Träffa Per som berättar om sin karriär på Folksam och varför han

Transcription

Träffa Per som berättar om sin karriär på Folksam och varför han
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
stora
arbetsgivare
ANNONS
Folksam
25
www.folksam.se
Text: Sofie Lundmark Foto: Kristofer Hedlund
»Hos oss gör du karriär i ett
ansvarstagande företag«
Kundägda Folksam kännetecknas av
kundfokus, utveckling och personligt engagemang. Det passar gruppchefen Per
Sjödin perfekt, eftersom han drivs av att
arbeta med kundorienterade lösningar
som gör skillnad.
F
örsäkringar är något som de flesta inte funderar
på mer än nödvändigt. Men faktum är att
försäkringar utgör stor samhällsnytta och är
en livboj den dagen huset brinner ner eller bilen
blir stulen. I över hundra år har Folksam förenklat
vardagen för sina tusentals kunder. Med lång och
gedigen erfarenhet har Folksam byggt ett varumärke
baserat på trygghet och hög kompetens.
SOM MEDARBETARE PÅ Folksam representerar du ett bolag
att vara stolt över. I alla fall om du frågar Per Sjödin,
gruppchef för tio aktuarier. Kombinationen att
arbeta med ekonomisk uppföljning, produktutveckling och coaching för att utveckla medarbetarna är
det som är särskilt stimulerande i hans jobb.
– I min grupp jobbar vi med försäkringsprodukterna för boende, fordon, företag och djur. En sak
som jag gillar med min roll, förutom själva ledarskapet, är att det också finns utrymme att jobba med
specialistfrågor tillsammans med mina medarbetare.
PER BÖRJADE SOM aktuarie på Folksam för fem år
sedan och efter ett par år gick han vidare till rollen
som gruppchef.
– Hos oss kan du göra karriär i ett ansvarstagande företag. Vi har bra strukturer som stöttar
medarbetarnas utveckling och våra lediga jobb
annonseras alltid internt. Eftersom vi har både
sak- och livverksamhet, och finns på många
orter, har våra medarbetare möjlighet att prova
olika intressanta roller och kan ständigt hitta nya
utmaningar.
På Folksam finns också en bra gemenskap.
Många av Pers medarbetare går till exempel och
tränar tillsammans. Friskis & Svettis har en anläggning i samma hus som Folksams huvudkontor.
– Jag ser många fördelar med att medarbetarna
tar initiativ till att träna ihop. Dels stärker det
gemenskapen på arbetsplatsen, men det skapar
också ett andrum för att rensa tankarna. Efter
träningspasset har du ofta ny energi som du kan
använda i arbetet.
ATT FOLKSAM ÄR kundägt innebär att överskottet går
tillbaka till kunderna i form av återbäring. När
man genomför produktförändringar görs det alltid
med kunden i fokus, vilket skapar en kultur som
bygger på ansvar och och stort personligt engagemang för kunden.
– Vårt ansvar som aktuarieavdelning är i huvudsak att säkerställa att det finns pengar att tillgå
när våra kunder råkat illa ut och behöver ersättning. Det känns bra att vi kan hjälpa våra kunder i
besvärliga situationer. Det är en drivkraft för mig
och en av anledningarna till att jag är stolt över att
jobba på Folksam.
PER SJÖDIN
Titel: Gruppchef för Sakgruppen inom Aktuarie Risk.
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning på finansiell matematik vid Umeå universitet,
examen 2007.
Det här överraskade mig med Folksam när jag började här: Ledningen här är väldigt tillgänglig, det gör att alla medarbetare kommer nära bolagets innersta kärna. Möter jag en högt uppsatt chef i personalrestaurangen kan jag
passa på att diskutera någon aktuell fråga. Det bidrar till en öppen kultur där alla medarbetare gör skillnad.
OM FOLKSAM
Folksam är ett kundägt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och det är en av
Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att
kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.
Antal medarbetare: 3 900.
