Euro 6 - Scania

Transcription

Euro 6 - Scania
PRESS info
P13304SE / Per-Erik Nordström
21 mars 2013
Andra generationens Euro 6-motorer
med lägre bränsleförbrukning
Scania introducerar nu Euro 6-motorer med nya egenskaper som ytterligare
ökar effektiviteten. Andra generationens Euro 6-motorer på 450 och 490 hk ger
bränslebesparingar på upp till två procent. Den unika sexan på 410 hk med
enbart SCR har ytterligare förbättrad bränsleekonomi. De nya V8-motorerna i
Euro 6-programmet har en speciell karaktär och enastående prestanda.
Beprövad EGR- och SCR-teknik kombineras för att ge optimal prestanda i alla
marknadssegment.
Utsläppsbegränsningen för Euro 6 kräver en väl avvägd balans mellan förbränningsoch efterbehandlingsprocesserna. Scania använder sin omfattande erfarenhet av
både EGR och SCR för att ta fram en optimal teknisk lösning för varje effektnivå,
liksom för olika tillämpningar.
Scanias kunder kan nu välja mellan nio effektnivåer för Euro 6, från 250 hk-motorn
på 9 liter till V8an på 580 hk. Ytterligare effektnivåer följer. Utöver detta erbjuds två
gasmotorer anpassade för att köras på såväl biogas, naturgas som flytande gas.
V8-motorer med exceptionellt vridmoment
Scanias nya V8-motorer för Euro 6 är de enda på marknaden. De bygger på 16,4litersplattformen, som introducerades med V8an på 730 hk. De har typiska Scania
V8-egenskaper, med gott om drag redan vid låga varvtal. Liksom de raka motorerna
på 13 liter har de nya V8-motorerna ett förhållande mellan vridmoment och effekt
som överstiger 5.
520 hk, 2700 Nm vid 1000-1300 r/min, EGR+SCR
580 hk, 2950 Nm vid 1000-1350 r/min, EGR+SCR
730 hk, släpps senare
Den nya V8an på 580 hk för Euro 6 har prestanda på samma nivå som Euro 5motorn på 620 hk tack vare en bred momenttopp och fyllig momentkurva.
Bränsleförbrukningen för en Scania V8 för Euro 6 som belastas hårt ligger på
samma nivå som för motsvarande Euro 5-motor. Avgasbromseffekten är 320 kW vid
2400 r/min.
Scania
Corporate Relations
SE-151 87 Södertälje
Sweden
Telephone +46 8 553 810 00
Fax +46 8 553 855 59
www.scania.com
2 (10)
16-liters 520 hk V8
16-liters 580 hk V8
Scanias V8or för Euro 6 har common-rail-bränsleinsprutning (Scania XPI) och turbo
med variabel geometri (VGT) monterad baktill på motorn.
Ett nyutvecklat vattenkylt EGR-system (avgasåterföring) sitter nertill på motorns
högra sida, under cylinderbanken. Ljuddämparenheten för V8-motorerna är något
större och har högre kapacitet än för de raka motorerna. V8an på 730 hk
introduceras i samband med att Euro 6 blir obligatoriskt.
Ytterligare finputs på sexcylindriga motorer
Fyra 12,7-litersmotorer utgör Scanias sexcylindriga utbud för Euro 6.
370 hk, släpps senare
410 hk, 2150 Nm vid 1000-1300 r/min, SCR (se nedan)
450 hk, 2350 Nm vid 1000-1300 r/min, EGR+SCR
490 hk, 2550 Nm vid 1000-1300 r/min, EGR+SCR
De nya motorerna på 450 och 490 hk bygger på ytterligare förbättringar av 440- och
480-motorerna, som varit i drift hos kunder sedan början av 2011. Motorn på 450 hk
är tillgänglig i P-, G- och R-serierna och 490 hk-motorn i G- och R-seriens lastbilar.
