Mars 2012 - EdmoLift AB

Transcription

Mars 2012 - EdmoLift AB
Ma
PRODUKTBROSCHYR
ALLA PRODUKTER
rs
20
12
LYFTBORD
ARMLYFTAR
TILTAR
PALLYFTARE
LYFTVAGNAR
ARBETSPLATTFORMAR
WP 105
AIR 2500PA
ALT 1500GB
TZ 303
EdmoLift förser världen med lyftlösningar!
EdmoLift har snart i 50 år med framgång löst problem och installerat utrustning där det utförs lyft på industrier,
kontor, sjukhus, scener, lagerlokaler, garage, butiker, varuhus, skolor och institutioner. Lyftlösningar från EdmoLift
kan ofta vara svaret på era problem när det gäller höjdproblem eller bristfällig ergonomi.
Komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark
Anders Wahlqvist
VD EdmoLift AB
Utöver att verka som leverantör av lyftlösningar över hela världen är idag EdmoLift en komplett legoleverantör med
modern maskinpark. Vår senaste investering är en toppmodern pulverlacksanläggning.
Vill du bygga in en funktion som t.ex. halkskydd eller färgsätta era EdmoLift produkter efter era egna önskemål och
ge en känsla av glädje och trivsel i er arbetsmiljö. Låt oss då hjälpa er att utforma en miljö som stärker ert varumärke. Läs mer om detta på nästa sida.
Om vi ska vara framgångsrika i morgon beror på om vi idag lyckas ladda vårt varumärke med rätt värden.
Vår kunniga och trevliga personal kan ge snabb rådgivning och snabba svar på era problem och behov.
Vi ser fram emot nya givande kontakter, låt oss tillsammans sätta mer färg på tillvaron!
Först ut
-EdmoLift uppfyller den nya lyftbordsnormen EN 1570-1
Enligt den nya lyftbordsnormen EN 1570-1 skall det framgå på maskinskylten vilken kategori (1-5)
lyftbordet är konstruerat och klassat för. Syftet är att säkerställa och underlätta för dig som kund eller
användare, så att man köper rätt lyftbord till sin applikation och får en förväntad livslängd på 10 år om
underhållet sköts enligt tillverkarens rekommendationer.
2
2012
Nyheter
Välj en egen kulör på dina produkter från EdmoLift
EdmoLift kulör med tilläggspris
För ett tillägspris erbjuder vi valfria kulörer vid köp av produkter från oss.
Om du vill lackera din produkt i andra färger än EdmoLift’s kan du göra detta mot
ett tilläggspris. Det blir bara ett tilläggspris per kulör oavsett om det är en eller flera
produkter som ska lackeras.
Produkterna har korrosionsklass C3 medel i enlighet med ISO 12944-6 och kan användas i
miljöer med viss mängd salt och luftföroreningar, t.ex. stadsområden, industrier, kustnära
områden, bryggerier, mejerier eller liknande produktionslokaler.
Lackering med standardfärg
Lackering med halkskydd/strukturfärg
Benämning
Benämning
Art.nr
Strukturfärg
86717
Art.nr
Standardkulör 86715
Övrig kulör
EdmoLift kulör som
ingår kostnadsfritt
86721
Lackering av eget gods offereras. Elektriskt motordriven vagn för många olika
användningsområden.
Vagnen har en intuitiv styrning som känner av och anpassar hastighet samt
riktning efter operatörens rörelser. Vagnens styrsystem baseras på samma
typ som Permobil använder i sina produkter.
Vagnen kan byggas på med olika applikationer som t.ex. två plan för
avlastningsyta för verktyg, påbyggnad av olika typer av skåp m.m.
Vagnen hanterar laster upp till 500 kg beroende på utförande.
Vid laster om 150 kg klarar vagnen en sträcka på 10 km med 100 stycken
start och stopp.
AIR – arbeta högt, säkert och enkelt
AIR är en kompakt mobil arbetsplattform i modern design.
AIR är enkel att använda, den rullar lätt och passerar enkelt genom en vanlig dörröppning.
Arbetsplattformen fungerar utmärkt i trånga utrymmen och lyfter en person med verktyg
och last för att nå arbetshöjder upp till 5 meter.
Arbetsplattformen finns tillgänglig i två olika modeller, PA förflyttas manuellt medans MA
har självgående drift med styrning från korgen.
Modell
Art.nr
AIR 2500PA
Kapacitet
kg
86710 180*
AIR 2500MA 86700 180*
Totalhöjd
nedsänkt mm
Totalhöjd
uppkörd mm
Längd
mm
Bredd
mm
1500
1500
3700
3700
1217
1217
820
820
* 1 person + 100 kg verktyg och material. AIR 2500PA
Läs mer om AIR på sidan 7.
GPC Hissar
EdmoLifts hissprogram erbjuder plattformsbaserade
lösningar med självbärande konstruktion.
Lyftrörelser är anpassade för att överbrygga mindre
nivåskillnader till att tjänstgöra som hiss upp till 3 våningsplan.
Lyftrörelse från 600 mm upp till 8000 mm.
Med hissarna följer en rad nya tillbehör som kan säljas i
nyckelfärdiga koncept inklusive installation.
Ett tiotal nya modeller kommer att upprättas dedikerat
mot detta nya marknadssegment.
Lämpar sig för både inom- samt utomhus bruk i såväl
offentlig eller privat miljö.
Marknadsområden är varuhissar, bilhissar, personhissar
samt handikappanpassningar.
2012
3
Enkelsaxar
Lyftbord av T-modell kan utrustas med HD-utförande för intensiv drift.
C-borden är ett lågprisalternativ och inte avsedda för intensiv drift eller inbyggnad i produktionsliner.
