Gymnasiearbete om vatten

Transcription

Gymnasiearbete om vatten
Är du intresserad av att skriva ditt gymnasiearbete inom vatten och hållbar utveckling?
Behöver du förslag på ämnen att fördjupa dig
inom eller en expert att bolla dina idéer med?
Vi erbjuder dig ämnesförslag inom vatten och hållbarhet, utifrån flera olika
perspektiv - både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga, samt möjlighet
att få experthjälp i form av ett bollplank till ditt gymnasiearbete.
Så här går det till
Du väljer ett ämne ur en förslagslista. Varje ämne är knutet till ett bollplank, dvs. en expert på
området, som du får intervjua vid två tillfällen. Varje ämnesförslag har en kontaktperson som
hjälper dig att komma i kontakt med rätt bollplank.
Har du egna ämnesförslag inom vatten och hållbarhet är dessa också välkomna.
Om ditt bollplank - dvs. våra experter
Bollplanket är någon som arbetar aktivt med vatten- och hållbarhetsfrågor.
Du träffar bollplanket vid två möten à 1 timma. Bollplanket är en muntliga källa men ger ingen
handledning och är inte medbedömare av arbetet. Praktiska övningar och experiment görs enbart
då möjligheter finns. Läs mer om villkoren på vår hemsida.
Om bollplanksprojektet
Bollplanksprojektet riktar sig till gymnasieelever som skriver sitt gymnasiearbete. Organisationerna
bakom projektet är Lunds universitet, Sydvatten, VA Syd och Hållbar Utveckling Skåne. Syftet är
att öka medvetenheten om vattenproblematik och hållbarhetsfrågor samt att intressera ungdomar
för en yrkesframtid inom området hållbar utveckling - på lokal och global nivå.
Hitta våra ämnesförslag och bollplank på http://www.drickkranvatten.se/gymnasiearbeten-1