Byggbeskrivning SJ Q37p

Comments

Transcription

Byggbeskrivning SJ Q37p
SJ Q37p
SJ Q37p från Bygg svenskt.
Du har nu i din hand en nästan komplett byggsats av en Q37p överföringsvagn. Denna byggsats
har tagits fram för att vara ett relativt billigt och enkelt alternativ för att kunna ha ett helt tåg med
överföringsvagnar. Vi betraktar den som ganska lättbyggd men kanske inte lämplig som första
mässingsmodell. Det är ju av förklariga skäl ganska många små pilliga detaljer.
Byggbeskrivning
Byggbeskrivningen levereras inte med byggsatsen utan kan laddas ner från nätet och skrivas ut i
den omfattning byggaren själv önskar. Även bilder kommer att läggas upp när tid gives.
http://www.891mm.se/mj/byggbeskrivningar
Dekaler
Det finns dekaler med. Ser du dem inte i påsen? Kolla om de är invikta i detta blad.
Vad måste köpas till för att få byggsatsen komplett?
•
Gjuten bromscylinder (Samma som på Rimbo Grande Gp/Op).
•
Tråd. Det kommer att gå åt 15-20cm 0,4 mm tråd. Välj med fördel nysilver som är
hårdare än mässing.
Dessa saker köper du med fördel av Rimbo Grande.
•
Hjul (Roco 6mm N-skala).
Tryckluftbehållaren är det nog läge att svarva själv.
Tomas Persson
Violstigen 9A
722 27 Västerås
070-740 70 47
[email protected]
Kai Nilsson
Kronvägen 55
724 62 Västerås
021-14 13 12
[email protected]
Q37p från Bygg svenskt.
Du har nu i din hand en nästan komplett byggsats av en Q37p
överföringsvagn. Denna byggsats har tagits fram för att vara ett
relativt billigt och enkelt alternativ för att kunna ha ett helt tåg med
överföringsvagnar. Vi betraktar den som ganska lättbyggd men
kanske inte lämplig som första mässingsmodell. Det är ju av
förklariga skäl ganska många små pilliga detaljer.
I beskrivningen används detaljnummer. Om nr 1 anges ska man välja
1:a för H0n3 och 1:b för H0e o.s.v. (D1 menas Detalj 1)
Vad måste köpas till för att få byggsatsen komplett?
• Hjul vagnen har i verkligheten 500mm hjuldiameter. Använd
6mm i H0 så ser det bra ut. (ROCO 20023 N-skalehjul
fungerar bra.) Om man bygger H0n3 måste man byta till
längre axlar.
• Tråd. Det kommer att gå åt 30-40cm 0,4 mm tråd. Välj med
fördel nysilver som är hårdare än mässing.
Boggi:
Börja med boggierna. De är pilligast så när de är färdiga är du mer än
halvvägs:
• Vik ner och löd fast fjäderpaketen på D11
• Löd fast D15 på insidan av D2. det finns två öron på D15 som
passar i spår på D2.
• Bocka och löd ihop de 8-kantiga detaljerna på D2 så de blir
tjockare. Bocka sedan de 8-kantiga detaljerna mot den
fyrkantiga delen som de sitter fast i och löd. OBS Den 8kantiga delen ska sitta på baksidan av D2.
• Vik upp långsidorna på D2 och passa in 2st D11. Spåren i
mitten av detalj 11 ska passa i spåren i långsidorna på D2. löd
fast.
• Bocka och löd sedan klart lådan D2.
• Montera tvärstaget D3.
•
•
•
•
D2 och D11 ena sidan klart
Tvärstaget D3 inpassat.
Löd fast D1 som ett tak uppe på det du hittills byggt.
OBS Den öppna ändan ska vara i riktning mot D3.
Löd fast det andra tvärstaget D5 den ändan där D3 inte sitter.
Bocka och löd 2st bromsbackar D4.
Löd fast dessa i de markerade spåren på D3 och D5.
Färdig Boggi
OBS Om ROCO Hjulen används kan man få problem med att
flänsarna tar i D3. Klipp eller slipa försiktigt så hjulen går fria.
Hur du monterar boggin på vagnen bestämmer du själv men boggin är förberedd för att centrumhålet
ska kunna gängas med M1,4 utan att någon borrning måste göras.
0,7mm plåten
Vagnsramen:
