Vård och omsorgsutbildningen

Transcription

Vård och omsorgsutbildningen
Vård och
omsorgsutbildning
sjukvård/
akutsjukvård
Vuxenutbildningen Linné
www.vux.uppsala.se
V ÅREN 2016
Ansökan till
restplatser görs
7 - 15 januari!
(VD C med start i februari
- 12 januari)
VÄLKOMMEN!
Vill du arbeta med människor? Utbilda dig inom vård och omsorg! Du har
en stor och varierad arbetsmarknad som väntar på dig. Som
undersköterska får du ett brett arbetsfält och kan arbeta både i Sverige
och utomlands inom både offentlig som privat sektor.
Vuxenutbildningen Linné erbjuder gymnasial vuxenutbildning (Komvux) inom vård och
omsorg. Vi har lång erfarenhet av utbildningen och ger dig en god kompetens så att du
är väl förberedd för ditt nya yrkesliv.
Hos oss arbetar vi med att du ska få en helhetssyn på människan och har därför fokus på
det friska hos människan och det goda bemötandet som är så viktigt inom vården och
omsorgen.
I skolan jobbar vi varierat med lektioner, studiebesök, individuella arbeten och
grupparbeten där du får träna på samarbete som också är en viktig kompetens i
arbetslivet. Under utbildningen får du göra praktik på tre olika arbetsplatser vilket gör dig
väl förberedd för ett arbete inom olika vårdområden.
Vård- och omsorgsutbildning – inriktning sjukvård/akutsjukvård
Utbildningen passar dig som vill arbeta med människor i olika sektorer inom vård och omsorg.
Utbildningen leder till en formell undersköterskekompetens och ger kompetens att arbeta inom
hemtjänsten eller omsorgen av äldre och funktionsnedsatta, på vårdcentraler eller sjukhus. Den
ger också en grund för fortsatta studier. Arbetar du redan inom vården och vill fördjupa och bredda
din kompetens kan du läsa enstaka kurser ur utbildningen.
Vård- och omsorgsutbildningen omfattar 1450 – 1550 poäng.
Kurserna är indelade Nivå A, B och C och nivåerna bygger på varandra. Om du väljer att läsa en
sammanhållen utbildning är studierna på heltid och tar ca 60 veckor. Studietiden kan variera
beroende på vad du har för tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. Vill du ha hjälp med
studieplanering ta kontakt med Navet utbildning, www.navetutbildning.uppsala.se
Nivå A – gemensamma kurser, 450p
Nivå B – gemensamma kurser, 500p
Nivå C – inriktning, 500p
Studieform
Lärarledda lektioner
Vår utbildning bygger på lärarledda lektioner
på Vuxenutbildningen Linné. Övrig tid
studerar du på egen hand, via lärplattformen
eller tillsamman med dina studiekamrater. Du
kan också få hjälp och stöd i våra workshops
där du kan få extra handledning av dina
lärare.
Under studierna
Vuxenutbildningscentrum - Linné
Vuxenutbildningen Linné finns på Västra
Strandgatan 11 i centrala Uppsala. Du som
studerar hos oss har tillgång till vår skola
veckans alla vardagar. Använd gärna våra
datorer eller ta med dig din egen dator och
koppla upp dig på vårt trådlösa nätverk. Här
hittar du alla dina lärare enligt schema samt
administrativ personal som hjälper dig med
administrativa kursfrågor. Se exempel på
schema på www.vux.uppsala.se under vård
och omsorgsutbildning.
Våra lärare
Hos oss möter du engagerade behöriga lärare
som med både yrkeskompetens och
pedagogisk kompetens hjälper dig att nå dina
utbildningsmål. Du får genom diskussion,
reflektion och genom praktiska övningar i
vårt metodrum möjlighet att utveckla dina
kunskaper och förmågor inom vård och
omsorg.
Webbaserad lärplattform
Alla elever har tillgång till vår webbaserade
lärplattform, Learnify. Här kan du lätt
kommunicera med dina studiekamrater och
lärare samt lämna in studieuppgifter. Här
hittar du också kursplaner, kursplaneringar,
undervisningsmaterial, lektionsanteckningar
och annat material som hör till kurserna. Du
har tillgång till lärplattformen dygnet runt,
via en dator med internetuppkopling. Jobba
hemifrån eller använd våra datorer.