Motorerna på 450 och 490 hk har förbättrats inom flera områden, bland annat
motorstyrning och det omarbetade inloppssystemet, som inte använder inloppstrottel
för att hålla uppe avgastemperaturen. Avgasbromsen ger nu 256 kW vid 2400 r/min.
p13304se andra generationens euro 6
3 (10)
En ny frikopplande luftkompressor introduceras i hela Euro 6-programmet.
Kompressorn har en pneumatiskt styrd koppling, som frikopplar när kompressorn
inte arbetar, vilket bidrar till en bränslebesparing på upp till en procent, beroende på
typ av användning.
Euro 6-lastbilar för fjärrtrafik ska i allmänhet ha en totalutväxling som ger ett varvtal
på under 1200 r/min vid marschfart för att minimera bränsleförbrukningen. Det höga
vridmomentet redan vid låga varv tillsammans med automatiserad växling innebär att
det låga marschvarvtalet sparar bränsle utan att föraren behöver göra något särskilt.
Tester har visat att Scanias andra generation Euro 6-motorer är två till tre procent
snålare än den första.
13-liters 410 hk sexa
13-liters 450 hk sexa
13-liters 490 hk sexa
Bränslesnål 410 hk-motor med enbart SCR
410 hk-motorn har utvecklats för att klara Euro 6 med enbart SCR-teknik. Turbon har
fast geometri och en elektrisk inloppstrottel används. Utan EGR blir
kringutrustningen något enklare och det ger en viktbesparing på 40 kg jämfört med
en motor med både EGR och SCR, vilket i viss mån motverkas av behovet att ha
med mer AdBlue. Systemet för avgasefterbehandling är oförändrat, med samma
kompakta ljuddämparenhet som för övriga fem- och sexcylindriga Euro 6-motorer.
13-litersmotorn på 410 hk ger maximalt vridmoment ända ner till 1000 r/min. Den har
cirka tre procent lägre förbrukning än Euro 5 EGR-motorn på 400 hk.
AdBlue-förbrukningen för Scanias Euro 6-motorer med enbart SCR ligger runt sex
procent av dieselförbrukningen. Motsvarande siffra för en motor med EGR och SCR
är omkring tre procent eller något högre vid mycket hög belastning, på hög höjd eller
vid mycket kall väderlek.
p13304se andra generationens euro 6
4 (10)
Femcylindriga Euro 6-motorer
Det program som presenterades vid IAA 2012 omfattar fyra dieselmotorer och två
gasmotorer, samtidigt som en etanolmotor är på gång.
250 hk diesel, 1250 Nm vid 1000-1350 r/min, EGR+SCR
280 hk diesel, 1400 Nm vid 1000-1350 r/min, EGR+SCR
320 hk diesel, 1600 Nm vid 1050-1300 r/min, SCR
360 hk diesel, 1700 Nm vid 1100-1350 r/min, SCR
280 hk gas/biogas, 1350 Nm vid 1100-1400 r/min
340 hk gas/biogas, 1600 Nm vid 1100-1400 r/min,
280 hk etanol, släpps senare
9-litersmotorerna på 320 och 360 hk med enbart SCR är optimerade för högre
marschvarvtal och kan växlas för att marscha ekonomiskt vid mellan 1250 och 1350
r/min. Avgasbromsen ger 190 kW vid 2400 r/min.
Avgastemperaturen viktig för Euro 6
Vid drift där motorerna sällan körs med full belastning rekommenderar Scania
kunderna att överväga en något lägre motoreffekt än för Euro 5. Att motorn arbetar
lite hårdare ökar effektiviteten, eftersom avgastemperaturen enklare kan hållas uppe.
Om avgastemperaturen blir för låg måste extra bränsle förbrännas för att hålla igång
efterbehandlingens funktion. Efterbehandlingssystemet riskerar också att kylas ner
om motorn får gå på tomgång.
