Bra att veta

Transcription

Bra att veta
Bra att veta
OBS!
Man ser resultatet för den avdelning/grupp man
var anställd på den 1/5. Om man bytt grupp efter
det datumet blir det den ”gamla”
avdelningen/gruppens resultat som syns för
denna medarbetare.
Resultatet finns tillgängligt i verktyget from 18 augusti.
Information den 18/8 via meddelande per mail, InLine och i Inside.
Anställda på Ranstad och Lernia har gjort en enkät med samma frågor som
i Barometern. Resultatrapporter från dessa undersökningar kommer att
skickas ut till HR på berörda enheter.
Vill du veta mer besök http://esb.scania.com
Använd en dator eller en mobil enhet, öppna en webbläsare och
gå till http://stibam.scania.com
Använd ditt Scania IT-id och lösenord när du loggar in för att ta del av resultatet
eller komma med förbättringsförslag.
September
Augusti
v.32
v. 33
Chefs ansvar
Info class Internal
v. 34
v. 35
v. 36
v. 37
v. 38
v. 39
Projektledare för ESB:
Susanna Gustafsson
XAF, Employer Branding
[email protected]
November
Oktober
v. 40
v. 41
v. 42
v. 43
v. 44
v. 45
v. 46
v. 47
December
v. 48
v. 49
v. 50
Diskussion av
resultat
Åtgärder
Uppföljning
Åtgärder skall
identifieras och
kan in läggas in i
verktyget
Starta
genomförandet av
åtgärderna
Kontinuerligt
utvärdera status
på åtgärderna
Employee Satisfaction Barometer - Resultat
Uppdaterad 20150814
v. 51
v. 52
Resultat
När du kommer in i verktyget visas resultatet för den avdelning du tillhör direkt på första
sidan.
Resultatet presenteras på tre nivåer:
I. Resultat från egen avdelning
II. Resultat från en nivå upp
III. Resultat från eget bolag
Diskussion av
resultat
Åtgärder skall
identifieras och
kan läggas in i
verktyget
Om du vill se resultat för fler nivåer väljer du den vita pilen allra högst upp i
höger hörn på sidan. Du kan endast se din egen organisation i stigande led.
Chefer ser organisationen även i fallande led inom den egna
organisationen.
•
•
•
•
•
Varje avdelning får sitt resultat redovisat i procent fråga för fråga.
Resultaten är uppdelade i fem kategorier med olika färger.
Index siffran visas längst ut till höger.
Resultatet finns tillgängligt på svenska och engelska.
Resultatet kan laddas ner, se “Download-knappen”
Total:
Medarbetare på resp.
nivå ingår i
resultatrapporten
Av anonymitetskäl syns här inte hela bilderna.
Ledningsgruppsrapport
(M&D):
Chefer på resp. nivå ingår i
resultatrapporten.
CHEFER
Totalrapport
med utgångspunkt från egen avdelning ser de
rapporter både uppåt och neråt.
Ledningsgruppsrapport (M&D)
med utgångspunkt från egen avdelning ser de
rapporter på egen avdelning och neråt.
Scania
Om du trycker på
får du upp
följande bild på den nivå du valt.
Info class Internal
1 nivå upp
Egen avd
Employee Satisfaction Barometer - Resultat
1264
8
564
5
125
12
25
8
35
10
Uppdaterad 20150814
MEDARBETARE
Totalrapport
med utgångspunkt från egen avdelning ser de
rapporter för egen avdelning och en nivå uppåt.
Ledningsgruppsrapport (M&D)
ser rapport från ledningsgrupp där egen chef ingår.
Diskussion av
resultat
Resultat
Åtgärder skall
identifieras och
kan läggas in i
verktyget
I.
Egen avdelning
II.
1 nivå upp
III.
Scania CV
xxx
xxx
xxx
xx%
xx%
xx%
xxx
xxx
xxx
Tips på hur läsa/använda:
•
Notera hur siffror för egen grupp förhåller
sig till nivå ovanför och Scania.
•
Röda, orange och gula områden –
förbättringsområden
•
Ta till er och lyft fram positiva områden
där tex. gröna områden är stora.
Chefen rekommenderas initiera
insats/förbättringsåtgärd när:
Förklaring och förtydligande av indexberäkningen finns på http://esb.scania.com
Info class Internal
Employee Satisfaction Barometer - Resultat
Uppdaterad 20150814
Det gula och/eller orange,
röda området är totalt 33%
eller mer.
10% av svaren är inom
det orange och/eller
röda området.
Åtgärder
Åtgärder
Starta
genomförandet
av åtgärderna
Notera förbättringsförslag.
Klicka i rutan till vänster om resp. fråga, och
trycker på ”Ny åtgärd”. Du får då upp en ruta
upp där du kan skriva in åtgärdsförslag eller
synpunkter.
Förslag är ej anonyma.
Lägg in datum för att följa utvecklingen.
Du blir automatiskt registrerad som avsändare och
ditt förslag skickas till din närmaste chef. Chef kan
välja att publicera förslaget för hela avdelningen
eller för hela Scania om det är ett förslag som är
värdefullt att dela med sig av.
Uppföljning
Kontinuerligt
utvärdera status
på åtgärderna
Info class Internal
Employee Satisfaction Barometer - Resultat
Uppdaterad 20150814
Uppföljning

Similar documents