VENTILATION – monteringstips, dimensionering

Transcription

VENTILATION – monteringstips, dimensionering
UTBILDNING, INSTRUKTIONER
Ventilation – monteringstips, dimensionering
Ventilation
Dimensionering tilluft
Bra inomhusklimat!
Vi ventilerar våra hus för att byta ut
för­orenad inomhusluft mot ren uteluft.
Föroreningar i inomhusluften kommer från
t. ex. matlagning, tvätt, bad, rökning mm.
Även byggnadsmate­rial och inredning
kan bidra till för­ore­ningarna i inomhusluften. En väl fungerande ventilation är
därför A och O för både hus och hälsa.
Normalt rekommenderas minst en ventil
per sovrum och 2 ventiler i vardagsrum.
Tilluftsflödet skall vara lägst 0,35 l/s per
m golvarea och till sovrum bör den vara
lägst 4 l/s och sovplats.
Temperatur: ca 20°C
Relativ fuktighet: 40–60%
Lufthastighet: <0,15 m/s
Temperaturskillnad golv/tak: max 3°C
Koldioxidhalt: Max 800 ppm
Buller: <27 dBA
Grundprincipen för luftens rörelse bygger
på att uteluft tillförs i vardagsrum, sovrum
och hall och förs vidare till kök, bad och
toalett, där den sedan lämnar bostaden
genom frånluften. För att detta skall
fungera måste ett visst undertryck råda
samt överluftsmöjlighet finnas in till kök,
bad och toalett.
God täthet – en förutsättning
för effektiv ventilation
Om huset är otätt är risken stor att de
termiska krafterna inverkar negativt på
luftfördelningen. Detta kan ge oavsiktlig ventilation. Med god täthet och rätt
dimensionerad till- och frånluft får man
den bästa ventilationseffekten.
+20°C
2
Dimensionering frånluft
Frånluftsflödet vid mekanisk ventilation
bör anordnas enligt följande:
Utrymme
Minsta
frånluftsflöde
Kök
10 l/s
pentry, kokvrå
15 l/s
Bad- eller duschrum
15 l/s
Förhöjningsdel
Bad- eller duschrum
10 l/s med forcering till
utan öppningsbart
fönster
30 l/s, eller 15 l/s*
Toalettrum
10 l/s*
Tvättstuga, torkrum
10 l/s*
* I rum större än 5 m2 ökas flödet med
1 l/s per extra m2.
Kall skorsten
Självdragsventilation (S)
”Motor” i självdraget
Självdrag innebär att luften förs ut ur
bostaden med hjälp av termisk kraft, dvs
den varma luften är lättare än den kalla
och därför stiger den uppåt och ut genom
frånluftskanalen.
En vanlig konstruktion förr var att placera
ventilationskanalerna runt rökröret. Den
varma murstocken blev då en ”motor”
i ventilationssystemet då frånluften alltid
var varmare än utomhusluften och på så
sätt fick man självdraget att fungera även
sommartid.
136
Mullsjö KISTa Göteborg
Borrhål
Fresh väggventiler:
Montera ventilen cirka 10 cm under tak och
över fönstret. Vid golvvärme monteras ventilen
cirka 1 m vid sidan om fönstret. Montera stormsäkring i ventiler från 3:e våningen och uppåt.
Vid montering av spaltventiler i fönsterbågen rekommenderas att montera en
dammlist under håltagningen för tilluften
eftersom övertryck kan uppstå vid vissa
väderleksförhållanden.
+20°C
10
Biobe
spaltventil
Att tänka på!
Vid självdragsventilation kan
luften gå ”fel väg”
+20°C
Hur effektivt detta system blir beror på
temperaturskillnaden mellan inne och ute,
men även på konstruktionen av systemet.
Effektiviteten kan därför variera kraftigt
med årstiden och generellt kan man säga
att en självdragsventilation är som mest
effektiv när det är som kallast ute.
Regn- och
insektsskydd
Dammlist
+40°C
Varm skortsten
Välj en större ventil än vad som minst krävs för
att klara tilluftsbehovet. Luften sprids då över
en större area, vilket ger lägre lufthastighet
och mindre risk för drag. Montera om möjligt
ventilen med luftström riktad upp mot taket.
med öppningsbart
fönster
+20°C
+20°C
Monteringstips
Biobe fönsterventiler:
”Motorn” stannar
Idag är det vanligt att man byter uppvärmningssystem i fastigheter med denna typ av
ventilation mot t ex fjärrvärme eller bergvärme. Då murstocken helt plötsligt blir kall,
stannar ”motorn” i självdraget och man förlorar väldigt mycket av ventilationseffekten.
Huvudkontor, Lager
Yrkesbutik, Kontor
Säljare
Tel 0392-360 10
Tel 08-26 52 10
Tel 031-711 66 90
Fax 0392-132 25
Fax 08-26 52 07
Varm luft kan då gå ”fel väg” ut
genom ventilen. Med dammlisten
undviker man att denna varma luft
går ner mellan bågarna och
orsakar kondens.
Dammlist
Undvik filter i spaltventiler då detta
skapar för stort motstånd och tänk på att
ingen tilluftslösning fungerar utan en väl
fungerande frånluft.
O rd e r te
le fo n
10
0392-360
BUtiken på nätet
www.leifarvidsson.se