program
innehåller:
Gymnasiegemensamma
ämnen 1150 p
Gymnasiegemensamma
ämnen 1150 p
Gymnasiegemensamma
ämnen 1250 p
Gymnasiegemensamma
ämnen 600 p
Programgemensamma
ämnen 450 p
Programgemensamma
ämnen 300 p
Programgemensamma
ämnen 350 p
Programgemensamma
ämnen 400 p
Gymnasiearbete 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Inriktningar
Naturvetenskap 400 p
eller
Naturvetenskap och
samhälle 300 p
Inriktningar
Samhällsvetenskap 450 p
eller
Medier, information och
kommunikation 350 p
Inriktningar
Juridik 300 p
eller
Ekonomi 300 p
Inriktningar
Administrativ service
500 p
eller
Handel och service 500 p
I programfördjupningar och individuella val ligger
Elitidrott (NIU) 500 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Idrottsspecialisering 2 100 p
Idrottsspecialisering 3 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 2 100 p
Elev som bedöms klara det kan erbjudas
ytterligare maximalt 200 p idrottskurser
Profilidrott (LIU) 200 p
Idrott & Hälsa Specialisering 1 100 p
Idrott & hälsa specialisering 2 100 p
Elev som bedöms klara det kan erbjudas
ytterligare maximalt 100 p idrottskurser
Planerad schemalogga för RIG, NIU, LIU inför läsåret 2015/16
ÅRSKURS 1
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8:30-10:00
RIG NIU LIU
RIG NIU
RIG NIU LIU
RIG NIU
RIG NIU
10:30
Skolstart
Skolstart
Skolstart
Skolstart
Skolstart
ITL NIU åk 1
15:30-16:30
RIG NIU
ÅRSKURS 2
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8:30-10:00
RIG NIU LIU
RIG NIU
RIG NIU LIU
RIG NIU
RIG NIU
10:30
Skolstart
Skolstart
Skolstart
Skolstart
Skolstart
ITL NIU åk 2
15:30-16:30
RIG NIU
ÅRSKURS 3
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8:30-10:00
RIG NIU LIU
RIG NIU
RIG NIU LIU
RIG NIU
RIG NIU IL3
10:30
Skolstart
Skolstart
Skolstart
Skolstart
Skolstart
15:00-16:30
RIG NIU Vb3
RIG NIU Vb3
RIG NIU PL3
LIU Lokal idrottsutbildning
• 200 poäng individuellt val inom 2500 poäng
– Idrott & Hälsa Specialisering 1 och 2
• 100 poäng utökat val ger totalt 2600 poäng
– Pedagogiskt ledarskap / teoretisk kurs
eller
– Träningslära 1 / teoretisk kurs
NIU Nationellt godkänd idrottsutbildning
• 500 poäng specialidrott:
– Idrottsspecialisering 1-3
– Tränings-och tävlingslära 1-2
• 200 poäng valbara/utökade kurser:
– Idrottsledarskap
och/eller
– Tränings-och tävlingslära 3
NIU Uppsala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samverkansavtal www.rf.se/uppland
Specialidrottskurser 500-700p ämnet specialidrott
Boende www.uppsalagymnasieboende.se
Rehab och prehab
Hjärtscreening årskurs 1
NIU-försäkring genom skolan
Idrottsliga busskort
Praktisk matlagning
Infoträff och fysprofil april 2015
NIU Topp 15
Informationslänkar
Ansökan
www.celsiusskolan.uppsala.se
Skolor
www.celsiusskolan.uppsala.se
www.bolandgymnasiet.uppsala.se
www.kunskapsskolan.se
Boende
www.uppsalagymnasieboende.se
Samverkansavtal
www.rf.se/uppland Klicka på idrott & studier och därefter NIU
Kontaktinformation
Celsiusskolan enhetsrektor [email protected]
Celsiusskolan SYV [email protected]
Bolandgymnasiet programrektor [email protected]
Kunskapsgymnasiets rektor [email protected]
Gymnasieantagningen Uppsala [email protected]
Upplands Idrottsförbund
[email protected]
[email protected]