Scania press release

Transcription

Scania press release
PRESS info
P13102SE / Per-Erik Nordström
29 jan 2013
Scania har marknadens
bredaste utbud av tunga lastbilar
Tack vare Scanias moduluppbyggda produktsystem kan kunderna välja bland
miljontals specifikationer och skräddarsy fordon för varje användningsområde. Bränsleekonomi, tillgänglighet och robusthet har högsta prioritet vid
nykonstruktion, och nya system och komponenter är alltid på gång. Körglädjen är ett annat av Scanias kännetecken och den förstärks ytterligare av den
automatiserade växlingen med anpassningar för körning i terräng, liksom av
de lätthanterliga kontrollerna för att reglera väggreppet.
Tre hyttserier täcker in alla behov
P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt
insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm.
Den större G-serien är lämplig för såväl bygg- och anläggningskörning som många
andra typer av transporter. Finns med upp till 480 hk och 2500 Nm.
R-serien erbjuder maximalt utrymme och högsta komfort. Den ger också plats för
Scanias legendariska V8-motorer. Upp till 730 hk och 3500 Nm.
Skräddarsydda terränglastbilar
Scanias terränglastbilar i P- och G-serien har robusta konstruktionslösningar som
säkerställer maximal framkomlighet och tillgänglighet vid svåra driftförhållanden.
Scania
Corporate Relations
SE-151 87 Södertälje
Sweden
Telephone +46 8 553 810 00
Fax +46 8 553 855 59
www.scania.com
2 (7)
Den kraftiga stötfångaren i stål har en frigångsvinkel på 25 grader och sticker ut 135
mm för att skydda hytten från mindre stötar. Den är monterad fristående från andra
komponenter som kan ta skada vid kraftiga islag, vilket minskar behovet av
verkstadsbesök.
Den kraftiga bogserbulten har en kapacitet på 350 kN (35 ton), vilket innebär att
fordonet kan bogseras med lasten kvar. En sköld löper bakåt från stötfångaren för att
skydda underdelen av laddluftkylaren och kylaren samt framkanten av oljesumpen.
Ovanpå stötfångaren finns ett brett, halkskyddat servicesteg som nås via ett
utfällbart steg under bogserbulten. Två av grillribborna fungerar som handtag som
föraren kan hålla sig i för att exempelvis rengöra vindrutan.
Scanias lastbilsprogram
Kort
Dag
Sovhytter
Låg
Normal
Highline Topline
Den korta hytten är det bästa valet för att maximera lastutrymmet. Den något längre
daghytten har större förvaringsutrymme bakom sätena och en fällbar vilobädd som
tillval. Sovhytter med flera olika takhöjder finns också tillgängliga, inklusive ett
alternativ med lågt tak som ger extra plats för påbyggnad ovanför hytten.
Manskapshytter och lågentréhytter finns också.
Scanias terränglastbilar
Kort
p13102se broadest truck range
Dag
Sovhytter
Låg
Normal
Highline
3 (7)
Specialhytter
Utöver de vanliga P-seriehytterna erbjuder Scania på många marknader ett utbud av
manskapshytter i två olika längder, för exempelvis brand- och räddningsbilar.
Scania CrewCab levereras färdig från fabrik, klar för omedelbar påbyggnad.
Scania CrewCab
Lång Scania CrewCab
Scania lågentréhytt
Lågentréhytter med tre olika takhöjder uppfyller behoven vid distribution,
sophämtning, vägsopning och andra kommunala tillämpningar.
Moduluppbyggt motorprogram för alla förhållanden
Vid utvecklingen av motorer använder Scania samma process och utgår från samma
grundmotorer och arkitektur för alla typer av drift, med många gemensamma
komponenter och kringsystem. Scania egenutvecklar också alla motorstyrsystem,
vilket ger större flexibilitet och möjlighet att finjustera prestanda för varje tillämpning.
Motorprogrammet omfattar alla utsläppsnivåer från Euro 3 till Euro 6. Med Scanias
Euro 6-teknik ryms samtliga efterbehandlingssystem i en kompakt ljuddämparenhet
med samma yttermått som för övriga utsläppsnivåer. Det innebär att ljuddämparen
inte inkräktar på utrymmet för påbyggnad.
Alla Scanias motorer har hög prestanda i förhållande till storleken, med ovanligt högt
vridmoment tillgängligt från omkring 1000 r/min, vilket ger bästa möjliga körbarhet.
