vgs211f-100cs_bruks_TEAMSAFETY_SWEDEN

Transcription

vgs211f-100cs_bruks_TEAMSAFETY_SWEDEN
01
Field Devices Europe
VGS211F 15-100CS
Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 °C ånga
VGS211F 15-100CS är främst avsedd för att
användas i system med ånga men kan användas
HVAC system för värmning, kylning och
lufthantering.
Ventilen kan hantera följande media:
• Ånga upp till 200°C
• Varmt och kallt vatten
• Vatten med frysskyddsmedel, t ex glykol (50%)
Om ventilen används för medier vid temperaturer
som är lägre än 0 °C, bör den utrustas med
en värmare för att förhindra fastfrysning av
ventilspindeln.
TEKNISKA DATA
Typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvåvägs kägelventil
Stängningsriktning . . . . . . . . . . . . . . . stängd nedåt
Tryckklass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN 16
Flödeskarakteristik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EQ%
Reglerområde Kv/Kvmin:
DN15-20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >50
DN25-100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >35
Läckage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02% av Kvs
ΔPm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bar Maximal medietemperatur:. . . . . . . . . . . . . . 200 °C
Minimal medietemperatur: . . . . . . . . . . . . . . –10 °C.
Anslutningar. . . . . . . . . . . . Fläns enligt ISO 7005-2
Material
Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjutjärn (EN JL1040)
Spindel. . . . . . . . . . . . . . . . . Rostfritt stål (AISI 303).
Kägla. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rostfritt stål (AISI 304).
Säte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rostfritt stål (AISI 304).
Packbox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTFE
OBS!
Slutanvändaren/installatören är skyldig att
kontrollera att ventilens material klarar de olika
medierna såsom frostskyddsmedel eller anti-rost
tillsatser.
Dim
Kvs
Artikelnummer
Typ
DN
(m3/h)
15
0.6
VGS211F-15CS03
VGS211F-15CS 0.63M SD00
15
1
VGS211F-15CS04
VGS211F-15CS 1M SD00
Slaglängd
15
1.6
VGS211F-15CS05
VGS211F-15CS 1.6M SD00
15
2.5
VGS211F-15CS07
VGS211F-15CS 2.5M SD00
15
4.0
VGS211F-15CS08
VGS211F-15CS 4M SD00
20
6.3
VGS211F-20CS
VGS211F-20CS 6.3 M SD00
25
10
VGS211F-25CS
VGS211F-25CS 10M SD00
32
16
VGS211F-32CS
VGS211F-32CS 16M SD00
40
24
VGS211F-40CS
VGS211F-40CS 25M SD00
50
38
VGS211F-50CS
VGS211F-50CS 35M SD00
16.5
mm
25
mm
Field Devices Europe
02
VGS211F 15-100CS
FUNKTION
VAL AV STÄLLDON
Ventilen är öppen när spindeln är uppåt.
M1500/
MV15B
Size
Kvs
DN
(m3/h)
15
0.6
1600
1600
1600
1600
15
1
1600
1600
1600
1600
15
1.6
1600
1600
1600
1600
15
2.5
1600
1600
1600
1600
15
4.0
1600
1600
1600
1600
20
6.3
1450
1600
1600
1600
25
10
900
1250
1000
1600
Du rekommenderas att installera ventilen
i returledningen för att undvika att utsätta
ställdonet för höga temperaturer.
32
16
900
1250
1000
1600
40
24
600
840
680
1350
50
40
380
550
430
900
Ventilen får inte monteras med ställdonet under
ventilen.
65
63
150
220
170
350
855
80
110
100
--
110
200
550
Om så är möjligt, rekommenderas att installera
ställdonet i en vinkel av 45° från röret för att
minska ledningsvärmen.
100
140
60
--
70
150
350