Scania
medarbetarnas bakgrund: Matematiker, jurister,
systemvetare, ekonomer och chefer är några roller
som Folksam frekvent rekryterar men även kompetens inom många andra områden.
kontakt: Besök www.folksam.se/jobba
LinkedIn: www.linkedin.com/company/folksam
stora
arbetsgivare
26
www.scania.com
Text: Marcus Salla Foto: Sigrid Malmgren
»Ingen annan erbjuder den
här tekniska utmaningen«
Varje år byter 2 500 personer jobb inom
Scania. Och det är en högst medveten
strategi. Företaget uppmanar sina medarbetare att utvecklas genom att gå in
i nya roller och på så sätt sprida kompetens. Det är en av många framgångsfaktorer för lastbilsjätten.
S
ödertäljebaserade Scania har byggt ett gott
rykte kring sig mycket tack vare sin goda
personalpolitik och den välutvecklade företagshälsovården. Men man prioriterar även lärande och
personlig utveckling och tycker inte att medarbetarna ska behöva byta företag för att lyckas med det.
KATARINA STETLER
Titel: Innovationsstrateg och fordonsergonom.
Utbildning: Civilingenjör inom design och produktframtagning, Kungliga tekniska högskolan, examen
2009. Teknologie doktor, innovationsledning.
Kuriosa: Har skrivit en bok om kreativitet som kom ut i våras.
OM SCANIA
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industrioch marinmotorer. En växande del av verksamheten
utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet.
16 SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 2015
Antal medarbetare: 42 000 varav 15 000 i Sverige.
medarbetarnas bakgrund: Bland akademiker främst
civilingenjörer, högskoleingenjörer, ekonomer och
systemvetare.
KARRIÄRVÄGAR INOM SCANIA ser ofta olika ut. För Katarina Stetlers del blev hon, efter ett år, erbjuden en
forskningstjänst. I ett samarbete med KTH skulle
hon för Scanias räkning forska inom innovationsledning. Det resulterade i en doktorsavhandling
som behandlade sambandet mellan produktionsideologin Lean och innovation. Lean är en filosofi
om hur man hanterar resurser i ett företag.
– Jag började med en traineetjänst och efter
det fick jag möjligheten att doktorera. Efter min
avhandling blev jag väldigt glad när Scania frågade
hur de kunde skräddarsy en tjänst till mig för att
skapa verksamhetsnytta av mina studier, säger
Katarina Stetler, som nu kan titulera sig innovationsstrateg och fordonsergonom.
RESULTATET BLEV EN tudelad roll där Katarina spenderar ena hälften av sin arbetstid med att jobba
strategiskt och andra hälften med att jobba som
fordonsergonom, där hon får utveckla den fysiska
förarhytten som lastbilschauffören både lever och
arbetar i. Katarina trivs väldigt bra på Scania, men
det är inte på grund av någon tacksamhetsskuld
som hon är kvar.
– Jag har kommit fram till att Scania har den
absolut häftigaste produkten. Inget annat företag i
stockholmsområdet kan erbjuda den här tekniska
utmaningen, det är en sådan spännande komplexitet i en lastbil. Avancerad teknik i framkant, funktion, ergonomi, intuition, alla detaljer som måste
samspela. Det är svårt att hitta en annan produkt
som erbjuder så många olika utmaningar på en
och samma gång, säger Katarina Stetler.
SCANIA ÄR KÄNT för att för att vara väldigt måna om
sina anställda. Det är ett familjevänligt företag,
men är du inne i en period där du vill jobba
mycket och utvecklas så får du det.
– Vi betraktas som medarbetare här, inte som
kuggar i något hjul. Det finns en fri rörlighet
inom Scania, cheferna ser din personlighet och
vad du åstadkommit snarare än din formella
utbildning när du vill röra på dig inom företaget.
Det var någon som sa att det är bättre att utbilda
medarbetare och riskera att förlora dem än att
inte utbilda dem och ha dem kvar. Det tycker jag
beskriver Scanias förhållningssätt till personalen
på ett bra sätt.
WWW.UNIVERSUMGLOBAL.COM