Vagnsramen är gjord i 0,7mm mässing och behöver lite mer effekt i lödkolven. Motståndslödning är
att föredra.
• Ta isär alla delarna som är i 0,7mm (tjockare) plåt och slipa av den lilla kant som blir när
etsningen inte tar jämt.
• Löd fast gavlarna D25 i D14(Bottenplattan) använd stryrhålen.
• Bocka och löd långsidorna D26. De smala bitarna med hål imitationerna ska liksom staplas på
varandra för att sedan lödas fast på den större biten. Klipp inte isär de smala och den breda
delen utan använd vikmarkeringarna för att få bitarna på rätt plats och klipp bort
anvisningarna efter lödning.
Bockad långsida i två steg
•
•
Löd fast långsidorna D26 i bottenplåten D14.
Löd fast D12 centrerat uppe på gavlarna D25. OBS de flacka vinklarna ska vara utåt, mot
kopplet.
Bromsdetaljimitationen:
• Bocka D6,D7 och D8 så att de blir L- och U-balkar.
• Löd fast D23 och D24 som bilden nedan visar. (D23 ska sitta i mitten)
OBS D23 och 24 är inte lika och ej heller symetriska.
• Vik till och lödfast D13 i öglorna som finns på D23 och D24
Här ska det också sitta två små trycklufttankar men de får man svarva själv, eller köpa gjutna.
• Montera nu hela paketet i botten av ramen.
Bromsimitationen monterad i mitten av ramen
Lite småsaker kvar:
• Montera stånghållarna D21 i de vertikala hålen i ramens sidor.
• Om man vill ha extra stöd för ramen och inte bryr sig om att stoppskorna inte kan glida på
stången kan D20 sättas i de horisontella hålen och lödas fast i stången som stöd.
• Trä i en 0,4mm tråd (nysilver är att föredra framför mässing då det är hårdare) genom alla
fyra hållarna och löd fast den.
• Klipp bort biten i mitten mellan de mittersta 2 hållarna.
• Hur man vill ordna med dragstång och infästning lämnar jag lite till uppfinningsrikedomen
hos byggarna. D17, D18 och D19 finns som råmateriel för egna utprovningar.
Nästan färdig vagn,
Dragstång:
Med på byggsatsen finns delar för att bygga en dragstång, typ fackverk. Det förekom olika längder
men om man bygger utan att ändra något blir det den längsta vi har hittat. Naturligtvis kan man ju
gör en kortare med samma teknik.
•
•
•
•
Skaffa dig en tråd stång pinne eller vad du har till hans som har någon mindre diameter än
hålen i D22. Vik ihop D22 och trä upp hålen på pinnen. (vik växelvis framåt/bakåt)
Fästdetaljerna mellan plåtarna med hål i ska hjälpa till med avståndet mellan plåtarna.
Se till att plåtarna är vinkelräta med stången. Ta nu en lämplig nysilver/mässingstråd och löd
fast i hörnen på plåtarna.
Bocka den stora delen av D16 runt en borr e.dyl. så att den bildar en krok som passar i ett
kadee-koppel och vik sedan den lilla delen så att den blir ett tak till kroken. (Så kroken inte
kan glida igenom kadee-kopplet)
Lödfast kopplet i ena ändan på dragstången.
Dragstång
Dekalering.
Med till modellen finns dekaler till en vagn som har sin förebild hos Lennakatten.
Q37p hade sin märkning på skyltar som satt på sidorna av ramen i ytterkanterna. Vilken skylt
som satt var och vad som stod på dem verkar variera kraftigt.
• Måla D10 i samma färg som resten av vagnen
• Dekalera skyltarna och säkra dekalerna med lite klarlack.
• Montera skyltarna på vagnens sidor med lämpligt lim
Nu har du fått upp snitsen. Många vagnar behövs till ett tåg så det är bara att börja om med nästa ☺.
Kontakt
Vill du fråga något.
Tomas Persson
Violstigen 9A
722 27 Västerås
070-740 70 47
[email protected]
Hemsida: http://www.byggsvenskt.nu
Kai Nilsson
Kronvägen 55
724 62 Västerås
021-14 13 12
[email protected]

Similar documents