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
Lägsta
höjd mm
Längd
mm
Bredd
mm
Lyfttid
sek
kW
Vikt kg
inkl emb
CR 500
CR 1000
36473 500 600
515215 1000 600
160 900 600
160 900 700
12
23
0,37 110
0,37 130
CL 1001**
CL 1500
CL 2000
36045 1000 820
524827 1500
820
36474 2000 820
180
200
200
1200 800
1300
1200
1300 800
15/26
17
17
0,75 160
1,5
255
1,5 220
CB 1200
CB 1500
CB 1500B
524828 1200
36475 1500
36478 1500
1000
1000
1000
210
210
210
1500
1200
1500 800
1500
1000
17
17
17
1,5
305
1,5 262
1,5 275
TL 1000
TL 1000B
TL 1000XB
TL 1000SS
TL 1001B
TL 2000
TL 2000B
TL 2000XB
TL 3000
34964 1000 820
32920 1000 820
32925 1000 820
33830 1000 820
33024 1000 820
22010 2000 820
22011
2000 820
512633 2000
820
33560
3000
820
180
180
180
350
180
200
200
200
250
1300 700
1300 800
1300
1000
1300 800
1200 800
1300 800
1300
1000
1300
1200
1300
800
15
15
15
48
15
17
17
17
26
0,75 171
0,75 190
0,75 210
0,37 220
0,75 180
1,5 237
1,5 249
1,5
275
1,5
300
TB 2000
TB 2000B
22253 2000
22254 2000
1000
1000
220
220
1500
1500
1000
1200
26
26
1,5 260
1,5 280
TM 1000
TM 1500
TM 1500B
TM 3000
TM 6000*
32970 1000
22012 1500
33145 1500
33180 3000
33810 6000
1100
1100
1100
1100
1100
180
230
230
250
300
1700 700
1700
1000
1700
1200
1700 900
1700 900
27
17
17
27
32
0,75 260
1,5 311
1,5 337
1,5 386
3,0 550
TA 1000
TA 2000
TA 4000
TA 10000*
33335 1000
34230 2000
33860 4000
33240 10000
1300
1300
1300
1100
200
230
350
600
2000 800
2000 900
2000
1200
2000
1100
16
30
27
40
1,5 300
1,5 400
3,0 650
4,0
1200
TS 2000
TS 2000B
TS 4000
TS 4000B
33720 2000
33725 2000
33430 4000
33440 4000
1500
1500
1500
1500
250
250
350
350
2200
2200
2200
2200
1200
1500
1200
1500
27
27
27
27
1,5 524
1,5 580
3,0 700
3,0 770
TT 3000
TT 6000
TT 10000*
32662 3000
33460 6000
33070 10000
1700
1600
1500
300
450
600
2500
2500
2500
1300
1300
1300
27
40
55
3,0 705
3,0
1190
4,0
1550
TP 3000
TP 6000
514564 3000
33400 6000
2000
2000
400
500
3000
3000
1500
1500
38
55
3,0
3,0
1160
1375
TV 10000*
33200
10000
2200
700
3600
1500
72
4,0
2900
TF 3000
34090 3000
3600
500
5000
2000
60
4,0
2300
TO 4000
33840 4000
4000
600
5600
1500
95
4,0
2500
*Fristående hydraulaggregat exklusive huv
**1-fas eller 3-fas, ej HD-utförande
Not
Rostfritt
Specialmått – bordsskivor offereras på begäran
Horisontella dubbelsaxar
Bord med två mekaniskt synkroniserade saxar som ger en stabil konstruktion och mycket
lång bordsskiva. Används för tunga och längre laster vid lägre lyfthöjder.
Modell
Art.nr
Lägsta
höjd mm
Längd
mm
TLH 2000  32930 2000 820
TLH 4000  33115 4000 820
180
200
2600 800
2600 800
30
35
0,75 350
1,5 450
TBH 4000
603261
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
Bredd
mm
Lyfttid
sek
kW
Vikt kg
inkl emb
4000
1000
230
3000
1000
40
1,5
TMH 3000  33147 3000
TMH 6000  33176 6000
TMH 10000*  33902 10000
1100
1100
1100
230
250
300
3400 900
3400 900
3400 900
35
55
64
1,5 700
1,5 740
3,0
1100
TAH 2000  33885 2000
TAH 4000  34395 4000
TAH 8000
  33890 8000
1300
1300
1300
200
230
350
4000 800
4000 900
4000
1200
32
45
53
1,5 600
1,5 800
3,0
1300
TSH 4000  33730 4000
TSH 8000  33495 8000
1500
1500
250
350
4400
4400
1200
1200
55
53
1,5
3,0
1000
1360
TTH 6000  32885 6000
TTH 10000  33600 10000
1700
1600
300
450
5000
5000
1300
1300
53
75
3,0
3,0
1400
2215
TPH 6000* 516158 6000
TPH 10000*  33555 10000
2000
2000
400
500
6000
6000
1500
1500
37
72
5,5
4,0
2100
3240
*Fristående hydraulaggregat exklusive huv
4
Not
490
Specialmått – bordsskivor offereras på begäran
Vid val av modell och utförande ta hänsyn till driftförhållanden
och kategoriseringsregler i enlighet med EN 1570-1!
2012
Kajbord
Vi offererar kundanpassade lösningar av lyftbord för bästa funktionalitet
och säkerhet vid lastkajer.
Fristående hydraulaggregat
Avrullningsskydd
Inspektionslucka
Räcken och grindar
Skyddsnät, skyddsduk och bälgar
Förstärkt bordsskiva för överkörning
Halkskyddad bordsskiva
Manöverdon för utomhusbruk
Mekaniska justerbara stopp i bottenläge
Lastklaffar som är hydrauliska eller manuella
Vertikala dubbel- trippel- och quattrosaxar
Lyftbord av T-modell kan utrustas med HD-utförande för intensiv drift.
C-borden är ett lågprisalternativ och inte avsedda för intensiv drift eller inbyggnad i produktionsliner.
