76.005/1 Sauter Components VH och VK: Liten pneumatisk två

Transcription

76.005/1 Sauter Components VH och VK: Liten pneumatisk två
76.005/1
VH och VK: Liten pneumatisk två-vägs ventil.
Ventil med ställdon för eftervärmare eller kyla i ventilation, kyltak eller konvektorer.
Ventilhus med utvändig gänga; kägla med mjuktätning; Packbox med O-ringstätning; ventilsäte,
ventilhus, kägla, och packbox av mässing, spindel i rostfritt stål. Ställdon av oliv-gul självslocknande
plast med membran i silikon. Luftanslutning Rp _ ? , inv. gänga. Kan monteras i valfritt läge mellan
vertikal (stående) och horisontal.
Typ
Karakteristik B
Type
Karakteristik A
Anslutning
diameter
DN
Fullt reglerområde, 0.3 - 0.9 bar
10
VH18P 10 F322 VK18P 10 F422
10
VH18P 10 F312 VK18P 10 F412
10
VH18P 10 F302 VK18P 10 F402
15
VH18P 15 F312 VK18P 15 F412
15
VH18P 15 F302 VK18P 15 F402
Delat reglerområde, 0.2 - 0.5 bar (B), 0.7 - 1.0 bar (A)
10
VH11P 10 F322 VK15P 10 F422
10
VH11P 10 F312 VK15P 10 F412
10
VH11P 10 F302 VK15P 10 F402
15
VH11P 15 F312 VK15P 15 F412
15
VH11P 15 F302 VK15P 15 F402
Ventil:
Tryckklass
Max. drifttryck
Tillåten drifttemperatur.
Reglerkarakteristik
Reglerförhållande
Slaglängd
PN 16
16 bar
2...120 °C
Likprocentig
20
4 mm
kVS
∆pmax 1)
Vikt
m3/h
bar
kg
0.25
0.5
1.0
1.6
2.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.25
0.5
1.0
1.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.2
2.2
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
Ställdon:
Max. lufttryck 2)
Effektiv membranarea
Luftförbrukning för 100 % slaglängd
Gångtid 3)
Tillåten omgivnings temp.
1.5 bar
28 cm2
0.025 ln
2.5 s
0...70 °C
Måttritning
Montageinstruktion
Sammanbyggnad
M360506
MV 43168
MV 40.160
Y01955
Diagram tryck/slaglängd
A
0
B
Tillbehör
0360385 010* Sertokoppling för anslutning till kopparrör (behövs 2 st.). = 12 mm till DN10 (2 st
behövs)
0360385 015* Sertokoppling för anslutning till kopparrör (behövs 2 st.). = 15 mm till DN15 (2 st
behövs)
0360386 010* Lödkoppling för anslutning till kopparrör. = 12 mm till DN10 (2 st behövs)
0360386 015* Lödkoppling för anslutning till kopparrör = 15 mm till DN15 (2 st behövs)
0360388 010* Gängkoppling med utv. gänga för anslutning till med invändig gänga Rp 3 8 till
DN10 (2 st behövs)
0360388 015* Gängkoppling med utv. gänga för anslutning till med invändig gänga Rp ½ till DN15
(2 st behövs)
0360389 010* Gängkoppling med inv. gänga för anslutning till stålrör med utvändig gänga R 1 8 till
DN10 (2 st behövs)
0360389 015* Gängkoppling med inv. gänga för anslutning till stålrör med utvändig gänga R 3 8 till
DN15 (2 st behövs)
*)
Måttritning för tillbehör finns under samma nummer.
1)
∆pmax = max. tillåten tryckdifferens över ventilen, vid vilken ställdonet säkert kan öppna och stänga
2)
ventilen..
Se sektion 60 för krav på kvaliteten för matingsluften, speciellt vid låga temperaturer.
Baserad på Centairs luftkapacitet (400 ln/h med slanglängd på 20 meter och 4 mm innerdiameter.
3)
y
1,2 bar
Hela reglerområde
normalt stängd
0
y
1,2 bar
Hela reglerområdet
normalt öppen
B
0
y
1,2 bar
Delat reglerområde
normalt öppen
A
0
y
1,2 bar
Delat reglerområde
normalt stängd
B01956a
y
y
A
AB
AB
A
B01958
B01957
Karakteristik B
Sauter Components
Karakteristik A
7176005003 Q8
76.005/2
Funktion
Ventilen stänger när signaltrycket stiger, enligt tryck- och funktionskurvan B. Ventilen
öppnar när signaltrycket stiger, enligt tryck- och funktionskurvan A. Flödesriktningen skall
alltid vara A-AB, ventilen stänger mot trycket.
Ventilen får ej monteras så att den stänger med trycket, då detta orsakar tryckstötar och
kan skada ventilen.
AB
A
A
AB
B01959
B01960
Kurva B (Type VH)
Kurva A (Type VK)
Projekterings- och montageanvisningar.
För att skydda ventilerna från oönskade föremål i vattnet t.ex. svetsslagg, rostflagor etc.
rekommenderas installation av filter t.ex. för varje våning eller för varje stamledning.
Ventilen får ej monteras hängande för att undvika skador i ställdonet p.g.a kondens eller
droppande vatten.
Differenstrycket bör hållas så lågt som möjligt, samt ett högt statiskt tryck för att undvika
kavitationsljud.
Rekomentationer för kavitationsfri funktion: (ca. med z = 0.5 enl. VDMA 24422):
För kallt vatten:
∆p < p2+1
∆p = aktuellt tryckfall över ventilen [ i bar]
för varmt vatten:
∆p < p2
p2 = statisk tryck efter ventilen [ i bar övertryck]
−
−
Övrig information
Packbox med O-ring av etylen-propylen. Ventilkägla med mjuktätning av etylen-propylen
mot reglerporten
Materialbeteckning enl. DIN
Ventilhus
Ventilsäte
Ventilspindel
Ventilkägla
Packbox
DIN material no.
2.0401
2.0401
1.4305
2.0402
2.0380
DIN beskrivning
Cu Zn 39 Pb 3
Cu Zn 39 Pb 3
X 12 CrNi S 18 8
Cu Zn 40 Pb 2
Cu Zn 39 Pb 2
Övriga tekniska data.
Nominell diameter
DN
DN 10
DN 15
∆pv
bar
3.5
3.0
Max. läckage l/h
0.6
0.85
∆pv = Tryckdifferens över ventil oberoende av
läge, begränsad av ljudnivå och erosion (max.
värde utan begränsning av ställdonskraften).
Sauter Components
7176005003 Q7
76.005/3
Måttritning
Ø95
B
c
AB
G
b
A
H
Rp 1/8
L
DN
10
15
20
25
G (ISO 228/1) b
G 1/2 A
G 3/4 A
G1
A
G 1 1/4 A
15
19
29
33
c
33,5
43
59
69
L
50
54
70
86
H
113
128
151
167
M360506
Tillbehör
360386
G
G
D
360385
L
Nr. (DN)
360385 010
360385 015
L
G
G 1/2
G 3/4
L D
26 26
30 32
G
Nr. (DN)
L
360386 010 G 1/2 ~23,5
360386 015 G 3/4 ~26,5
M01772a
M01771a
G2
G
360389
G
360388
G2
L
L
Nr. (DN)
360388 010
360388 015
G
G2
L
G 1/2 G 3/8 A 36,5
G 3/4 R 1/2
38,5
Nr. (DN)
G
360389 010 G 1/2
360389 015 G 3/4
G2
L
Rp 1/8 24,5
Rp 3/8 29
M01774a
M01773a
Sauter Components