Funktionärslista 2014-04-06

Transcription

Funktionärslista 2014-04-06
FUNKTIONÄRLISTA 6 APRIL
Tävlingsledare
Säkerhetsansvarig
Sjukvårdare
Funktionärsansvarig
Sekreteriat
Domartorn
Banchef
Banpersonal
Insläpp
Utsläpp
Flaggare
Framhoppning
Ringmaster
Parkering
Cafeterian
Bygga bana 16:30 5/4
Anton Srandqvist
Emelie Karlsson
Sofia Kockum
Helena Neihoff
Linn Lagerholm
Amanda Svensson
Fanny Ewertz
Hanna Fedel
Jessica Muller
Astrid Pihl (banchef)
Christofer Hultén
Maria Skytte
Klass 1-3
kl 8:45-12:00
Stefan Lindstrand
Emilie Karlsson
Pernilla Wargéus (9-14)
Astrid Pih & Ellen Lidström
Mimmi Larsson
Iréne Torstensson
Pia Johannson
Elin Skytte
Johanna Sjöstrand
Astrid Pihl
Embla Jansson
Ellen Treldal
Julia Rosengren
Olga Palm
Isabella Persson
Pernilla Wargéus (9-14)
Peter Lundgren
Samantha Harudd
Marie Eriksson
Betty Wehtje
Matilda Liljefors
Marie-Louise Lövetofte
Kristina Pihl
Babak Payandeh
MRU
Klass 4-5
kl 12:00-15:00
Stefan Lindstrand
Emelie Karlsson
Cecilia Jahnke
(14-slut)
Astrid Pihl & Ellen Lidsröm
Mimmi Larsson
Iréne Torstensson
Pia Johansson
Linn Lagerholm
Nora Gröndahl
Astrid Pihl
Clara Wessman
Vera Johansson
Shanti Mårtenhill
Filippa Pieplow
Linnéa Pieplow
Cecilia Jahnke
(14-slut)
Evelina Sramel
Stephanie Harudd
Ellen Lidström
Amanda Svensson
Jessica Muller
Ann-Sofie Lövetofte
MRU
MRs-Insatsstyrka
Hedda Nexbo
Emma Stjärnqvist
Wilma Törn-Lindhe
Ni håller er tillsammans
med Astrid och får
specialuppdrag!
INFORMATION TILL
FUNKTIONÄRER
ALLA som vill får gärna hjälpa till att
bygga dagen innan.
Alla som är med hästar under tävlingen och
är under 18 år måste bära hjälm!
De som står första passet ska prickas av mellen
8.30-8.45 i cafeterian hos Ellen. De som står
klass 4-5 ska prickas av mellen 11.30-11.45 i
cafeterian hos Ellen.
Om det blir problem för någon att funktionera på
utsatt post, får man gärna försöka hitta en
ersättere själv och om det inte går får man
kontakta Astrid på 0700-604333