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
Lägsta
höjd mm
Längd
mm
Bredd
mm
Lyfttid
sek
kW
Vikt kg
inkl emb
CRD 200
36472 200
1170
280 900 600
12
0,37
125
CLD 1500
TRD 500
518584 1500
600330 500
1420
1100
360
1300
850
275 900 700
29
24
1,5
0,37
320
185
TLD 1000
TLD 1000XB
TLD 2000
TLD 2000B
TLD 2000XB
600613
601741
22018
22015
524835
1000
1000
2000
2000
2000
1600
1600
1600
1600
1600
320
320
360
360
360
1300 800
1300
1000
1300 800
1300
1000
1300
1200
23
23
34
34
34
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
230
250
325
345
360
TMD 1500
TMD 3000*
22013
33510
1500
3000
2200
2200
400
500
1700
1000
1700 900
46
50
1,5
3,0
460
580
TSD 1500
33370
1500
3000
450
2200
1200
55
1,5
720
TTD 3000
TTD 5000
33670
32893
3000
5000
3300
3200
600
700
2500
2500
1300
1500
60
83
3,0
3,0
1200
1715
TPD 3000
601319 3000
4000
700
3000
1500
80
3,0
2100
TXD 4000
32976
4000
5300
900
4000
1500
100
4,0
2820
TFD 4000
34948
4000
5900
980
5000
2400
155
5,5
3600
TLT 1500
600851 1500
2400
500
1300
800
60
1,5
525 Trippelsax
TMT 1500
22014
1500
3300
600
1700
1000
55
1,5
580
Trippelsax
TST 2000
33780
2000
4500
700
2200
1200
80
3,0
1120
Trippelsax
TPT 4000
604124 4000
6000
1000
3000
1500
104
5,5
2800
Trippelsax
TSQ 1000
604738 1000
6000
1000
2200
1200
80
3,0
1500
Quattrosax
*Fristående hydraulaggregat exklusive huv
fert
Specialmått – bordsskivor offereras på begäran
Lågbyggda U-bord
EdmoLifts lågbyggda lyftbord i U-utförande är utvecklad för rationell
pallhantering med pallvagn. Ingen uppkörningsramp behövs.
Bord för 1000 kg med lyftrörelse 970 mm offereras på begäran.
C-borden är ett lågprisalternativ.
36483
Transport & lyftbygel för TUL 1000, TUL 2000 
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
CUB 1000*
34858
1000
TUB 600*
TUB 600H*
33250 600
33255 600
TUL 1000*
TUL 2000*
Längd
mm
Bredd
mm
Lyfttid
sek
kW
Vikt kg
inkl emb
720 80
1450
1085
13
0,75
270
720 80
970 80
1450 900
1450 900
13
19
0,75
0,75
250
250
601243 1000
820 80
1350
1080
13
0,75
240
601906 2000
820
1350
1180
24
0,75
350
*Fristående hydraulaggregat i låda
2012
Lägsta
höjd mm
CUB 1000
Bredd mellan gafflar: TUB 600, 580 mm. TUL 1000, TUL 2000, CUB 1000, 585 mm.
100
Not
TUB 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande
Vid val av modell och utförande ta hänsyn till driftförhållanden
och kategoriseringsregler i enlighet med EN 1570-1!
5
Lågbyggda lyftbord
Uppkörningsramp är tillbehör och ingår ej
som standard till lågbyggda lyftbord.
EdmoLift lågbyggda lyftbord har en mycket låg inbyggnadshöjd,
vilket gör inbyggnadsgrop överflödig.
Bord för 1000 kg med lyftrörelse 970 mm offereras på begäran.
C-borden är ett lågprisalternativ.
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
Lägsta
höjd mm
Längd
mm
CCB 1000
Bredd
mm
Vikt kg
inkl emb
CCB 1000*
34860 1000
CCB 1000B* 35395 1000
CCB 1000XB* 524834 1000
720 80
720 80
720
80
13
13
13
0,75
0,75
0,75
290
300
330
TCR 500*
34919 500
630 80 900 600 9
0,75
138
TCB 600*
TCB 600H*
TCL 1000*
TCL 1000B*
TCL 1000GB*
33245 600
33638 600
601234 1000
601241 1000
601224 1000
720 80
970 80
820 80
820 80
820 80
1500 900
1500 900
1350 800
1350
1000
1350
1270
13
19
13
13
13
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
210
210
250
275
300
820
820
820
1350 800
1350
1000
1350
1270
24
24
24
0,75
0,75
0,75
325
355
400
TCL 2000*
601377 2000
TCL 2000B*
601904 2000
TCL 2000GB* 601905 2000
100
100
100
1500 800
1500
1000
1500
1200
Lyfttid
sek
kW
*Fristående hydraulaggregat i låda
Not
TCB 600H måste fixeras på golv med bultförband eller liknande.
Uppkörningsramp – lågbyggda bord
Modell
Art.nr
Dimension
L x B x H
TCR 500
TCB-, CCB 1000
CCB 1000B, XB
600 x 600 x 80
600 x 750 x 80
600 x 950 x 80
32531
35478
34635
Modell
Art.nr
Dimension
L x B x H
TCL 1000
TCL 1000B, GB
TCL 2000
TCL 2000B, GB
790 x 800 x 80
790 x 1000 x 80
950 x 800 x 100
950 x 1000 x 100
36196
36228
36480
36482
Tiltar för bord- och golvmontage
Vid offertförfrågan önskas
följande uppgifter
EdmoLift erbjuder ett nytt komplett tiltprogram med många olika tiltkombinationer.
Vid montering på lyftbord körs hydrauliken gemensamt för tilt och bord.
Golvmonterade tiltar har eget benstativ och inbyggt hydraulaggregat.
