Externa åk 2 Beskrivning Kurs kod Poäng

Transcription

Externa åk 2 Beskrivning Kurs kod Poäng
Externa åk 2
Beskrivning
Lackeringsteknik introduktion
Baskurs lackering
Kurs kod
LACLAE0
LACBAK0
Poäng
200p
300p
Totalt: 500p
Externa åk 3
Beskrivning
Färg och dekorationslackering
Lackeringsteknik applicering
Lackeringssystem
Produktionsflöden
Gymnasiearbete
Kurs kod
LACFÄR0
LACLAK0
LACLAC0
LACPRD0
Poäng
100p
100p
200p
100p
100p
Totalt: 600p
Lackeringsutbildningen ger eleven totalt 1100p
1100p på 10 studieveckor i Falun innebär att eleven även ska lämna in arbetsbeskrivning för varje
kursvecka. De ska även skicka in rapport från 9st utvalda veckor/praktikveckor med beskrivande text
och bild på utförda arbetsmoment.
10 Kursveckor i Falun
7 Arbetsbeskrivningar efter kursvecka i Falun
Studiebesök, Scania, RM, Silkeborg Tekniske Skole, Iwata, Glasürit.
APL (ca 96 dagar fördelat på 2 år)
9st APL rapporter efter praktikveckor
10x35h
7x5h
350h
35h
40h
775h
45h
Totalt: 1245h
Gymnasiearbete:
Gymnasiearbete är de 7st samlade arbetsbeskrivningar från yrkesveckorna i Falun och fem
veckorapporter från APL tillsammans med foton på de övningsdetaljer de har genomfört i Falun.
Kostnader:
Varje kursvecka kostar 6300: - x10 kursveckor
Veckokontakt granskning veckorapporter/arbetsbeskrivningar, APL kontakt.
63000: 3000: -
Övriga kostnader:
Resor till och från Falun
Boende STF vandrarhem på skolans område (STF medlems rabatt) tel:023 105 60
Resor till studiebesök och skolbesök i Silkeborg (självkostnadspris)
Spirometri & tjänstbarhetsintyg (AFS 2005:6 & AFS 2005:18) utförs innan studiestart i Falun.