Ajac, pneumatiskt

Transcription

Ajac, pneumatiskt
Manöverdon
Ajac, pneumatiskt
AT 3810, 3811
AT 3810, 3811
Användningsområde
Manöverdon för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler eller där 90°
vridning erfordras.
Programtext
UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.
Manöverdon AT 3810 Pneumatiskt, dubbelverkande för on-off och reglering av
kul-, vridspjäll- och kikventiler där 90° vridning erfordras.
AT 3810
UEC.22 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges med fjäderåtergång.
Manöverdon AT 3811 Pneumatiskt, enkelverkande för on-off och reglering av
kul-, vridspjäll- och kikventiler där 90° vridning erfordras.
AT 3811
Kvalitetssäkring
Magnetventilanslutning och donöverdel enl. VDE/VDI 3845 (NAMUR).
Montagefläns och spindelfyrkant borrade enl. ISO 5211.
Intyg
Germanischer Lloyd (GL). Lloyd’s Register of Shipping.
CE-märkning
Ställdonen uppfyller kraven i PED, AFS 1999:4 §8, direktivet för tryckbärande
anordningar och maskindirektivet ,MD 2006/42/EG samt ATEX 94/9/EG.
Detaljförteckning
1
2
3
4
5
1
Detalj
Antal
Material
Ytbehandling
Hus
Vridaxel
Fjäderpaket
för stl 0-5,5
Separata fjädrar
för stl 6,5-10
Stödelement
stl 0-5,5
stl 6,5-10
Skruv
1
1
2
Aluminium G Al Si 10 Mg
Stål
Fjäderstål
DIN 17223
Class C
Epoxy pulverlack
Delta Tone
1
2
8
Nylatron
PTFE kolfylld
Rostfritt stål 1.4301
2
4
5
3
Utgåva 5, 2012-04-12
Sid 1 (5)
Manöverdon
Ajac, pneumatiskt
AT 3810, 3811
M6x12
I
S
R
M
4
M4x7 STL-0
M5x8 STL 1-10
J
F
GD
O
E
V1
P+0,5
M5x8
W
32
C
W1
H
R 1/4"
A
B
24
V
Mått och vikt
Don
3810
3811
storlek
A
B
-0
103
118
N1
159
172
N2
180
204
N3
221
267
N4
283
360
N5,5
305
387
N6,5
387
477
N7,5
424
517
N8,5
516
637
N9,5
378
570
N10
502
834
Mått i mm, vikt i kg.
Ø
Vikt
C
D
E
F
G
H
I
J
M
O
P
R
S
V
W
V1
W1
3810
3811
60
80
93
118
143
181
220
259
297
356
380
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
60
74
86
108
128
173
207
231
265
350
380
10
10
14
14
19
19
36
36
36
36
36
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
21
32
34
45
51
73
84,5
105,5
120,5
178
198
33
46
53
63
73
95
113
126
142
183
200
16
16
22
22
36
36
55
55
64
55
64
16,5
34,5
34,5
34,5
50
50
52
64
82
66
77
9
11
14
19
22
27
27
36
46
46
55
12,1
14,1
18,1
25,2
28,2
36,2
36,2
48,2
60,2
60,2
72,2
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
80
80
80
80
80
130
130
130
130
130
—
50
70
70
102
102
125
140
254
254
254
M6*10
M8*13
M8*13
M10*16
M10*16
M12*20
M16*25
M20*30
M20*30
M20*30
42
36
50
50
70
70
102
102
165
165
165
M6*8
M5*8
M6*10
M6*10
M8*13
M8*13
M10*16
M10*16
M16*25
M16*25
M16*25
0,6
1,3
1,8
3,1
5,8
10,4
19,4
26,4
42,7
56,8
86,6
0,7
1,7
2,4
4,6
9,1
16,9
27,6
38,6
65,8
88,2
131,8
Manöverdon med linjär momentkarakteristik och patenterad kolvstyrning som
förhindrar fastsättning. Montagehål enligt ISO 5211, för standardiserad fastsättning mot ventilen. Gavlar med justerskruv för slaglängd (5°) för storlek 1-5,5 som
standard. Vridaxel med invändig anslutning för medbringare i storlek 1-8,5 med
löstagbart kopplingsstycke.