Längd, bredd och höjd på lasten
Tyngdpunktsläge
Enkelverkande hydraulik
Dubbelverkande hydraulik
Vridmoment
Skivlängd
Skivbredd
Rasskydd
Tiltriktning
Säkerhetsnorm
Modell
Art.nr
Längd
mm
Tiltvinkel
45° tiltvinkel
90° tiltvinkel
6,5 kNm, 13 kNm och 18 kNm
900 mm, 1300 mm, 1700 mm
600 mm, 800 mm, 1000 mm
230 mm ingår
över kort- eller långsida
EN 1570-1
90°
45°
EDLF 65
ESL 130 monterad på ett TL 2000
Bredd Lägsta
mm
höjd mm Tiltvinkel Hydraulik
EDLF 65 36085 1300 800 320
ESLF 65 36076 800 1300 320
90°
Vikt på lasten
Tekniska data med kombinationsval:
Tiltning
över
Dubbelverkande 800
Enkelverkande
1300
Vridmoment
kNm
kW
Vikt kg
inkl emb
Utförande
6,5
6,5
165
165
Golvmontage
Golvmontage
0,75
0,75
Kontakta EdmoLift för övriga tiltkombinationer och priser
Pallyftare
Pelare TSL
Transportvagn för TSL, TSLN
Art.nr: 32735
TSL
Transportvagn
med hydraulaggregat för
påbyggnad av olika fixturer,
gafflar eller skivor.
för TSL och TSLN
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
Lägsta
höjd mm
Längd
mm
TSL 1002
TSE 1002
TSL 1502
1000
1000
1500
900
900
900
70
10
80
33280
33325
34850
TSLN
Bredd
mm
Lyfttid
sek
kW
Vikt kg
inkl emb
1245 850
1245
1040
1245
850
13
13
32
250
340
465
0,75
0,75
0,75
Not
Pallyftare med tilt 40° vänster och höger
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
Lägsta
höjd mm
Längd
mm
Bredd
mm
Lyfttid
sek
kW
Vikt kg
inkl emb
TSLN 1002
1000
900
70
1245
850
13
275
35165
0,75
Not
Pelare med hydraulaggregat för inbyggnation OBS! Klämrisk ska beaktas
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
Fixeras i
golv med
Bult och moment
för tillbehör
Pelare TSL
1000
900
8 st M 12
4 st M 12/81 Nm 13
6
33285
Lyfttid
sek
kW
0,75
Vikt kg
inkl emb
Not
160
Vid val av modell och utförande ta hänsyn till driftförhållanden
och kategoriseringsregler i enlighet med EN 1570-1!
2012
VÄ
RL
DS
Armlyft med tilt +5° till -40°
TE
PA
NT
Vår bästsäljande Armlyft är världspatenterad och har världens lägsta
avstånd mellan golv och plattform i nedfällt läge, bland produkter med
dubbelfunktionerna lyft och tilt. Pallar och vagnar lyfts direkt från golvet med
parallellgående armar. ART och ALT har en plan bordsskiva, ALT U, UE och GB
har en U-formad skiva.
ALT 1500GB
ALT 1500
Armlyftar med lyftkapacitet över 1500 kg offereras på begäran
Lyftkapacitet
Lyftrörelse
Lägsta
Modell
Art.nr
kg
mm
höjd mm
Längd
Bredd
Lyfttid
Yttre mm Inre mm Yttre mm Inre mm sek
kW
A
B
C
D
Vikt kg
inkl emb
ALT 750*
ALT 1500
ALT 1500U*
ALT 1500UE*
ALT 1500GB*
22035 750
34031 1500
34010 1500
34085 1500
34240 1500
820
235
820
235
820 6
820 6
820 6
1300
1300
1380
1380
1380
ART 750*
ART 1500*
ART 1500GV
34542 750
22023 1500
22113 1500
550
550
550
1000
1000
1000
235
235
380
1245 800
–
1245 800
–
1200 1510 1050
1200 1310 850
1200 1730 1270
945
945
945
1300
1300
1300
*Fristående hydraulaggregat i låda –
–
–
18
16
16
16
16
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
300
355
410
390
440
18
16
16
0,75
0,75
0,75
270
320
355
Rasskydd ingår i modeller med plan skiva (skruvad plåt)
ALT 750, 1500, ART 750 och 1500 = höjd 230 mm.
ALT 750
ALT 1500
ALT 1500 GB
ALT = 440 mm
ART= 300 mm
Vid val av modell och utförande ta hänsyn till driftförhållanden och kategoriseringsregler i enlighet med EN 1570-1!
Pallbord 2000
Med integrerad svängskiva och automatisk höjdreglering.
Bordet kräver ingen installation eller kraftkälla.
Pallbordet har pneumatisk bälg som tryckanpassas beroende på
vilken last som ska hanteras. Svängskivan har en diameter på
1100 mm och rymmer en EUR-pall som enkelt och lätt kan roteras. Operatören behöver därmed inte
böja sig eller gå runt pallen för att lasta eller lossa. Bordet hanterar vikter mellan 200 - 2000 kg och är
uppbyggt på ett pallunderrede som ger åtkomlighet för stödbenstruck från alla sidor.
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Lyftrörelse
mm
Lägsta
höjd mm
Längd
mm
Bredd
mm
Totalhöjd
mm
Roterande
Vikt kg
Skiva Ø mm inkl emb
PL 2000 86132
200 - 2000
533
402
1230
1110
925
1110
300
PL 2000
Pneumatik med automatisk höjning/sänkning
beroende på belastning.
AIR – arbeta högt, säkert och enkelt
AIR är en kompakt mobil arbetsplattform i modern design.
AIR är enkel att använda, den rullar lätt och passerar enkelt genom en vanlig dörröppning. Arbetsplattformen
fungerar utmärkt i trånga utrymmen och lyfter en person med verktyg och last för att nå arbetshöjder upp till
5 meter.
AIR minimerar riskerna med arbeten på höga stegar, trappstegar eller liknande. Produkten är idealiskt
lämpad för publika utrymmen t.ex. sjukhus, köpcentrum, butiker och kontor men fungerar även
bra i verkstads- och produktions lokaler.
