Frostline installation och service

Transcription

Frostline installation och service
FROSTSÄKER VATTENPOST
MONTERINGS- OCH SERVICEANVISNINGAR
1. Montering
Använd anslutningsledning PE-rör 25 mm eller större.
Gräv ett hål med djup på 1,2- 1,3 m och omkrets så att
anslutning till vattenledning kan utföras utan problem.
Anslut ingen backventil direkt på tapposten.
Se dock till att backventil finns i matarbrunn eller annan anslutningspunkt
om kommunal vattenanslutning används. Var noga med att smuts eller sand
inte kommer in i tapposten eller i matar- ledningen vid montaget.
Spola vattenledningen noga före montage av tapposten.
Använd alltid singel i botten på gropen.
Om markförhållanden vid installations- platsen har dålig dräneringsförmåga
skall förstärkt dränering ordnas, exempelvis med ca. 100 l . singel 8-16.
Tapposten monteras så att locket kommer i jämn nivå med omkringliggande mark.
Återfyllning sker med stenfritt material, exempelvis rörgravsgrus.
Vid installation på platser med risk för tjäldjup överstigande 0,9 m
rekommenderar vi att markisolering kring tapposten installeras
samt dessutom inuti dränröret så att frost inte inträffar vid ventilen i botten.
2. Provning
Efter anslutning till vattenledning skall alla gänganslutningar kontrolleras
samt tappostens funktion testas.
3. Underhåll
Tappostventilensfunktion bör periodvis kontrolleras.
Om vattenkvaliten är kalkhaltig skall ventilen rengöras
och 0-ringar bytas 1 gång per år
4. Rengöring av ventil
Demontera vattenposten från dränröret. Se till att vattenmatning är stängd.
Vid demontering av slanganslutningen var försiktig med den lösa fjädern.
Demontera ventilkäglan, ta bort 0-ringar och lägg ventildelarna
i ättiksyra några minuter. Sätt dit nya 0-ringar och smörj båda 0-ringar
och ventildelar rikligt med silikonfett.
Återmontera delar och ventil så dem satt tidigare och kontrollera täthet och funktion.
FROSTLINE®
POSTADRESS / Postal adress
Box 7022
SE–187 11 Täby
(2012-01)
5. Garanti
Tapposten har 2 års fabriksgaranti som omfattar material och tillverkningsfel
som orsakar funktionsproblem. Tillverkare: Frostline A/S, Harsens, Danmark
GATUADRESS / Office adress
Mallslingan 24
SE–187 66 Täby
TELEFON / Telephone No.
+46 8 712 95 90
TELEFAX +46 8 742 10 05
E-MAIL / HEMSIDA
[email protected]
www.aquagate.se