Efterbehandlingsprinciper
Utrustningen för efterbehandling varierar något mellan motorer med EGR+SCR och
motorer med enbart SCR. En elektrisk inloppstrottel används på 250, 280, 320, 360
och 410-hk-motorer, medan de nya 450- och 490-motorerna på 13 liter, liksom V8motorerna på 520 och 580 hk, klarar sig utan. För att säkerställa varmhållningen har
de två 9-litersmotorerna med EGR och SCR en extra injektor som kan spruta in
dieselbränsle i avgasröret.
p13304se andra generationens euro 6
5 (10)
Scanias Euro 6-tekniker
Vid inloppet till ljuddämparenheten sitter en NOx-sensor, oxidationskatalysatorn (DOC),
fullflödespartikelfiltret (DPF), AdBlue-mixern, parallella SCR-katalysatorer och
ammoniakslipkatalysatorer (ASC) och vid utloppet en NOx-sensor. Alla dessa enheter är
integrerade i ljuddämparenheten. Temperaturen (°C) mäts hela vägen fram till
katalysatorerna och tryckfallet (ΔP) över partikelfiltret övervakas för att fastställa filtrets
skick.
Efterbehandlingssystemet i ljuddämparenheten är moduluppbyggt och har samma
storlek för alla raka motorer. V8-enheten är 270 mm längre och innehåller två
parallella partikelfilter och tre parallella katalysatorkretsar för SCR och ammoniakslip.
Hur mycket AdBlue behöver du ha med?
För att ge kunden extra flexibel aktionsradie och bränslekapacitet introducerar
Scania en ny serie tankar för AdBlue. En variant är placerad i en dold position
innanför vänstra rambalken, vilket ger utrymme för extra bränsle eller annan
utrustning längs ramsidan.
Sidomonterade AdBlue-tankar: 30, 60 och 90 liters nettovolym
Dolda AdBlue-tankar: 58 och 100 liters nettovolym,
och 60 liters nettovolym för extra låga chassier
p13304se andra generationens euro 6
6 (10)
Det breda utbudet av tankstorlekar gör det möjligt att anpassa aktionsradien efter
dieseltankvolymen eller till tekniken på fordonet (EGR+SCR eller bara SCR).
Globalt motorprogram
Scanias kunder över hela världen har tillgång till samma grundmotorprogram för alla
emissionsnivåer. Alla Scaniamotorer är konstruerade för att ge högt vridmoment från
1000 r/min eller därunder. Totalutväxlingen för bästa möjliga bränsleekonomi i
fjärrtrafik bör därför väljas så att marschvarvtalet ligger under 1200 r/min (utom för
320 och 360 hk Euro 6, se ovan). Det höga vridmomentet säkerställer att
backkörning kan ske med minimalt antal växlingar.
13-liters sexcylindriga
motorer för
lastbil och buss
16-liters V8-motorer
för lastbil
Diesel/biodiesel
9-liters femcylindriga
motorer för
lastbil och buss
Euro 6
250 280 320 360 hk
370 410 450 490 hk
520 580 730 hk
EEV (EGR)
230 280 320 360 hk
–
–
EEV (SCR)
–
400 440 hk
500 730 hk
Euro 5 (EGR)
230 280 320 hk
360 400 440 480 hk
–
Euro 5 (SCR)
250 310 hk
360 400 440 480 hk
500 560 620 730 hk
Alternativa
bränslen
Euro 6
280 340 hk gas
280 hk etanol
Euro 5/EEV
270 305 hk gas
270 hk etanol
Scania erbjuder marknadens bredaste utbud av motorer för alternativa bränslen. De
flesta av Scanias Euro 5- och EEV-motorer kan köras på upp till 100 procent
biodiesel.
Scania utvecklar också vissa Euro 6-motorer för biodiesel, för vilka detaljerade
uppgifter tillkännages senare. Gas-, biogas- och etanolmotorer för Euro 5/EEV finns
tillgängliga. Två gasmotorer för Euro 6 introducerades vid IAA 2012 och en
etanolmotor följer senare. Konverteringssatser för flytande gas finns tillgängliga.