Enkel att använda
Huvudströmbrytare med lås
Passerar genom en vanlig dörröppning
Avlastningsbricka för verktyg och material
Stilren design som smälter in i omgivningen
Drivna och odrivna modeller
Hög lyfthöjd
Halkskyddat golv i plattformen
Smidig att manövrera
Modell
Art.nr
AIR 2500PA*
Låg nivå mellan plattform och golv för
enkel av- och påstigning
Svängbar grind som automatiskt stänger
när du kliver på eller av plattformen
Kapacitet Totalhöjd
Totalhöjd
kg
nedsänkt mm uppkörd mm
86710 180***
AIR 2500MA** 86700 180***
1500
1500
*Förflyttas manuellt. **Självgående drift med styrning från korgen.
***1 person + 100 kg verktyg och material.
2012
3700
3700
AIR 2500PA
Plattform, höjd Max. arbetshöjd
uppkörd mm
mm
Längd Bredd
mm
mm
Batterier 2500
2500
1217 820
1217 820
4500
4500
Egenvikt
kg
2 x 12V 48Ah 230
2 x 12V 48Ah 230
AIR är designad för inomhusbruk och får inte beträdas i utrymmen
där golvet lutar eller där det är kraftiga vindar.
7
Tillbehör till lyftbord och dess placering
Till EdmoLift's produkter finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering.
På kommande sidor visas illustrationer på de vanligaste tillbehören som vi kan utrusta våra produkter med.
Det finns en del viktiga frågeställningar som bör beaktas vid val och placering av tillbehöret samt lyftbordets omgivning.
Kommer någon att åka på lyftbordet?
Kommer lyftbordet att användas väldigt intensivt?
Kommer bordet installeras i en grop?
Kommer det krävas extra säkerhetsfunktioner runt lyftbordet?
Kommer lyftbordet att köras över i nersänkt läge?
Kommer lyftbordet att behöva flyttas?
Kommer lyftbordet installeras utomhus eller inomhus?
Kommer lasten att behöva snurras?
HD-utförande för bord i intensiv körning
Lyftborden är i standardutförande utrustade för god och långvarig funktion i ”normal” drift. Vid intensiv körning med hög belastning,
snabb hastighet, tuff miljö och kanske i flerarbetsskift krävs att borden ibland överdimensioneras och HD-utrustas.
HD-utförande ska användas när antalet lyftcykler överstiger 10.000/år eller om antalet kontinuerligt är fler än 10/timme.
Utförandet innebär kullagrade hjul, HD-axlar, smörjnipplar i alla leder samt dränering av cylindrar till tank.
Offereras på begäran
Centralsmörjning
Explosionsskydd
ESD-utförande
Annan kulör
Galvanisering
Rostfritt utförande
HD-utförande
Tilläggsutrustning placeras enligt följande skiss
LR = Lyftrörelse
LH = Lägsta höjd
B1 = Fast sida
B2 = Hjulsida
Gropritning för lyftbord
Vid installation av ett lyftbord i en grop bör
gropen konstrueras enligt skissen här bredvid.
B = Gropens bredd = Bordsskivans bredd + 30 mm
L = Gropens längd = Bordsskivans längd + 30 mm
H = Gropens djup = Bordets lägsta höjd + 5 mm
Lyftbordets fasta
sida (B1)
Gropmaterialets bärighet skall minst uppfylla
klassificering C12/15 för betong.
1 Rör för inkommande ledningar (100 mm diameter)
Bordets fasta sida (B1) placeras mot denna kant.
Lyftbord i utomhusmiljö bör om möjligt ha hydraulaggregatet placerat fristående; skyddat eller inomhus.
2 Dräneringshål, denna tredjedel i mitten
av gropen bör vara 80 mm lägre än H.
3 L-profil 100 x 100 mm som förstärker gropens kanter.
Gropritning är inte avsedd för lågbyggda lyftbord.
Tillbehör
Elsystem
37006
516790
516792
516793
33019
82036
85374
Manöverdon med nödstopp, lås och hållare.
8
UC-60
El UC-60 med automatik kompletteras med
gränsläge, fotocell mm beroende av funktion
El för gemensam körning
El med förreglingsfunktion
El för passering av ett gränsläge, upp eller ner
All el till plint
CE-handske med 3 meter matarkabel
Extra matarkabel / meter
Manöverdon
Art.nr: 85235
Hydraulolja
Manöverdon med lås och
nödstopp, 2-4 funktioner
beroende av produktmodell.
2 funktion, art.nr: 38102
4 funktion, art.nr: 38104
82289
82581
Olja för användning under -20°
Vegetabilisk olja
Hydraulaggregat
84204
84205
32889
34460
84218
1-fas aggregat 230V max 1,5 kW  3-fas aggregat 500V Pneumatiskt aggregat 1,0 kW
Pneumatiskt aggregat 2,0 kW
Batteriaggregat 24V
Exklusive batteri och laddare
Fotmanöverdon med två
funktioner. Sladdmonterat
nödstopp med lås.
Manöverdon för montering i
utsatta miljöer. Två funktioner
med nödstopp med lås.
Tilläggspris
Art.nr: 513286
Tilläggspris
Art.nr: 515345
Tilläggspris
Hållare manöverdon, art.nr: 600205
2012
Tillbehör för lyftbord
Fristående hydraulaggregat
Fotmanöverdon
Manöverdon
38102
38104
600205
515345
513286
Extra manöverdon med upp/ner funktion.
Levereras monterat
Extra manöverdon med fyra funktioner
upp/ner/tilt upp/tilt ner. Levereras monterat
Hållare för manöverdon art.nr 38102-04
Manöverdon, låsbart med nyckel
Fotmanöverdon, levereras med låsbart manöverstopp
Plastlåda
Manöverdon 3-ledare t.o.m. serie 0140523
Manöverdon 5-ledare fr.o.m. serie 0140524
Fotmanöverdon, levereras med låsbart manöverstopp
Magnethållare för runt manöverdon med nödstopp
Manöverdon 2 funktioner
Manöverdon 4 funktioner
Hållare för manöverdon art.nr 38102-04
Fristående hydraulaggregat utan huv, 3 m slang
Extra slang fristående hydraulaggregat / meter Fristående hydraulaggregat i plastlåda
Plastlåda med lock ger ett bra skydd åt hydraulaggregatet.
