Produktblad VVC 20F

Transcription

Produktblad VVC 20F
Begränsningsventil VVC 20F
Användningsområde
Begränsningsventil VVC 20F används som
varmhållningsventil i fjärrvärmeväxlare. Temperaturbegränsare vid fjärrvärme för att förse
värmeväxlaren med varmt vatten.
Beskrivning
VVC 20F ventilen har en inbyggd känselkropp
som känner av temperaturen i vattnet som passerar genom ventilen. Beroende på inställning
(40-60°C) så stänger ventilen när den inställda
temperaturen på vattnet har uppnåtts.
VVC20 ventilen ansluts med G3/4”.
Tekniska data
66
MMA
62
AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • [email protected] • www.mma.se
Maj 2015
Tryckklass
PN 16
Max tryckfall/stängningstryck
6 bar
Max kv-värde vid 10K
0,35
Max temperatur
90°C
Max kortvarig temperatur
120°C
Reglerområde
40-60°C
Anslutningar
Utvändig ISO-G3/4” max dimension Ø18 mm
Material
Mässing CW 602N
Vikt
358 g
40°
Inställning
0
1
2
50°
60°
3
45°
4
Inställningen av stängningstemperaturen sker med
insexnyckel 4 mm.
Fabriksinställning vid 2 (50°C).
55°
Beställningsbeteckningar
RSK nr.
Art.nr.
Benämning
Beskrivning
480 58 33
184 00 53
184 00 54
3141901
4162001
4162002
VVC 20F
3/4”/18K15
3/4”/18K18
Exkl. koppling
Kompressions koppling 15
Kompressions koppling 18
Maj 2015
Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.
AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • [email protected] • www.mma.se

Similar documents