Anvisning för lastarventil VDM6A till konstanttryckssystem

Transcription

Anvisning för lastarventil VDM6A till konstanttryckssystem
Anvisning för lastarventil VDM6A till konstanttryckssystem
ANV084
50442
Nedan visas inkoppling av lastarventilen 50442 i ett konstanttryckssystem.
Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en intern kanal i ventilen pluggas.
Därefter pluggas porten P3 på ventilens ovansida. Säkerhetsventilen ersätts med plugg 50232.
OBS! Ventilen måste ha en direktanslutning till tank. Denna ansluts i sidoporten T.
Max flöde:
Max arbetstryck P-, A-, B- port:
Max tryck T-port:
Anslutning P-, A-, B-port:
Anslutng T-port och flöde
vidare:
Omgivningstemperatur:
Rekommenderad olja:
Säkerhetsventilens inställning:
60 l/min
370 bar
25 bar
3/8 BSP
1/2 BSP
-30 °C till + 60 °C
Mineralbaserad
175 bar
Port
A1
B1
A2
B2
Spole
In
Ut
In
Ut
Används till
Sänka lastaren
Höja lastaren
Tilta ner
Tilta upp
P3 - pluggas
T - tankport
Plugg - internt monterad
P2 - alternativt inlopp
B1
B2
A2
A1
P1 - inlopp
Säkerhetsventilen ersätts med plugg
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
Tel 0304-751010 • Fax 0304-751011
www.oie.se • [email protected]