Fällbart fäste för dragstång

Transcription

Fällbart fäste för dragstång
Handhavande av fällbar dragstång med två
kulventiler och 3-vägsventil______________
Sänkning av dragstång/grind
Vid frånkoppling bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tillse att ventil 1 är tillslagen (luft på).
Koppla isär fordonen.
Sänk dragstång med ventil 1 (luft av).
Lämna ventil 1 i stängt läge avluftad.
Lyft grind med 3-vägsventil.
Öppna ventil 2 (luft på).
Sänk grind med 3-vägsventil.
Höjning av dragstång/grind
1.
2.
3.
4.
5.
Lås grind med ventil 2 (luft av).
Lyft grind med 3-vägsventil.
Lyft dragstång med ventil 1 (luft på).
Koppla ihop fordonen.
Lufta av ventil 1 och lämna i avluftat läge.
TRAILERKOMPONENTER AB
Box 237 - 59522 MJÖLBY - Tel:0142-17070 - Fax:0142-18142
E-post: [email protected] Hemsida:www.trako.se
Kopplingsschema
Tryckl min
6 bar
3
1
1 = Kulventil (med avluftning)
2 = Backventil
3 = 3-vägsventil Kuhnke
Skydd mot
fritt fall
2 st 10-0595-05
1 st 10-0595-04
1 st 10-0645-24
TRAILERKOMPONENTER AB
Box 237 - 59522 MJÖLBY - Tel:0142-17070 - Fax:0142-18142
E-post: [email protected] Hemsida:www.trako.se