För aggregat med storlek upp till max H6-4
33121
Manöverdon som reservdel eller eftermontering
R65315
R85235
R513286
R84196
R38102
R38104
R600205
34197
82614
Plåthuv
Plastlåda för fristående hydraulaggregat, max H6-4
Fristående hydraulaggregat med plåthuv
Ger extra skydd i utsatta miljöer.
34696
Plåthuv för fristående hydraulaggr.
34695
” ” ” ”
34694 ” ” ” ”
35003 ” ” ” ”
35948 ” ” ” ”
H2, H3, H4, H6-4
H6-11, H8-11
H11-11
H15-20
H15-30
Pallunderrede
Nivåbegränsning
Gränslägesbrytaren är justerbar och stoppar
bordets lyfthöjd vid en förinställd nivå. Välj
övre eller nedre gränsläge samt om funktion
ska finnas för passering av gränsläge.
33680
515146
32003
34440
33814
35970
Gränsläge CR, CL, CB övre eller nedre .
Gränsläge Enkel, dubbel, trippelsax upp till 3000 kg
Gränsläge Dubbel horisontalsax upp till 6000 kg .
Gränsläge Enkel, dubbel, trippelsax över 3000 kg
Gränsläge Dubbel horisontalsax över 6000 kg .
Gränsläge TSL-TSE, övre eller nedre .
Gränsläge TCB-TCL-TCM, övre eller nedre
Gränsläge TUB-TUM, övre eller nedre
Rälshjulsunderrede
Används för att ta upp olika nivåskillnader i
ett rälsburet transportsystem. Utrustningen
kan vara med motordrift eller vara odriven.
Rälshjulsunderrede Mekaniska stopp
Används för att fixera och avlasta bordet vid
överkörning i bottenläge samt justering av höjd
vid övergång mot rullbanor. Justerbarhet +-40 mm.
Vissa bord kräver förstoring av bordsskivan.
Horisontella dubbelsaxar kräver två satser.
33900
Justerbara +-40 mm, last får ej överstiga märklast Mekaniska
nedfartsspärrar
För att mekaniskt förregla bordsskivan vid
stannplan förses bordsskivan med mekaniska
nedfartsspärrar.
Mekaniska nedfartsspärrar Rullbana
Rullbana används ofta i olika produktionssystem mellan olika stationer.
Vid beräkning av rullbana ska varornas längd
och vikt anges. Även i vilken höjd bordet står
vid av- och påkörning.
2012
Rullbana
Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en
bra ergonomi genom att operatören får utrymme under
bordet för fötterna. Pallunderredet ger åtkomlighet på
både kort och långsida för stödben på åkstaplare eller
stödbenstruck.
36240
Pallunderrede
34410 ”
36509 ”
36484 ”
518805
”
36241 ”
521441
”
36238 ”
36308 ”
518751 ”
36301 ”
513363 ”
36234 ”
”
515803 ”
513364 ”
36232 ”
36233
”
36235 ”
36236 ”
36289 ”
36237 ”
36290 ”
516779 ”
36239 ”
36244 ”
35396 ”
35398 ”
35370 ”
35474 ”
35475 ”
CR 500, CRD 200 höjd
CL 1001
”
CB 1500, B
”
CL 2000
”
CLD 1500
”
CR 1000 ”
TRD 500
”
TL, TLD 1000, B, XB ”
TL, TLD 2000, B ”
TL 2000XB
”
TL 3000 ”
TB 2000, B ”
TM, TMD 1500,
”
TM, TMD 3000 ”
TM 6000 ”
TM 1000 ”
TA 1000 ”
TA 2000
”
TA 4000
”
TT 3000 ”
TT 6000 ”
TS 2000, B ”
TS 4000, B ”
TP 3000 ”
TLH 2000 ”
TMH 3000 ”
ART 750 ”
ART 1500 ”
ALT 1500GB ”
ALT 1500 ”
ALT 750 ”
+140 mm +140 mm +140 mm +140 mm +140 mm
+140 mm +140 mm
+140 mm +140 mm +140 mm
+140 mm +140 mm +140 mm +160 mm +140 mm +140 mm +140 mm
+160 mm +160 mm +160 mm +160 mm +160 mm +160 mm +140 mm +140 mm +140 mm +140 mm +140 mm +140 mm +140 mm Hjulunderrede
Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger
en bra ergonomi genom att operatören får utrymme
under bordet för fötterna. Hjulunderredet har två
fasta hjul och två svängbara som har broms.
33575
Hjulunderrede
34329 ”
36510 ”
36485 ”
33940 ”
518820
”
518819 ”
33098 ”
36302 ”
516781 ”
33136 ”
32693 ”
33939 ”
516782 ”
32583 ”
516780 ”
CR 500, CRD 200 höjd
CL 1001 ”
CB 1500, B ”
CL 2000 ”
CR 1000 ”
TRD 500
”
TL 1000, B, XB ”
TL 2000 ”
TL 3000 ”
TM 1000 ”
TM 1500, B ”
TM 3000 ”
TA 1000 ”
TA 2000 ”
TS 2000, B ”
TB 2000, B ”
+240 mm +240 mm +240 mm +240 mm +240 mm +260 mm
+260 mm +240 mm +240 mm +240 mm +260 mm +270 mm +240 mm +270 mm +270 mm +240 mm 9
Tillbehör för lyftbord
Förstärkt bordsskiva
Tippskydd
En förstärkt bordsskiva ger extra stöd åt
lyftbordet vid överkörning av truckar och
motverkar deformering. Mekaniska stopp i
bottenramen är även inkluderade i ett sådant
utförande. Justerbarhet +-40 mm.
Byglade hjul stabiliserar lyftbordet och
minimerar risken för att bordet tippar upp vid
felaktig belastning. Bygling sker av saxens
hjul i bottenram och under bordsskiva.
Tippskydd rekommenderas om bordsskivan
förlängs mer än 10%.