Workshops
Du har möjlighet att få extra handledning och
stöd av våra lärare. Handledningen sker i
anslutning till de schemalagda lektionerna på
skolan.
Mentorssamtal
Som studerande har du en mentor som
stöttar dig genom samtal till att nå bästa
möjliga studieresultat.
Arbetsplatsförlagt lärande -APL
I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande
(APL) i 12 veckor. De är fördelade på tre
perioder om vardera 4 veckor och du gör din
APL inom hemvård, omvårdnadsboenden och
inom akutsjukvård. Du följer en handledares
arbetsschema som innebär tidiga morgnar
och/eller sena kvällar samt helger. De flesta
APL-platser inom hemvården kräver att du
kan cykla, då du snabbt ska förflytta dig
mellan olika vårdtagare.
Läsa enstaka kurser
Du kan också läsa enstaka kurser från hela
vårt kursutbud för att fördjupa eller
komplettera din kompetens. Du kan även
läsa mot en examen där du blir grundläggande behörig till högskola och
universitet. För detta krävs ett godkänt
gymnasiearbete.
För grundläggande och särskild behörighet
inför högre studier läs på www.uhr.se
Gymnasiearbete, 100p
är en större självständig arbetsuppgift. Det
kan vara en undersökning eller uppgift som
har att göra med utbildningens
karaktär/inriktning. Man måste ha ett
godkänt gymnasiearbete för att få en
gymnasieexamen. Endast betyget E
(godkänt) eller F (icke godkänt) används som
betyg.
Inför studier
Förkunskaper
Till Vård och omsorg Nivå A ska du ha
grundskolekompetens alternativt
svenska/svenska som andraspråk och
matematik grundläggande nivå eller
motsvarande. Vi rekommenderar ytterligare
goda språkkunskaper motsvarande SVA 1 och
gärna SVA 2 då både kurslitteratur och
vårdyrket kräver detta.
Nivå A, B, C (kurser)
Kurskoder
Vård och omsorg Nivå A, 450p*
Vård och omsorg 1 **(APL)
200p
Medicin 1 **
150p
VD A 1601
VÅRVÅR01
MEDMED01
Hälsopedagogik **
APL 4 veckor
Vård och omsorg Nivå B, 500p
Förkunskaper Nivå A
Medicin 2 **
Vård och omsorg 2 ** (APL)
Vård och omsorg vid demens **
Psykologi 1 **
Specialpedagogik 1**
APL 4 veckor
Vård och omsorg Nivå C
Förkunskaper Nivå B
Akutsjukvård (APL) **
Psykiatri 1 **
Etik och människans
livsvillkor**/ Medicin 2
Vårdpedagogik och
handledning**
APL 4 veckor
HÄLHÄL0
100p
18 jan
VD B 1601
100p
150p
100p
50p
100p
MEDMED02
VÅRVÅR02
GERVÅR0
PSKPSK01
SPCSPE01
18 jan
VD C 1601
VD C 1602
SJUAKU0
PSYPSY01
MÄNETI0/
MEDMED02
PEAVÅD0
5 feb
200p
100p
100p
100p
*Orienteringskurs motsvarande 20p tillkommer förintroduktion till
yrkesutbildningen.
** Kan läsas som enstaka kurs dagtid tillsammans med elever
som läser hela vård- och omsorgsutbildningen.
Din väg till studier
För vägledning och information kan du
kontakta Navet.
