Produktblad - Axel Larsson

Transcription

Produktblad - Axel Larsson
Ref. 1.1207 - 01/2011. www.axel-larsson.se
VRIDSPJÄLLVENTIL
AL 45-KS
För fjärrvärme
och hetvatten
Beskrivning
AL 45-KS är ett lamelltätande vridspjäll i kolstål med lamelltätningsytor i rostfritt stål, avsett för fjärrvärme.Ventilen finns i dimensioner
DN 150-800 och tryckklass PN 16 - PN 40. Lämplig att installera
i ång- och hetvattensystem, för applikationer med kondenserad
gas samt aggressiva media.Ventilen har en friktionsfri öppning och
stängning beroende på spjällets annorlunda rörelsegeometri med en
trippelexcentrisk konstruktion. Levereras med kapslad snäckväxel
som standard.
Tryck / Temperatur
Ventilen finns i tryckklasser PN 16 / PN 25 / PN 40.
Max. temperatur: +425°C
Godkännanden
Universaltätning "Firesafe" är standard.Ventilen är gastät enligt täthetsgodkännande DIN 3230 BA+BN, tät enligt Klass 1.
Installation / Underhåll
Anslutning med svetsändar eller fläns enligt tabell.Ventilens bygglängd
följer DIN 3202/K3 samt topplattan för montage av manöverdon ISO
5211.Ventilen monteras enligt markering på ventilhus för flödesriktning. Den bör monteras så att axeln har horisontalläge. Packningsglanden, skall kontrolleras för eventuell åtdragning vid löpande drift och
underhåll.
Kv-värde
Varianter / Tillbehör
Kan även levereras med pneumatiskt eller elektriskt manöverdon,
förhöjd packbox för lågtemperatur – applikationer under -70°C, mm.
För ytterligare information, kontakta Axel Larsson AB.
Uppgifter vid beställning
Kv = Vattenflöde i m3/h vid tryckfallet 1 bar och temperatur +20°C
DN
Nm
Kv
PN 16
PN 25
PN 40
150
450
570
790
1358
200
610
800
1210
2697
250
960
1250
1870
4592
300
1360
1720
2430
7095
350
2240
2850
4070
10249
400
2850
3740
5540
14094
500
4530
5770
8260
24001
600
6020
9500
13450
37080
700
6890
14200
22720
42570
800
8760
19850
31760
58695
Ange vid förfrågan/beställning:
- Dimension
- Tryck
- Media
- Mediatemperatur
- Manövrering - snäckväxel är standard, men kan även levereras med
pneumatiskt alt. elektriskt manöverdon
1.1207 - 1
Ref. 1.1207 - 01/2011. www.axel-larsson.se
VRIDSPJÄLLVENTIL
För fjärrvärme
och hetvatten
AL 45-KS
Måttuppgifter / Detalj/Materialspecifikation
Detalj/Materialspecifikation
Pos
Detalj
Kolstål
1
Skruv
A193 B7
2
Hus
A216 WCB
3
Bottenplatta
1025
4
Hylsa
1025 + Cr
5
Klaff
A216 WCB
6
Sprint
1045
7
Hylsa
1025 + Cr
8
Bult
A193 B7
9
Mutter
A194 2H
10
Montageplatta
A216 WCB
11
Kil
1045
12
Växel
Komplett enhet
13
Bult
A193 B7
14
Mutter
A194 2H
15
Bult
A193 B7
16
Mutter
A194 2H
17
Packningsgland
A216 WCB
18
Packning
Grafit
19
Spindel
A182 F6A
20
Hållarring
304 SS
21
Packning
304 SS + Grafit
22
Säte
315 SS + Grafit
23
Fixering
1025
DN
L
ØA
T
150
210
168,3
4,0
200
230
219,1
4,5
250
250
273,0
5,0
300
270
323,9
5,6
350
290
355,6
5,6
400
310
406,4
6,3
500
350
508,0
6,3
600
390
610,0
7,1
700
430
711,2
8,0
800
470
812,8
8,8
STOCKHOLM Axel Larsson Maskinaffär AB
Box 805, 194 28 Upplands Väsby
Förbehåll för tekniska ändringar utan avisering.
Måttuppgifter
Tel 08-555 247 00
GÖTEBORG
MALMÖ
KARLSTAD
FALUN
SKELLEFTEÅ
Fax 08-555 247 90
Tel 031-67 45 40
Tel 040-624 99 60
Tel 054-52 23 45
Tel 023-673 09 80
Tel 0910-28 81 30
1.1207 - 2