32528
33929
Bygling av fyra hjul
Bygling av fyra hjul
lyftbord  4000 kg
lyftbord 4000 kg  Förstärkning och anpassning Inspektionslucka
i bordsskiva
Lyftöglor
Lyftöglor gör det säkrare och lättare att installera
och transportera lyftbordet. Lyfter i bottenramen
genom bordsskivan. Vissa bord kräver förstoring
av bordsskivan.
Luckan ger åtkomlighet till hydraulaggregatet
på gropmonterat bord med inbyggt aggregat.
Horisontella dubbelsaxar kräver två satser.
33960
4 st öglor på skivan med fäste i bottenram  4000 kg
33690M20 4 st öglor på skivan med fäste i bottenram 4000 kg 
Inspektionslucka i bordsskiva Rund vändskiva
Rektangulär svängskiva
Skivan monteras ovanpå lyftbordet. Spärranordning ingår och kan anpassas efter
kundens behov. Vändskivan kan även
levereras i ett nedsänkt och integrerat
utförande i nivå med bordsskiva.
Svängskivan monteras ovanpå lyftbordets
bordsskiva och har en elektrisk avkännare
för att undvika klämrisker. Skivan har ett
säkerhetsavstånd och är elektriskt styrd
så att lyft- sänkrörelse förhindras om inte
skivan är i rätt position.
33975
Rektangulär svängskiva 1000 kg Rektangulär svängskiva 2000 kg
33258
33259
Ovanpåliggande vändskiva 1000 kg D= 650 mm Ovanpåliggande vändskiva 1000 kg D= 750 mm 33260
33262
Ovanpåliggande vändskiva 2000 kg D= 850 mm Ovanpåliggande vändskiva 2000 kg D=1150 mm Avrullningsstopp
Hindrar lasten att rulla av bordet vid lastning
eller lossning. Avrullningsstopp kan levereras
manuella eller automatiska. Det automatiska
rullstoppet lyfts upp ur skivan när bordet
lämnar nedsänkt läge. Kräver förlängning av
skivan med 150 mm.
Lastklaff
manuell / hydraulisk
524818
Avrullningsstopp, automatiskt 524820 ”
524821 ”
524822 ”
524823 ”
524824 ”
524826 ”
L = 600 mm
L = 700 mm L = 800 mm L = 900 mm L =1000 mm L =1100 mm L =1200 mm 33837
Avrullningsstopp, manuellt 33838 ”
33839 ”
L = 600 mm L = 800 mm L =1100 mm Används för att överbrygga avstånd mellan
fordon, lastkaj eller annan avställningsyta.
Uppfyller kraven i normen EN 1570-1.
Manuell lastklaff
Manövreras manuellt
Lastklaff 2 ton
Lastklaff 4 ton, kajbord
Hydraulisk lastklaff
Manövreras med hydraulik
Hydraulisk manövrering
Bordsskiva med halkskydd
Skiva i tårplåt ger bästa halkskydd och rekommenderas för lyftbord som monteras i
utomhusmiljö. Durkplåt i aluminium skruvas på bordets skiva och ger halkskydd med
rostskyddande yta.
4712
4713
Tårplåt i bordets skiva Durkplåt i aluminium
Skyddsräcke med eller utan grind
Halkskydd i tårplåt
Halkskydd i durkplåt av aluminium
Räcke och grind finns i olika dimensioner beroende på storlek av bord. Höjd på räcke
och grind är 1100 mm med 150 mm hög sparklist som sitter i underkant. Grinden kan
levereras med manuellt eller elektriskt lås. Rekommenderas på bord som används som
arbetsplattform.
36370
32467
36412
33969
Räcke 40 x 40 mm med sparklist 150 mm
Räcke 30 x 30 mm med sparklist 150 mm
Grind med spärr – 40 x 40 mm ange öppningsväg
max bredd 1200 mm
Grind med spärr – 30 x 30 mm ange öppningsväg
max bredd 1200 mm
Skyddsräcke utan grind
Skyddsräcke med grind
Skyddsduk och skyddsnät
Skyddsduk ökar säkerhetsnivån och skyddar lyftbordet från damm, smuts och skräp i
utsatta miljöer. Duken kan monteras runt hela bordet eller bara på valfri sida. För
montering krävs förstorade skivor + 75 mm på var sida. Förstoring ingår ej i priset.
82280
82682
32466
Skyddsduk, orange
Skyddsduk, grå
Skyddsnät, galvaniserad
33622
Skyddsbälg
10
Skyddsduk
Skyddsnät
Skyddsbälg
2012
Lyftvagnar, saxlyftvagnar
Svensktillverkade vagnar och arbetsbord.
Enkel- och dubbelsaxar, 200 – 300 – 400 – 500 – 1000 kg med fotpump
eller batteridrift. Stora lättrullade hjul med dubbelbroms på de svängbara.
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
TZ 303
TZD 203
Högsta
Lägsta
Längd Bredd Bordsskiva
höjd mm höjd mm mm
mm
mm
Höjdinställning
Effekt
Batteri
Laddare
TZ 303
TZ 503
TZ 503B
TZ 1000B
521443 300, Fotp. 920
521444 500, Fotp. 920
22030 500, Batteri 920
34000 1000, Batteri 920
320
320
320
320
1150
1150
1150
1230
TZD 203
TZD 203B
TZD 400B
521445 200, Fotp.
22032 200, Batteri
34070 400, Batteri
450
450
450
1150 650 900 x 600 Fotpump
1150 650 900 x 600 0,8 kW
1230 800 1000 x 800 0,8 kW
1620
1620
1620
650 900 x 600
650 900 x 600
650 900 x 600
800 1000 x 800
Fotpump
Fotpump
0,8 kW
0,8 kW
—
—
12V 24Ah
12V 24Ah
Vikt kg
inkl emb
— 65
— 75
1,5A/230V 90
1,5A/230V 189
—
— 85
12V 24Ah 1,5A/230V 100
12V 24Ah 1,5A/230V 220
C-serien är våra importerade lågprisvagnar. Enkel- och dubbelsaxar, 200 – 500 kg
Modell
Art.nr
Lyftkapacitet
kg
Högsta
Lägsta
Längd Bredd Bordsskiva
Vikt kg
höjd mm höjd mm mm
mm
mm
Höjdinställning inkl emb
CZ 203
CZ 503
524674 200, Fotp. 920
521448 500, Fotp. 920
320
320
1150 650 900 x 600 Fotpump
1150 650 900 x 600 Fotpump
65
75
CZD 203
521449
450
1150 650
85
200, Fotp.
