Naturkunskap B (NK1202) (100p)

Transcription

Naturkunskap B (NK1202) (100p)
KURSPRESENTATION
Naturkunskap B (NK1202)
(100p)
Lärare:
Berndt Pihl
Kontakt:
[email protected]
0733-13 52 24
Kurslitteratur:
Naturkunskap Kurs B, Anders Henriksson,
(ISBN 97891-40-63503-7)
Studieuppgifter:
En laborationsrapport och en egen inlämningsuppgiftsuppgift, som skickas
in via mail som bifogade Wordfiler.
Prov:
Tre prov ingår.
Kurspresentation:
I kursen behandlas grunderna i kemin och ämnena inom organiska kemin
som behandlar ämnen i vår omgivning.
Människokroppen behandlas, organsystemens uppgifter byggnad och
funktion i hälsa och sjukdom.
Vad ljud och ljus är.
DNA:s byggnad och funktion, hur egenskaper ärvs vidare tex kön, ögonfärg.
Vidare allmänt kring växt och djurförädling, de nya teknikerna inom
området när det gäller tex genteknik, kloning.
KURSPRESENTATION
Hur naturvetenskapen tänker sig jordens historia och när det gäller
utveckling och förändring av de levande varelserna. Hur har livet uppstått
och vad stöder man sig på.
Elektriska storheter och deras betydelse i vardagliga sammanhang.
Kursmål och betygskriterier:
För aktuell information: www.skolverket.se
Kursutformning:
Förutom att använda läroboken kommer du att få skriftliga
studieanvisningar till de olika avsnitten som ett ytterligare stöd för dina
studier.
Obligatoriska moment
Förhören, egen inlämningsuppgift.
Individuell anpassning
Har du problem med att följa kursen på ett traditionellt sätt så kontakta mig
för att diskutera fram bästa lösning.

Similar documents