Vård- och omsorgsprogrammet

Transcription

Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och
omsorgsprogrammet
VO
Efter programmet
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig en yrkesexamen och mycket
bra framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Du kan
börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta
studera inom t.ex. yrkeshögskolan eller högskolan.
Programmet utvecklar din inlevelseförmåga, förståelse för människors behov av
integritet, självbestämmande, stöd och hjälp.
Vård- och omsorgsprogrammet ska ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorg.
Du får bland annat lära dig om människokroppens byggnad och funktion samt
vanliga sjukdomar. Du får träna dig i att utföra enkla undersökningar, provtagningar, hushållsuppgifter samt att möta människor med olika värderingar
och syn på livet.
Att ta initiativ och vara kreativ är viktiga egenskaper i vårdarbetet. I slutet av
utbildningen ska du göra ett gymnasiearbete där du får visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba inom vård och omsorg.
6OEFSVUCJMEOJOHFOGÌSEVHÚSB"1-BSCFUTQMBUTGÚSMBHUMÊSBOEF
JOPNTPDJBM
omsorg och hälso- och sjukvård. Du följer din handledares schema vilket innebär
viss kvälls- och helgpraktik.
32
32
När du fått din yrkesexamen kan du
söka arbete inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Du har möjlighet att läsa kurser, inom programmet, som ger dig behörighet att söka
till högskola för studiet främst inom
verksamhetsområden som till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut,
fysioterapeut (sjukgymnast), socionom och polis.
För att få grundläggande behörighet
till högskola och universitet krävs att
man på VO väljer till att läsa Engelska 6 och Svenska 3, totalt 200
poäng. Vid Västerviks Gymnasium
garanterar vi att alla som vill kan få
läsa dessa kurser inom programmets 2500 poäng eller som utökat
SURJUDP'HW¿QQVlYHQHIWHUJ\PQDsiala utbildningsalternativ inom såväl
högskola som yrkeshögskola som är
inriktade mot branschen. Tala med
din studie- och yrkesvägledare om
utbildningsvägar.
Programgemensamma ämnen
Yrkesutgångar
Vård- och omsorgsprogrammet ger en yrkesexamen efter fullgjord utbildning. Programmet har
inga inriktningar, men ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen som
leder till en yrkesutgång.
Programfördjupningen är på 500 poäng och består av ett utbud av olika
kurser. Du gör också avslutningsvis ett gymnasiearbete på 100 poäng med
koppling till vald yrkesutgång. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt
förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta i verksamheter inom
akutsjukvård eller psykiatri. Exempel på arbetsplatser kan vara sjukhus,
vårdcentral eller mottagning. Inom socialtjänsten kan man arbeta med äldreomsorg, funktionsnedsättning, psykiatri samt hemsjukvård. Exempel på
arbetsplatser är särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst
eller som personlig assistent. Utbildningen kan också leda till fortsatta studier
på yrkeshögskola eller högskola.
Hur kom det sig att du valde det här programmet?
Alexander: För att det var ett praktiskt program och att jag får jobba med
PlQQLVNRU+DUÀHUDLIDPLOMHQVRPMREEDULQRP\UNHVRPUnGHWRFKKDUOlUW
mig en del genom det. Det är också intressanta kurser som t ex medicin och
psykiatri.
Ajsa: Jag har alltid velat bli nånting inom vården. Man kan också jobba under
tiden man går programmet. Jag har kompisar som berättade om VO innan och
det är ett brett program, jag kan välja olika vägar inom vårdsektorn som t ex
sjuksköterska och tandhygienist.
Vad har ni hittills fått göra?
Alexander: Det är mycket. Vi har fått lära oss om kroppens speciella fysik och
anatomi, vi lär oss om sjukdomar och vissa system i kroppen som centrala
nervsystemet (CNS). Jag har haft praktik på Arabievägen och Lindögården
Ajsa: Vi har varit ute på varierande praktik i två omgångar, den ena inom
Gertrudsgårdens hemtjänst och den andra på Tjustgården där de har mer
vårdbehov. Vi har lärt oss ta blodtryck, blodprov, vikten av att ha bra arbetsställningar vid t ex lyft från sängar mm.
Vad tycker du är roligast?
Alexander: Det praktiska i VO:s metodrum och ämnet medicin.
Ajsa: Allt är ju roligt! Praktiska ämnen är nog roligast i alla fall, fast för att
kunna det praktiska måste man ha med sig teorin innan.
Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier?
Alexander: Antingen jobb på Västerviks sjukhus, eller kanske utbilda mig
till brandman eller kanske gå GMU (grundläggande militär utbildning) inom
Försvaret.
Ajsa: Kommer nog läsa vidare ganska snart efter gymnasiet till tandhygienist
eller tandsköterska.
Alexander Hummelgren & Ajsa Mujkovic
VO 13
Kontaktpersoner
Rektor, Dennis Fagerudd
0490-254295
[email protected]
Programansvarig, Kerstin Svensson
0490-25 43 51
[email protected]
Studie- och yrkesvägledare,
Maria Moreau 0490-25 43 43
[email protected]
33
Struktur
Vård- och omsorgsprogrammet
Engelska 5
Historia 1a:1
1 100 p
100
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1
Naturkunskap 1a:1
100
50
500 p Exempel
Hälsa
Hälsopedagogik
Medicin
Medicin 1
Människan
Äldres hälsa och livskvalitet
200p
100
eller
150
Akutsjukvård
eller
200p
200p
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1
50
50
Etik och människans livsvillkor
100
Psykiatri 2
Svenska 1/Svenska som
andraspråk 1
100
Psykiatri
Psykiatri 1
100
Övrig kurser
Svenska 3
100p
50
Hemsjukvård
Palliativ vård
100p
100p
50
Medicin 2
100p
Kost, måltid och munhälsa 100p
Psykologi
Psykologi 1
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a:2
Specialpedagogik
Specialpedagogik 1
Svenska
Svenska 2/Svenska som
andraspråk 2
Vård och omsorg
100
100
Gymnasiearbete 100 p
600 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiegemensamma Programgemensamma Programfördjupningar
ämnen
ämnen
Exempel på
yrkesutgångar
Hälso- och sjukvård
Psykiatri
Äldreomsorg
Funktionsnedsättningar
Människans säkerhet
100p
Vård och omsorg
inom demens
100p
Specialpedagogik2
100p
Vårdpedagogik och handledning
100p
Vård och omsorgsarbete 1 200
Vård och omsorgsarbete 2 150
OBS! Med reservation för eventuella ändringar.
Fem anledningar att välja VO:
1.
2.
3.
4.
5.
34
Utbildningen leder till en yrkesexamen.
Du har möjlighet att göra dig behörig för högskolestudier.
Lärorika och utvecklande praktikperioder inom vård och omsorg.
Du lär dig möta andra människor.
Inspererande och allmänbildande kurser.
Kerstin Svensson
Programansvarig