Bränsleekonomi, slitstyrka och tillgänglighet är andra traditionellt starka egenskaper
hos Scanias motorer.
9-liters femcylindriga
lastbils- och bussmotorer
13-liters sexcylindriga
lastbils- och bussmotorer
16-liters V8-motorer
för lastbilar
Euro 6
250 280 320 360 hk
370 410 440 480 hk
520 580 730 hk
EEV
230 280 320 360 hk (EGR)
400 440 hk (SCR)
500 730 hk (SCR)
Euro 5
230 280 320 hk (EGR)
250 310 hk (SCR)
360 400 440 480 hk (EGR)
360 400 440 480 hk (SCR)
–
500 560 620 730 hk (SCR)
Euro 4
250 310 hk (SCR)
360 400 440 480 hk (SCR)
500 560 620 hk (SCR)
Euro 3
250 310 hk
360 410 460 hk
500 580 hk
Scania erbjuder även marknadens mest omfattande utbud av motorer för alternativa
bränslen, exempelvis upp till 100 procent biodiesel, liksom biogas/naturgas och
bioetanol.
p13102se broadest truck range
4 (7)
Växellådor för alla användningsområden
Scanias växellådor har en moduluppbyggd konstruktion där sektionerna kan
kombineras på olika sätt för att åstadkomma den lämpligaste växellådan för varje
drifttyp. Den moduluppbyggda konstruktionen underlättar reparation och
reservdelsförsörjning och innebär att alla växellådor är bekanta för Scanias
servicetekniker.
Programmet omfattar 8-, 8+1-, 12- och 12+2-växlade växellådor med integrerad
retarder och automatiserad växling som tillval (se separat release). 8+1- och 12+2växellådorna är utrustade med krypväxlar för maximal framkomlighet och dragkraft i
låg fart.
Överväxel kan specificeras på 12+2-växellådorna för att sänka varvtalet vid
marschfart på väg och därmed spara bränsle. Den används också för att hantera
vridmomentet hos Scanias mest kraftfulla V8-motorer.
Automatiska växellådor kan fås på begäran.
Automatiserad växling med terrängläge
Scania Opticruise finns som alternativ till manuell växling för samtliga
Scaniaväxellådor. Kunderna kan välja mellan en helautomatiserad version och en
med kopplingspedal, beroende på behov och drifttyp.
De olika körlägena väljs med hjälp av vridreglaget på Opticruise-spaken och aktuellt
läge visas i centralinstrumentet. Många av parametrarna för Opticruise kan justeras
hos Scaniaverkstäder, för att anpassa funktionen efter driftförhållandena. Exempelvis
kan Power-läget och kickdownfunktionen inaktiveras. Valet av startväxel justeras
alltid automatiskt efter förutsättningarna men standardvärdet kan omprogrammeras.
På fordon för bygg- och anläggningskörning har Scania Opticruise ett särskilt
terrängläge (off-road) som är anpassat för körning i svår terräng och på mjukt eller
löst underlag med högt rullmotstånd, som komplement till lägena Normal och Power.
I terrängläge strävar systemet efter att hålla kopplingen i ingrepp så ofta som möjligt,
för att undvika avbrott i drivningen och därmed greppet. Antalet växlingar minimeras
genom att motorvarvtalet tillåts att variera över ett bredare spann. Växlingarna sker
snabbare med nerprioriterad komfort.
Scania Opticruise har många funktioner som kommer till användning vid bygg- och
anläggningskörning. Manövreringsläget ger precis kontroll över fordonet vid mycket
låga hastigheter. Gungfunktionen aktiveras automatiskt om systemet känner av att
p13102se broadest truck range
5 (7)
endast drivhjulen snurrar. Föraren kan, genom att snabbt trampa gaspedalen i
botten, aktivera en speciell funktion som ger extra högt motorvarvtal, exempelvis för
start med mycket högt rullmotstånd. Om D eller R förväljs med vridreglaget medan
fordonet fortfarande rullar långsamt i motsatt riktning läggs växeln i omedelbart när
fordonet stannar.
Scania Retarder – bäst på utförsåkning
I 20 år har Scania Retarder varit branschens bästa tillsatsbroms. Systemet minskar
användningen av hjulbromsarna med 75 procent vid motorvägskörning och gör det
möjligt att köra både snabbt och säkert i kuperad terräng.
