TKT-300L www.investliving.se

Transcription

TKT-300L www.investliving.se
www.investliving.se
TKT-300L
3
automatisk avluftningsventil, linda in minst 4
avluftningsventil”. Skruva fast automatisk avluftningsventi medurs tills det sitter
ordentligt fast.
automatisk avluftningsventil till anslutningen markerad “Automatisk
varv medurs.
Automatisk avluftningsventil
a u to m a tis k a v lu ftn in g s v e n til
T/P ventilen
T/P ventilen
T/P ventil
T /P v e n til
T/P ventilen
T/P ventilen,
Sensor
Anod.
Separat packad. Monteras i högsta
sensoruttaget.
Innehåller del 17 och 19.
Elpatronsuttag
Tappvatte nsslin ga kapacite t (2)
R50
8-1
8-2
10
9
1797-10001-17
1797-10001-18
1797-10001-07
1797-10001-08
6
8 -1
7
8 -2
6
5
4
2
3
1
Tank
Elpatron säljs separat(Tillbehör)
Elpatron säljs separat
Anod