NYHETER FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
Innovativt egenutvecklat dubbelbatterisystem
Ett väl fungerande elsystem är en förutsättning för högsta möjliga tillgänglighet. För
att minska risken för oavsiktlig urladdning eller batterihaveri har Scania utvecklat ett
nytt system med två par batterier som säkerställer eltillgången för start av fordonet.
p13304se andra generationens euro 6
7 (10)
Dubbelbatterisystemet på 24 V är främst avsett för fordon med hög elförbrukning,
men ger extra trygghet för alla transporttyper.
I stället för den traditionella uppsättningen med två seriekopplade 12 V-batterier
består dubbelbatterisystemet av fyra underhållsfria batterier av två olika typer.
De två startbatterierna är av AGM-typ (absorbed glass mat). De är optimerade för att
leverera hög starteffekt under kort tid. De hålls alltid fullt laddade och används enbart
vid start.
De två driftbatterierna är av gel-typ. De passar för djupare urladdningscykler och
förser fordonets alla förbrukare med ström – belysning, påbyggnadsfunktioner,
värme, med mera. Dessa batterier hålls helt skilda från startkretsen.
Hela uppsättningen med fyra batterier av två typer är mer kompakt än en
konventionell med två batterier och ryms vanligen i batterilådan på chassits vänstra
sida.
Det nya dubbelbatterisystemet är en unik Scaniakonstruktion som skiljer sig från en
vanlig uppsättning med extrabatterier genom att två batterityper används,
optimerade för olika ändamål. Lösningen har också ett specialutvecklat styrsystem.
Ny hill-hold för trumbromsar
Hill-hold är en uppskattad funktion som funnits tillgänglig flera år i kombination med
skivbromsar. Speciellt populär har funktionen varit tillsammans med Scania
Opticruise med automatisk koppling. Valmöjligheten utvidgas nu till att även omfatta
trumbromsade 6x4-, 8x4- och 8x8-fordon.
Med skivbroms
Med trumbroms
Hill-hold aktiveras med en strömställare och är aktiv i tre sekunder efter det att
bromspedalen släppts, vilket är tillräcklig tid för att man ska hinna starta smidigt även
i branta backar. Hill-hold har visat sig minska kopplingsslitaget avsevärt på fordon
p13304se andra generationens euro 6
8 (10)
som ofta startar i backe. Det minskar risken för kostsam ståtid och dyra reparationer
för transportören.
Starkare enkelväxlad bakaxel
Den nya starka singelaxeln (R855) med skivbroms har tagits fram för höga tågvikter
och krävande topografi, exempelvis över Alperna, Anderna eller på norska vägar,
där belastningen är hög både uppför och nerför vid retarderbromsning. Utväxlingar:
2,87, 3,09, 3,23, 3,42, 3,64 och 4,30.
Axeln är mer robust, vilket minskar risken för skador, samtidigt som behovet av
navreduktion försvinner för vissa drifttyper.
––––––
För ytterligare material, besök pressrummet ”Scania Streamline” på
www.scania.com/media.
För ytterligare information, kontakta:
• Johan Björkegren, produktinformation drivlina, tel. 070-1615311,
e-post [email protected]
• Per-Erik Nordström, Product Affairs, tel. 070-5535577,
e-post [email protected]
p13304se andra generationens euro 6
9 (10)
TEKNISKA MOTORDATA
Euro 6 – basmotordata
9-liters
9-liters
diesel
diesel
EGR + SCR SCR
9-liters gas
13-liters
diesel
EGR + SCR
13-liters
diesel
SCR
16-liters
diesel
EGR + SCR
Princip
Laddluftkyld
Laddluftkyld
Laddluftkyld,
stökiometrisk
Ottoförbränning
Laddluftkyld
Laddluftkyld
Laddluftkyld
Slagvolym
9,3 liter
9,3 liter
9,3 liter
12,7 liter
12,7 liter
16,4 liter
Tändföljd
1-2-4-5-3
1-2-4-5-3
1-2-4-5-3
1-5-3-6-2-4
1-5-3-6-2-4
1-5-4-2-6-3-78
Cylindrar
Rak femcyl.
Rak femcyl.
Rak femcyl.