1620
900 x 600 Fotpump
CZ 203
Lyftvagnar, WP miljöklassade enligt ROHS Modell
Art.nr
Lyft-
kapacitet kg
Max flak- Lägsta
Längd Bredd Lastplan mm Mekanisk höjdinställning
höjd mm höjd mm mm
mm
LxB
Effekt
Laddare
Vikt kg
inkl emb
WP 65
85803 65
1440
125
735
470
410 x 470
24V 7,2Ah 1,5A/230V 39
WP 85
85804 85
1440
125
795
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 39
WP 85EM
85805 80
1760
125
795
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 42
WP 105
85806 105
1345
130
850
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 42
WP 105EM 85807 100
1655
130
850
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 45
WP 105L
1345
105
850
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 44
85808
105
WP 105L EM 85809
100
1655
105
850
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 47
WP 155
85810
155
1345
130
850
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 43
WP 155EM 85811
150
1655
130
850
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 45
WP 155L
85812
155
1345
105
850
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 44
WP 155L EM 85813
150
1655
105
850
600
470 x 600
24V 7,2Ah 1,5A/230V 49
WP 205
85814
205
1320
105
1015 560
600 x 560
24V 12Ah 1,5A/230V 64
WP 250
86400
250
1320
105
1040 600
600 x 560
24V 12Ah 1,5A/230V 105
WP 105EM
Lyftvagnar i rostfritt utförande kan offereras.
Tillbehör för WP-lyftvagnar
85119
84053
84831
84824
85127
84828
85127
84048
84343
84825
85121
86026
Art.nr
Utförande
Passar till
84057
84053
84820
84821
84823 84824 Skyddsrem, fabriksmonterad
V-block rostfritt, roterbart 360°
Alla WP
Alla WP
Snabbfäste m. två tillbeh.fästen
Snabbfäste m. två tillbeh.fästen
WP 65,85
WP 105, 155, 205
84825 84826 Bom, 48 mm, längd 690 mm
Bom, 48 mm, längd 460 mm
Dubbelbom, 48 mm, L=460 mm
Dubbelbom, 56 mm, L=550 mm
WP 85, 105, 155
WP 65, 85, 105, 155
WP 65, 85
WP 105, 155
84828 Rullvändare, just.exp. 65-150 mm
WP 85, 105, 155
84347 84348 ESD-utförande
ESD-utförande
WP 65, 85
WP 105, 155, 205
86066 Dubbelbroms med gemensam pedal
WP 65, 85, 105, 155
86026 Lyftarm, med lyftögla
WP 65, 85, 105, 155
2012
Art.nr
Utförande
Passar till
84831
86028
84054
85118
85119 Mjölkskiva med urtag för kran
WP 65
Skiva m. lastrulle i framkant
WP 65, 85, 105, 155
Fatvändare, manuell 600 mm
WP 85, 105, 155, 205
Fatvändare, m. motordriven rotation WP 85, 105, 155, 205
Fatvändare, m. motordriven grip
och manuell rotation
WP 85, 105, 155, 205
85127 EU-gaffel, mått på begäran
85128 84048 EU-gaffel, mått på begäran
Rostfri skiva, för EU-gaffel
WP 105, 155
WP 205
WP 105, 155, 205
Gaffel, m. fällbar skiva i sträckmetall
Gaffel, m. fällbar skiva i sträckmetall
Gaffel, m. fällbar skiva i plast
Gaffel, m. fällbar skiva i plast
WP 205
WP 85, 105, 155
WP 205
WP 65, 85, 105, 155
85120 85121 84344 84343 Standardplattform ingår ej vid köp av tillbehör
11
Leveransomfattning
Produkterna levereras kompletta med handbok, provkörda inklusive olja.
Lyftborden el­utrustas som standard 400/24V med lågspänning på manöver­don,
ventilspole och brytare till klämskyddsram.
CE-MÄRKNING:
-märket på EdmoLifts produkter anger att produkten
är i överensstämmelse med tilllämpliga EG-direktiv.
INSTALLATION:
Installatör och arbetsgivare måste se till att klämrisk ej uppstår och att
lyftutrustningen används på sådant sätt den är avsedd för.
GARANTI:
Allmänna leveransbestämmelser enligt NL 09 med utökad garanti
till 2 år enligt punkt 23. Förbehåll för konstruktionsförändringar.
LACKERING:
Standardkulörer
RAL 5002
RAL 2010
RAL 7024
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna publikation.
CE- eller Typ 2B deklaration
Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med
grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570-1 med kategoriseringsregler
1-5, resp. Lyftvagnsstandarden, SS-EN ISO 3691-5:2009, och uppfyller
därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings- och EMC-direktiven.
Produkterna levereras med CE-märke och försäkran om överensstämmelse
eller, i vissa fall Typ 2B deklaration.
ART 1500GV
Kontor
Exportmarknader
Kontor
Sverige (HK), Belgien, Frankrike, Luxemburg, Ryssland, Storbritannien, Tyskland.
Exportmarknader
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Egypten, Estland, Finland,
Frankrike, Förenade Arab Emiraten, Grekland, Hongkong, Iran, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Madagaskar, Mexiko,
Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,
Saudi Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Österrike.
EdmoLift AB
Jägaregatan 11, SE-871 42 Härnösand, Sverige
Tel +46 (0)611-837 80, Fax +46 (0)611-51 15 80
E-post: [email protected]
www.edmolift.se
Org.nr. 556241-1222
EU VAT no. SE556241122201
Innehar F-skattsedel