Instruktion för läsa och använda resultat från Employee

Transcription

Instruktion för läsa och använda resultat från Employee
Instruktion för läsa och använda resultat från Employee Satisfaction Barometer
From den 18 augusti finns resultatet tillgängligt för alla som hade möjligheten att genomföra enkäten.
•
•
•
Om du är inloggad på en Scania-dator gå till http://stibam.scania.com för att ta del av resultatet eller
komma med förbättringsförslag (är du inloggad med ditt Scania-ID kommer du direkt in till resultatet)
Om du använder en extern dator eller en mobil enhet, öppna en webbläsare och gå till
http://stibam.scania.com och logga in med ditt Scania-ID och lösenord.
Är datorn inloggad med grupp-id är det bara att öppna webbrowsern. Gå till http://stibam.scania.com
och logga in med ditt Scania-ID.
RESULTAT
Resultatet presenteras på tre nivåer:
Resultatet utgår alltid ifrån din egen grupp.
I. Resultat från egen avdelning
II. Resultat från en nivå upp
III. Resultat från Scania CV
Tips på hur läsa/använda:
- Notera hur siffror för egen
grupp förhåller sig till nivå
ovanför och Scania.
- Röda, orange och gula
områden – förbättringsområden
-Ta till er och lyft fram positiva
områden där tex. gröna
områden är stora.
Tips!
Om du vill se resultat för fler nivåer väljer du den vita
pilen allra högst upp i höger hörn på sidan. Du kan endast
se din egen organisation i stigande led.
Totalrapport
I.
Egen avdelning
II.
1 nivå upp
III.
Scania CV
M&D rapport
Ledningsgrupp där egen chef ingår
ÅTGÄRDER
Dela med dig av din åsikt – alla har möjlighet att skriva in idéer och förbättringsförslag
Datum för första
diskussionsmöte
registreras av chef.
Notera dina
förbättringsförslag.
Klicka i rutan till
vänster om resp.
fråga, och tryck på ”Ny
åtgärd”. Du får då upp
en ruta upp där du kan
skriva in
åtgärdsförslag eller
synpunkter.
Förslag är ej anonyma.
Du blir automatiskt
registrerad som avsändare
och ditt förslag skickas till
din närmaste chef. Din
chefen kan välja att
publicera förslaget för hela
avdelningen eller för hela
Scania om det är ett förslag
som är värdefullt att dela
med sig av.
Lägg in datum för att följa
utvecklingen.
Använd StiBaM verktyget löpande för att följa utvecklingen http://stibam.scania.com
Vill du veta mer besök http://esb.scania.com

Similar documents