Programblad

Transcription

Programblad
El- och energiprogrammet
Poängplan
El- och energiprogrammet ska liksom alla andra
yrkesprogram ge eleven en grundläggande
yrkesutbildning.
El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som vänder sig till elever
som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad
produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och
kommunikation.
Elteknik
Denna inriktning ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera
elanläggningar inom larm samt tv- och datanät. Efter utbildningen kan du arbeta
med installationer av belysning, kraft, larm och tv- datanät inom industrin,
bostäder och kontor. Efter gymnasiet kan du läsa vidare eller börja arbeta direkt
och för närvarande finns goda möjligheter till jobb efter utbildningen.
Utbildningen följer krav fastställda från skolverket och elbranschen.
Vi vill även ge goda förutsättningar för vidare studier. Du har rätt att välja
till Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 som ger grundläggande behörighet
till fortsatta studier.
Antal poäng
Gymnasiegemensamma
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och Hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a 1
Svenska 1/Svenska som
andra språk 1
600
100
50
100
100
50
50
50
Programgemensamma
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1
400
100
100
100
100
Inriktning Elteknik
Elkraftteknik
Praktisk ellära
Elinstallationer
Kommunikationsnät 1
500
100
100
200
100
Programfördjupning
Servicekunskap
Larm- övervaknings och
säkerhetssystem
Mät- och reglerteknik
Mät- och styrteknik
Elmotorstyrning
Fastighetsautomation 1
Belysningsteknik
(med reservation för förändringar)
700
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val
200
Summa
Gymnasiearbete
Kontakta oss
Lärare: Kurt Marttala
Tel: 0978-12879
E-post: [email protected]
Rektor:Ann-Mari Mäki Larsson
Tel: 0978-12148
E-post: [email protected]
SYV: Champa Hansson
Tel: 0978-12856
E-post: [email protected]
100
100
100
100
100
100
2500
I slutet av el- och energiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där
får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett
större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.
Lärare: Ola Mella
Tel: 0978-12868
E-post: [email protected]
100
Uppdaterad 2016-11-15