Kolvkraften överförs via vridaxel till ventilspindel (90° + 1°-0,5°). Kuggsegment av
stål garanterar kraftöverföringen vid stora vridmoment. Aktiverad A-port ger motsols vridning av axeln. Donöverdel och magnetventilanslutning (storlek 1-10) enl.
NAMUR (VDE/VDI 3845).
Manöverdon Ajac AT 3811 enkelverkande:
Donstorlekarna 0-5,5 har fjädrarna ihopmonterade i kompakta paket för riskfri demontering och underhåll. Manöverdonet levereras som standard med fjäderstängande funktion. Önskas fjäderöppning anges detta vid beställning.
Utgåva 5, 2012-04-12
Sid 2 (5)
Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.
Dokumenten får kopieras endast i sin helhet.
Funktion och konstruktion
Manöverdon
Ajac, pneumatiskt
AT 3810, 3811
Tekniska data
Tryck:
Temperatur:
Manövermedium:
Manövertryck max 8 bar (e). Högre tryck på förfrågan.
-30°C till +80°C. Andra områden på begäran.
Luft eller inerta gaser, renhet minst 50 micron.
(Ej krav på dimsmörjning). Olja eller vatten.
Vridmoment (Nm) AT 3810
Figur nr
Manövertryck bar
AT 3810-0
AT 3810N1
AT 3810N2
AT 3810N3
AT 3810N4
AT 3810N5,5
AT 3810N6,5
AT 3810N7,5
AT 3810N8,5
AT 3810N9,5
AT 3810N10
2
3
4
5
6
7
8
4,8
9
17
37
82
143
243
363
600
958
1624
7,3
13
25
57
124
216
368
549
907
1449
2457
9,7
18
34
76
167
290
492
735
1214
1940
3289
12,2
23
42
95
209
363
617
921
1522
2431
4122
14,6
27
51
114
251
436
741
1107
1829
2922
4955
17,1
32
59
134
293
510
866
1293
2137
3413
5788
19,5
36
68
153
335
583
991
1479
2444
3904
6620
Vridmoment (Nm) AT 3811
Figur nr
Manövertryck bar
6
AT 3811-0
AT 3811N1
AT 3811N2
AT 3811N3
AT 3811N4
AT 3811N5,5
AT 3811N6,5
AT 3811N7,5
AT 3811N8,5
AT 3811N9,5
AT 3811N10
7
8
Fjädermoment
Start
Slut
Start
Slut
Start
Slut
Start
Slut
10,3
14
25
59
125
206
367
554
907
1633
2778
7,5
4
8
21
41
63
114
174
305
947
1620
12,9
18
34
79
170
283
496
751
1233
2124
3610
10,1
9
17
41
85
141
246
371
630
1438
2453
15,5
23
43
99
215
-
12,4
14
26
61
130
-
7,2
21
40
88
196
347
584
869
1421
1849
3120
4,6
13
25
55
123
223
367
538
897
1160
1958
Utgåva 5, 2012-04-12
Sid 3 (5)
Manöverdon
Ajac, pneumatiskt
AT 3810, 3811
Luftförbrukning AT 3810/11 ca:
Don-strl.
Manövertider (sek)
Cylindervolym i liter
(Riktvärden)
Öppen
Stängd
0,4
0,5
0,7
1,2
2,3
3,6
4,5
5,4
6,9
7,0
12,0
0,05
0,1
0,16
0,35
0,8
1,8
2,9
4,7
7,3
8,0
13,5
0,06
0,11
0,22
0,49
1,0
1,9
3,1
4,9
8,0
9,3
17,5
0
1
2
3
4
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10
Den aktuella luftförbrukningen erhålles genom att multiplicera ovan angivna cylindervolym
med tillgängligt manöverlufttryck i bar.