Rak sexcyl.
Rak sexcyl.
90° V8
Cylinderhuvuden
5
5
5
6
6
8
Ventiler per cylinder
4
4
4
4
4
4
Cylinderdiameter x
slaglängd
130x140
mm
130x140
mm
130x140 mm
130x160
mm
130x160
mm
130x154 mm
17:1
12,6:1
17,3:1
17,3:1
17,4:1
Scania XPI
Scania XPI
Bosch multipointinsprutning
Scania XPI
Scania XPI
Scania XPI
Scania FGT, WastegateDOC, DPF, turbo, EGR,
SCR
trevägskatalysator
190 kW
–
2400
–
Scania
EGR, VGT,
DOC, DPF,
SCR
3)
256 kW
2400
Scania FGT, Scania EGR,
DOC, DPF, VGT, DOC,
SCR
DPF, SCR
Max. avgasbroms
vid r/min
Scania
EGR, VGT,
DOC, DPF,
SCR
2)
190 kW
2400
256 kW
2400
320 kW
2400
Oljevolym
31 liter
31 liter
43 liter
43 liter
43 liter
Kompressionsförhållande 17:1
1)
Bränsleinsprutning
Emissionssystem
1)
2)
1)
1)
31 liter
4)
Effekt- och momentuppgifter kan variera, men grundmotordata för Scanias motorer för Euro 5, EEV, Euro 4
och Euro 3 är desamma som för Euro 6. Kompressionsförhållande, bränsleinsprutning, emissionssystem och
turbotyp kan variera. V8-motorerna för de tidigare emissionsnivåerna baseras på 15,6-litersplattformen, utom
730 hk Euro 5/EEV-motorn.
3)
4)
Euro 5/4/3: 187 kW. Euro 5/4/3: 263 kW.
Euro 5/4/3: 304 kW (730 hk: 320 kW).
Förkortningar
EGR
SCR
XPI
VGT
exhaust gas recirculation (avgasåterföring)
selective catalytic reduction (selektiv
katalytisk reduktion)
extra högt insprutningstryck
turbo med variabel geometri
p13304se andra generationens euro 6
FGT
DOC
DPF
EEV
turbo med fast geometri
oxidationskatalysator
partikelfilter
environmentally enhanced vehicle
10 (10)
Euro 6 – prestanda
Motortyp
Max effekt vid r/min
Max vridmoment vid r/min
9-liters
250 hk
280 hk
320 hk
360 hk
DC09 111 250
DC09 113 280
DC09 108 320
DC09 112 360
184 kW
206 kW
235 kW
265 kW
(250 hk) vid 1900 r/min
(280 hk) vid 1900 r/min
(320 hk) vid 1900 r/min
(360 hk) vid 1900 r/min
1250 Nm vid 1000-1350 r/min
1400 Nm vid 1000-1350 r/min
1600 Nm vid 1050-1300 r/min
1700 Nm vid 1100-1350 r/min
9-liters gas
280 hk
340 hk
OC09 101 280
OC09 102 340
206 kW (280 hk) vid 1900 r/min
250 kW (340 hk) vid 1900 r/min
1350 Nm vid 1000-1400 r/min
1600 Nm vid 1100-1350 r/min
13-liters
370 hk
410 hk
450 hk
490 hk
Släpps senare
DC13 115 410
DC13 124 450
DC13 125 490
302 kW (410 hk) vid 1900 r/min
331 kW (450 hk) vid 1900 r/min
360 kW (490 hk) vid 1900 r/min
2150 Nm vid 1000-1300 r/min
2350 Nm vid 1000-1300 r/min
2550 Nm vid 1000-1300 r/min
520 hk
580 hk
730 hk
DC16 101 520
DC16 102 580
Släpps senare
382 kW (520 hk) vid 1900 r/min
427 kW (580 hk) vid 1900 r/min
