Elektrolys av koksaltlösning

Transcription

Elektrolys av koksaltlösning
Elektrolys av koksaltlösning
Bakgrund: Elektrolys innebär att man tillför elektrisk ström för att få en kemisk reaktion. Joner
omvandlas till atomer. Koksalt natriumklorid, NaCl i vatten bildar joner. Positiva natriumjoner och
negativa kloridjoner. Genom att tillföra elektroner kommer jonerna att bli atomer.
Material: Indikatorn fenolftalin, koksalt, spänningskub, två sladdar, två kolelektroder, våg, sked,
och graderad bägare 200ml.
Riskbedömning: Rör inte delarna eller saltvattnet när strömmen är på. Akta så att inte
elektroderna vidrör varandra och orsakar kortslutning. Klorgasen som bildas är skadlig, bra
ventilation är viktigt.
Utförande: Blanda till 200 ml saltlösning med 10% salthalt. Tillsätt några droppar av indikatorn
fenolftalin. Lägg katod (negativ del) och anod (positiv del) i koksaltlösningen. Ställ spänningskuben
på likström och slå på strömmen.
Resultat: Beskriv vad händer?
Slutsats: Vilka gaser bildas vid anod och katod? Vad reagerar indikatorn på? Varför är indikatorns
reaktion annorlunda vid katod respektive anod? Vad händer i lösningen under elektrolysens gång?
Hade reaktionen blivit annorlunda om du inte löst saltet i vatten, utan smält saltet istället?
Laborationsbeskrivningar och filmatiserade experiment i samtliga NV ämnen hittar du i E-boken laborationer av
Kaj Schmidt i iBookstore.