TRIMMA AVLUFTNINGSVENTILER MOTIONERA BALLOFIXER

Transcription

TRIMMA AVLUFTNINGSVENTILER MOTIONERA BALLOFIXER
TRIMMA AVLUFTNINGSVENTILER
I samtliga lägenheter på plan 1 finns ett teknikutrymme i hallen, här finns rör tillhörande
föreningens värmesystem. Ytterst på dessa rör sitter två separata avluftningsventiler.
För att förlänga livslängden samt hindra ärgning på ventilerna ska de ”trimmas” minst två gånger
per år. Ventilerna ”trimmas” av den boende genom att:
1) Respektive ventil vrids ca ett halvt varv motsols.
2) Låt ventilen stå öppen tills det kommer vatten.
3) Stäng ventilen genom att vrida respektive ventil ca ett halvt varv medsols.
MOTIONERA BALLOFIXER
Vad är en ballofix?
En Ballofix är en ventil som används för att stänga av vattnet lokalt i din lägenhet. På ballofixen
finns ett litet vred, som man skall vrida på för att stänga respektive öppna för kallt- varmt- och
cirkulerande varmvatten. Det finns minst tre ballofixer i din lägenhet.
Var finns ballofixerna?
Ballofixerna finns i badrummet och i köket under diskbänken.
Hur motionerar jag ballofixerna?
1) Vrida det lilla vredet ett kvarts varv fram och tillbaka. Var försiktig med att använda för
mycket våld eller verktyg. Gör detta ett par gånger tills det går lätt.
2) Kontrollera sedan att vattnet är avstängt när alla ballofixerna är stängda genom att sätta på
alla vattenkranar i lägenheten.
3) Återställ ballofixerna till öppet läge och kontrollera att vattnet på nytt kommer fram ur
kranarna.
Kontrollen måste göras minst en gång om året.
Dessa ballofixer ansvarar du som bostadsrättsinnehavare för. Detta ansvar innebär att se till att
de fungerar som de ska, det vill säga att kunna stänga av tillflödet av vattnet i lägenheten.