Anvisning för lastarventil VDM6A till rundpumpning med seriekoppling

Transcription

Anvisning för lastarventil VDM6A till rundpumpning med seriekoppling
Anvisning för lastarventil VDM6A
till rundpumpning med seriekoppling
ANV082
50442
Nedan visas inkoppling av lastarventilen 50442 i ett rundpumpningssystem där flöde krävs till
ytterligare komponenter efter lastarventilen.
Ventilen anpassas för seriekoppling genom att en intern kanal i ventilen pluggas.
OBS! Ventilen måste ha en direktanslutning till tank. Denna ansluts i sidoporten T.
Max flöde:
Max arbetstryck P-, A-, B- port:
Max tryck T-port:
Anslutning P-, A-, B-port:
Anslutng T-port och flöde
vidare:
Omgivningstemperatur:
Rekommenderad olja:
Säkerhetsventilens inställning:
60 l/min
370 bar
25 bar
3/8 BSP
1/2 BSP
-30 °C till + 60 °C
Mineralbaserad
175 bar
Port
A1
B1
A2
B2
Spole
In
Ut
In
Ut
Används till
Sänka lastaren
Höja lastaren
Tilta ner
Tilta upp
P3 - flöde vidare
T - tankport
Plugg - internt monterad
P2 - alternativt inlopp B1
B2
A2
A1
P1 - inlopp
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
Tel 0304-751010 • Fax 0304-751011
www.oie.se • [email protected]