Dimensionering av AT 3810 dubbelverkande funktion
Manöverdon storlek
Kulventil
AT 3502-3552
AT 3533-3534
AT 3580-3587
Vridspjällventil
AT 2282
vid Δ p 10 bar
Eurovalve AT 2310-2344
vid Δ p 10 bar
DN
DN
DN
0
1
2
3
4
5,5
8-25
8-32
10-25
15-20
40-50
32-40
25-40
65
50-65
50
80-100
80-100
65-80
125-150
100-125
150-200
80
100-125
150-200
250
300
125-150
200
250
300-350
400-450
DN
DN
50-100
6,5
7,5
8,5
500
Dimensionering av AT 3811 fjäderstängande med standard fjäderset nr 6
Manöverdon storlek
0
1
2
3
4
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Tillbehör och varianter
Tillbehör
•
•
•
•
•
Utgåva 5, 2012-04-12
Sid 4 (5)
Visuell lägesindikering.
Nödmanövreringsväxel mellan manöverdon och ventil.
Internkopplad trycklufttank för nödmanöver.
Block för manövertidsreglering.
Ventilblock för luftevakuering från donet utan demontering av styrluftledningar.
Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.
Dokumenten får kopieras endast i sin helhet.
Kulventil
AT 3502-3552
DN
8-20
8-25
32
40-50
65-80
100
125-150
200
AT 3533-3534
DN
10-20
25
32-40
50-65
80-100
AT 3580-3587
DN
15
20-25
32-40
50-65
80-100
125-150
200
Vridspjällventil
AT 2282
DN
80
100-125
150
200
250
300
vid Δ p 10 bar
Eurovalve AT 2310-2344
DN
50-80
100
125-150
200
250
300-350
400-450
500
vid Δ p 10 bar
Dimensioneringen är övergripande och baserad på ett tillgängligt manövertryck 6 bar. Tabellerna tar inte hänsyn till variationer i driftsförhållanden som kan
förändra vridmomenten. Dimensionering för avvikande driftsförhållanden lämnas på begäran Detta gäller även för AT 3810.
För AT 3507 samt AT 3527: Gå upp en donstorlek, d.v.s. en ventil DN50 skall dimensioneras efter DN65 i tabellerna ovan.
Manöverdon
Ajac, pneumatiskt
AT 3810, 3811
Tillbehör pneumatiska manöverdon
AT nummer
Tillägg
Funktion
AT 3816-3NJ
AT 3817IN
AT 3818N
AT 3819N
AT 3839F20
Ange spänning vid beställning
Ange spänning vid beställning
Magnetventil typ 5/2 och 3/2
Induktivt beröringsfritt gränsläge typ PNP
Mekaniskt potentialfritt gränsläge öppet/stängt, max 250V AC/DC, aluminium
Mekaniskt potentialfritt gränsläge öppet/stängt, max 250V AC/DC, plast
Positioner 4-20mA
Varianter
Manöverdon...
•
•
•
•
•
•
...för 180° vridning.
...med slaglängdsbegränsning öppen och stängd (DSA)
...med hus av stål för marint bruk och off-shore.
...med ytbeandling CSR, högkorrosionsresistent.
...för lågtemperatur -40°C.
...med hus av rostfritt stål.
Installation
Manöverdonet får installeras utom- och inomhus i valfritt inbyggnadsläge. Undvik
dock att montera donet med luftanslutningarna uppåt för att minimera risk för att
vatten och smuts skall kunna tränga in.
Underhåll och reservdelar
Donet skall frånkopplas elektriskt och pneumatiskt innan montering/demontering
påbörjas. Manöverdonet skall motioneras med jämna mellanrum.
Reservdelar
Renoveringssats innehållande nödvändiga mjukdelar.
Märkning
Fig. nr, serie nr, max tillåtet manövertryck.
Tillverkare.
CE-märkning för donstorlek 9 och 10.
Beställningsnyckel
Exempel: AT 3811N2
AT 3811
N2
Fig. nr
Storlek
Utgåva 5, 2012-04-12
Sid 5 (5)