När spindeln är nere är ventilen stängd.
INSTALLATION
Ventilen bör monteras med flödesriktningen i
enlighet med ventilmarkeringen.
M700
MG900 SR
M800
M3000
∆pc (kPa)
--
∆PC = Maximalt tryckfall över ventilen i stängt läge.
För att förhindra att fasta partiklar fastnar mellan
spindel och säte ska, om möjligt, ett filter
installeras före ventilen. Rörsystemet bör också
renspolas innan ventilen installeras.
INSTALLATION
03-00089-01-sv
Telefon 08-775 27 00
B. Vanlig installation med cirkulationspump.
För att få god funktion bör
ventilen vara minst hälften av det
tillgängliga trycket (ΔP). Detta
motsvarar en ventilauktoritet på
50%.
Ventilens KV-värde bör väljas så
att hela det tillgängliga tryckfallet (ΔP) ligger över hela reglerventilen.
© 2009 Schneider Electric. All rights reserved.
Schneider Electric
A. Vanlig installation utan lokal
cirkulationspump.
www.schneider-electric.se/buildings
Januari 2010 sp
03
VGS211F 15-100CS
Field Devices Europe
TRYCKFALLSDIAGRAM - Vatten
Capacity Cv
Kv (m /h at ∆p=100 kPa)
Press. drop
psi kPa
300 2000
200
150
0,3
0,25
0,5
0,4
0,7
0,63
1,2
1,0
1,9
1,6
2,9
2,5
4,7
4
7,4
6,3
12
10
19
16
29
25
45
40
1500
1000
800
100
80
60
50
40
30
600
500
400
300
200
20
100
10
8
7
6
5
4
3
80
70
60
50
40
30
20
2
10
1
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
8
7
6
5
4
3
2
0,2
0,02
0,2
Schneider Electric
03-00089-01-sv
0,03 0,04
0,3 0,4 0,5
0,06 0,08 0,1
0,8 1,0
Telefon 08-775 27 00
0,2
2
3
0,8 1
0,3 0,4 0,5
4
5 6
8
10
2
20
30
3
40 50
4
20
5 6 7 8 9 10
80 100
200
300
30
500
40 50 60
80 100 l/s
1000
gpm
Flow
© 2009 Schneider Electric. All rights reserved.
1
0,01
www.schneider-electric.se/buildings
Janaury 2010 sp
Field Devices Europe
04
VGS211F 15-100CS
TRYCKFALLSDIAGRAM - Ånga
kvs =Ventilens kapacitetsvärde
m3/h vid p=1 bar
G = Ångmängd i kg/h
V2 = Specifik volym (från ångtabellen)
för p2 och t1
V* = Specifik volym (från ång
tabellen) för p1/2 och t1
p1 = Absolut tryck före ventilen i bar
p2 = Absolut tryck efter ventilen i bar
© 2009 Schneider Electric. All rights reserved.
Δp = Tryckskillnaden över ventilen
i bar
Schneider Electric
03-00089-01-sv
Telefon 08-775 27 00 www.schneider-electric.se/buildings
Janaury 2010 sp
Field Devices Europe
05
VGS211F 15-100CS
MÅTT (mm) OCH VIKT
DN
L
H
ØD
b
Ød
Øf
15
130
148
95
16
65
14
Hål
Vikt Kg
3.05
20
150
151
105
16
75
14
4.05
25
160
153
115
16
85
14
5.05
32
180
201
140
18
100
18
40
200
209
150
18
110
18
10.03
50
230
217
165
20
125
18
13.07
4
8.07
65
270
232
185
20
145
18
19.6
80
310
248
200
22
160
18
31.7
100
350
272
220
24
180
18
8
43.5
RESERVDELAR
On October 1st, 2009, TAC became the Buildings Business of its parent company Schneider Electric. This document reflects the visual identity of Schneider Electric,
however there remains ­references to TAC as a corporate brand in the body copy. As each document is updated, the body copy will be changed to reflect appropriate
corporate brand changes. All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
Schneider Electric Telefon 08-775 27 00
03-00089-01-sv
www.schneider-electric.se/buildings
Januari 2010 sp
© 2009 Schneider Electric. All rights reserved.
Packbox......................1-001-0811-0

Similar documents