Besöksadress: Kungsgatan 85
Telefon: 018-727 21 60
E-post: [email protected]
www.navetutbildning.uppsala.se
Ansökan
a) Fyll i din individuella studieplan
elektroniskt på:
http://ispnavet.uppsala.se/
b) Därefter gör din ansökan genom en
elektronisk ansökan på:
http://ispkomvux.uppsala.se/
Fyll i dina uppgifter och bifoga ev. kopior på
betyg från tidigare utbildning. Om du ej har
betygen digitalt så skicka dem till:
Antagningsenheten för vuxenutbildning
753 75 Uppsala Telefon: 018 - 727 25 20
Aktuell kurskod för ansökan till hela
utbildningen: VD A 1601, för Nivå B+C:
VD B 1601, bara Nivå C: VD C 1601(start
18 jan) eller VD C 1602 (start 5 februari),
för endast enstaka kurser i de olika nivåerna
se vår kurskatalog eller
www.vux.uppsala.se
Obs! Om du är folkbokförd i annan kommun än
Uppsala ska ansökan skickas till din hemkommun.
Restplatsansökningsdatum till
vårens kurser: 7 – 15 januari
(För Nivå C start 5 feb – 12 jan)
Hela vårt kursutbud
Grundläggande vuxenutbildning
Kurs
Engelska G steg 1-4
Matematik G steg 1-3
Samhällskunskap G
Svenska G
Svenska som
andraspråk G
Kod
GRNENG
GRNMAT
GRNSAM
GRNSVE
GRNSVA
Gymnasial vuxenutbildning
Kurs
Biologi 1
Biologi 2
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Fysik 1a
Fysik 1b1
Fysik 1b2
Fysik 2
Geografi 1
Gymnasiearbete
Historia 1a1
Historia 1a2
Historia 1b
Kemi 1
Kemi 2
Matematik 1a
Matematik 1b
Matematik 1c
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 2c
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Psykologi 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som
andraspråk 1
Svenska som
andraspråk 2
Svenska som
andraspråk 3
Kod
BIOBIO01
BIOBIO02
ENGENG05
ENGENG06
ENGENG07
FYSFYS01a
FYSFYS01b1
FYSFYS01b2
FYSFYS02
GEOGEO01
Gymnasial yrkesutbildning
Poäng
450
600
150
400
3001000
HISHIS01a1
HISHIS01a2
HISHIS01b
KEMKEM01
KEMKEM02
MATMAT01a
MATMAT01b
MATMAT01c
MATMAT02a
MATMAT02b
MATMAT02c
MATMAT03b
MATMAT03c
MATMAT04
NAKNAK01a1
NAKNAK01a2
NAKNAK01b
NAKNAK02
PSKPSY01
RELREL01
SAMSAM01a1
SAMSAM01a2
SAMSAM01b
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03
SVASVA01
Poäng
100
100
100
100
100
150
100
50
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
SVASVA02
100
SVASVA03
100
Kurs
Akutsjukvård
Etik och människans
livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Medicin 2
Psykologi 1
Psykiatri 1
Specialpedagogik 1
Vårdpedagogik och
handledning
Vård och omsorg 1
Vård och omsorg 2
Vård och omsorg vid
demens
Kod
SJUAKU0
MÄNETI0
Poäng
200
100
HÄLHÄL0
MEDMED01
MEDMED02
PSKPSK01
PSYPSY01
SPCSPE01
PEAVÅD0
100
150
100
50
100
100
100
VÅRVÅR01
VÅRVÅR02
GERVÅR0
100
150
100
Vård- och omsorgscollege
Vuxenutbildningen Linné är ett certifierat
Vård- och omsorgscollege. Det betyder att
vårdbransch och utbildning tillsammans
skapar en kvalitetssäkrad utbildning där du
får den kompetens som efterfrågas på
arbetsmarknaden.
Vuxenutbildningen Linné
Välkommen att studera på Vuxenutbildningen
Linné i våra trivsamma lokaler som ligger
centralt i Uppsala vid Fyrisån.
Du som studerar är naturligtvis i centrum för
vår verksamhet. Som stöd för ditt lärande
erbjuds du lärarledda lektioner av våra
engagerade lärare. Alla våra lärare är
legitimerade och yrkeslärarna har alla en
flerårig yrkeserfarenhet från vården.
Kontakt
Välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna
på frågor som rör utbildningen.
Vuxenutbildningen Linné
Västra strandgatan 11
753 75 Uppsala
www.vux.uppsala.se
Reception telefon: 018 – 727 49 00
Rektor med programansvar – Marie Laitamaa
018 – 727 49 09
[email protected]