OPER:01 - Scania Technical Information Library (TIL)

Transcription

OPER:01 - Scania Technical Information Library (TIL)
OPER:01
Utgåva 3
Användarinstruktion
Driftanalys
©
Scania CV AB 2015, Sweden
sv-SE
Allmänt
Allmänt
Den här användarinstruktionen är skriven för mekaniker och tekniker hos Scanias återförsäljare. Alla
som ska behörighet för att använda Driftanalys tilldelas en roll. Rollen beskrivs i kapitel Roller och
behörigheter längre fram i detta dokument.
Med hjälp av Driftanalys kan du analysera driftdata från en specifik:
• lastbil (P-, G-, R- eller T-serie)
• buss (K-, N- eller F-serie)
• industri- och marinmotor (E2011).
Driftinformationen i form av driftdatafiler hämtas från fordonet/motorn med hjälp av SDP3 alternativt via Fjärrdiagnos (gäller enbart fordon). Lagra driftdatafilen/filerna på en dators hårddisk, på ett
USB-minne eller annat portabelt minne. (Vid nedladdning till Scania krävs att driftdatafilen finns
tillgänglig på den dator från vilken du vill ladda ner informationen.) Mer information om Fjärrdiagnos hittar du i Technical Information Library (se TIL/Remote Diagnostics).
Förutsättningar
För att kunna använda Driftanalys krävs att du har:
• ett SAIL-konto. SAIL-konto beställs via din lokala SAIL-koordinator, som du når via länken Find
a SAIL helpdesk in your country på inloggningssidan för SAIL
• rätt behörighet. För mer information se kapitel Roller och behörighet.
Utöver ovanstående roller krävs det att du har:
• Internet Explorer 10 eller senare
• Internetuppkoppling på minst 500 kbit/s.
Krav för SDP3 hittar du i TIL under kategorin Scania Diagnos & Programmer i dokumentet Systemkrav och rekommendation för Scania Diagnos & Programmer, SDP3.
2 (5)
©
Scania CV AB 2015
OPER:01 Utgåva 3
Allmänt
Rekommendationer
Brandvägg
Scania rekommenderar starkt att standardbrandväggar används för att skydda datorer och
interna nätverk. Din IT-leverantör kan hjälpa
till med detta.
Trådlöst nätverk
För hjälp med trådlöst nätverk kontakta distributörens helpdesk, som i sin tur kontaktar
Datacom and Services på Scania IT i Södertälje. De är produktansvariga för trådlöst nätverk på Scania.
Hitta till Driftanalys
1. Logga in på SAIL, https://sail.scania.com,
och klicka på Operational Analysis under
rubriken Applications till vänster i fönstret.
2. Du
är nu inne på webbplatsen för Driftana-
lys.
Dokumentation
Dokumentationen hittar du också under Applications:
1. Klicka
på Technical Information
Library.
2. Välj
önskat språk och Operational Analysis i rullgardinslistan.
3. Välj Sök för att visa alla dokument och län-
kar som rör Driftanalys.
OPER:01 Utgåva 3
©
Scania CV AB 2015
3 (5)
Statusrapporter
Statusrapporter
Statusrapporten visar diverse data om fordonet. Här får du t.ex. information om fordonets bränsleförbrukning, aktuella och inaktuella felkoder. Har fordonet skivbromsar får du veta hur många procent
som återstår av respektive bromskloss slityta. Klicka på Beskrivning för mer information.
Roller och behörighet
Alla användare av Driftanalys behöver rollen VERA_users.
Rollen VERA_Users innebär att du har lagts till i VERA User Group i SAIL AD. VERA User Group
i SAIL AD är en lista över behöriga användare och som finns hos Scania i Södertälje.
4 (5)
©
Scania CV AB 2015
OPER:01 Utgåva 3
OPER:01 Utgåva 3
©
X
X
Skicka driftdata. Informationen skickas från en dator till Driftanalys eller
vid behov till distributör.
Analys av skickat driftdata. I vissa fall även tolka analysen och presentera
för kund.
X
VERA users
Driftanalys
Driftanalys
SDP3
IT-ansvarig/SAIL-koordinator
Tjänst eller annan applikation/ansvarsroll
Användarroller för Driftanalys hos distributör eller
återförsäljare, och de applikationer som krävs för att utföra
tjänsten.
Läsa ut driftdata. Informationen läses ut från fordonet till en dator.
Driftanalys
Ordna användarnamn och lösenord till SAIL.
INLOGGNING
Driftanalys hos distributör och återförsäljare
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning
Scania CV AB 2015
5 (5)