Systemet är integrerat i fordonets bromssystem, med konstantfartbroms, automatisk
avgasbroms och bromskraftfördelning som gör att hjulbromsarna automatiskt täcker
upp för retardern vid växling. Retardern kan styras manuellt med hjälp av höger
rattspak eller automatiskt med bromspedalen. På fordon med Scania Opticruise
används även automatiska nerväxlingar för att optimera bromskraften.
Två versioner finns tillgängliga, med 3500 respektive 4100 Nm. Versionen med
3500 Nm är gjord för att ge bästa möjliga bränsleekonomi vid motor- och
landsvägskörning. Den kraftfullare versionen ger upp till 25 procent högre bromskraft
i vissa hastigheter och är lämplig för exempelvis anläggnings- och terrängkörning.
Antislirpanel
Antislirpanelen samlar alla funktioner som reglerar fordonets väggrepp i en intuitiv
modul på instrumentpanelen, nära växlingshanden.
Vridströmställaren, som ser olika ut beroende på fordonets hjulkonfiguration,
används för att koppla in diffspärrarna i rätt ordning så att greppet förbättras
samtidigt som styrförmågan bibehålls så långt som möjligt. Inkopplingen indikeras
med bilder i centralinstrumentet. Bredvid vridströmställaren finns reglage för att lyfta
stödaxeln och överföra vikt mellan boggiaxlar.
p13102se broadest truck range
6 (7)
Kraftuttag i olika lägen
Växellådsdrivna kraftuttag finns tillgängliga i flera olika lägen och med olika
utväxling, däribland sidomonterade kraftuttag lämpade för tippbilar, bakmonterade
snabba kraftuttag för timmerbilar och en kombination av bakmonterade och
sidomonterade kraftuttag, för exempelvis stora kranar som behöver dubbla
hydraulkretsar. Andra varianter finns tillgängliga på begäran.
De motordrivna kraftuttagen, för till exempel kroklyftar och cementblandare, är
antingen monterade på motorn eller vid svänghjulet och arbetar oberoende av
växellåda och koppling.
Axlar, hjulkonfigurationer och boggier
Tack vare det moduluppbyggda produktsystemet kan Scania erbjuda ett mycket brett
utbud av kapaciteter och utväxlingar. Det gör det möjligt att skräddarsy fordonen
efter behov vad gäller lastkapacitet, greppförmåga, framkomlighet och andra
egenskaper.
Fram- och stödaxlar på mellan 7 och 10 ton, singelbakaxlar på 11,5 och 13 ton och
navreduktionsaxlar på 13 och 15 ton finns tillgängliga. Utbudet av boggier sträcker
sig från 18-tons med stödaxel till 32-tons tandemboggier. Det går att välja mellan
bladfjädrar, parabelfjädrar eller luftfjädring på de flesta kombinationer.
Dragbilar
Lastbilar
Konfigurationer
Stödaxlar
2 axlar
3 axlar
2 axlar
3 axlar
4 axlar
4 axlar
5 axlar
6 axlar
–
Twin-steer och rear-steer
–
Twin-steer och rear-steer
Rear-steer
–
Rear-steer
Rear-steer
4x2, 4x4
6x2, 6x4, 6x6 (specialbeställning)
4x2, 4x4
6x2, 6x4, 6x6
8x2, 8x4
1
8x6 , 8x8 (specialbeställning)
2
10x4 (specialbeställning)
12x4 (specialbeställning)
På alla månghjulsdrivna fordon (4x4, 6x6, 8x8 och 8x6) finns möjlighet att välja
mellan konstant eller inkopplingsbar framhjulsdrift, det senare bra för att spara
bränsle. Andra konfigurationer finns för specialbeställning.
För övrigt pressmaterial och bilder, besök pressrummet ”Bauma 2013 preview” på
www.scania.com/media.
För ytterligare information, kontakta:
•
1
2
Niklas Engholm, produktansvarig bygg- och anläggningsbilar,
tel. 073-708 0868, e-post [email protected]
Axlar 1, 3 och 4 är drivna.
Axlar 1, 2 och 5 är styrda.
p13102se broadest truck range
7 (7)
•
•
Dan Persson, produktansvarig kompletta fordon, tel. 073-745 0660,
e-post [email protected]
Per-Erik Nordström, Product Affairs, tel. 070-553 5577,
e-post [email protected]
p13102se broadest truck range