2700 Nm vid 1000-1300 r/min
2950 Nm vid 1000-1350 r/min
16-liters
Euro 5/EEV – prestanda
EEV Motortyp
9-liters
Max vridmoment vid r/min
169 kW
169 kW
184 kW
206 kW
206 kW
228 kW
235 kW
235 kW
265 kW
(230 hk) vid 1900 r/min
(230 hk) vid 1900 r/min
(250 hk) vid 1800 r/min
(280 hk) vid 1900 r/min
(280 hk) vid 1900 r/min
(310 hk) vid 1900 r/min
(320 hk) vid 1900 r/min
(320 hk) vid 1900 r/min
(360 hk) vid 1900 r/min
1250 Nm vid 1000-1500 r/min
1250 Nm vid 1000-1500 r/min
1150 Nm vid 1000-1300 r/min
1400 Nm vid 1000-1350 r/min
1400 Nm vid 1000-1350 r/min
1550 Nm vid 1100-1350 r/min
1600 Nm vid 1100-1200 r/min
1600 Nm vid 1100-1350 r/min
1600 Nm vid 1100-1200 r/min
X
9-liters gas
270 hk
305 hk
X
X
OC9 G04 270
OC9 G05 305
199 kW (270 hk) vid 1900 r/min
224 kW (305 hk) vid 1900 r/min
1100 Nm vid 1000-1400 r/min
1250 Nm vid 1000-1400 r/min
9-liters etanol
270 hk
X
DC9 E02 270
198 kW (270 hk) vid 1900 r/min
1200 Nm vid 1100-1400 r/min
DC13 06 360
DC13 114 360
DC13 05 400
DC13 113 400
DC13 120 400
DC13 10 440
DC13 112 440
DC13 121 440
DC13 07 480
DC13 111 480
265 kW
265 kW
294 kW
294 kW
294 kW
324 kW
324 kW
324 kW
353 kW
353 kW
(360 hk) vid 1900 r/min
(360 hk) vid 1900 r/min
(400 hk) vid 1900 r/min
(400 hk) vid 1900 r/min
(400 hk) vid 1900 r/min
(440 hk) vid 1900 r/min
(440 hk) vid 1900 r/min
(480 hk) vid 1900 r/min
(480 hk) vid 1900 r/min
(480 hk) vid 1900 r/min
1850 Nm vid 1000-1300 r/min
1850 Nm vid 1000-1300 r/min
2100 Nm vid 1000-1300 r/min
2100 Nm vid 1000-1300 r/min
2100 Nm vid 1000-1300 r/min
2300 Nm vid 1000-1300 r/min
2300 Nm vid 1000-1300 r/min
2300 Nm vid 1000-1300 r/min
2500 Nm vid 1000-1300 r/min
2400 Nm vid 1000-1350 r/min
DC16 22 500
DC16 19 500
DC16 18 560
DC16 17 620
DC16 21 730
368 kW
368 kW
412 kW
456 kW
537 kW
(500 hk) vid 1900 r/min
(500 hk) vid 1900 r/min
(560 hk) vid 1900 r/min
(620 hk) vid 1900 r/min
(730 hk) vid 1900 r/min
2500 Nm vid 1000-1350 r/min
2500 Nm vid 1000-1350 r/min
2700 Nm vid 1000-1400 r/min
3000 Nm vid 1000-1400 r/min
3500 Nm vid 1000-1350 r/min
16-liters
360 hk EGR
360 hk SCR
400 hk EGR
400 hk SCR
400 hk SCR
440 hk EGR
440 hk SCR
440 hk SCR
480 hk EGR
480 hk SCR
500 hk SCR
500 hk SCR
560 hk SCR
620 hk SCR
730 hk SCR
p13304se andra generationens euro 6
X
Max effekt vid r/min
DC9 30 230
DC9 39 230
DC09 109 250
DC9 29 280
DC9 38 280
DC09 110 310
DC9 32 320
DC9 37 320
DC9 24 360
13-liters
230 hk EGR
230 hk EGR
250 hk SCR
280 hk EGR
280 hk EGR
310 hk SCR
320 hk EGR
320 hk EGR
360 hk EGR
X
X
X
X
X
X