1 Harutyunyan, KAREN 19760825-4152 Armenien Armeniska alt

Transcription

1 Harutyunyan, KAREN 19760825-4152 Armenien Armeniska alt
Kammaråklagare Hans Ranholm
1(4)
48
AM-121155-12
207A-11
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Kalmar
2012-08-13
Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten
KALMAR TINGSRÄTT
3:1
Kalmar tingsrätt
Box 613
391 26 KALMAR
INKOM: 2012-08-13
MÅLNR: B 2551-12
AKTBIL: 25
TR mål: B 2551-12
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Telefon
Tolkbehov
1 Harutyunyan, KAREN
Personnr
Medborgare i
19760825-4152
Armenien
Armeniska alt.
ryska
Adress
Kungsmarksvägen 11 B Lgh 1201 371 44 KARLSKRONA
Offentlig försvarare/ombud
Advokat Mikael R:son Boberg, förordnad
Frihetsberövande m.m.
Anhållen 2012-07-28, häktad 2012-07-31
Delgivningsuppgifter
Tilltalad: efternamn och alla förnamn
Tilltalsnamn
Yrke/titel
Telefon
Tolkbehov
2 Israeljan, ISRAEL
Personnr
Medborgare i
1987-12-21
Armeniska
Adress
Kyrkogatan 35
FÅGELFORS
Offentlig försvarare/ombud
Advokat Thomas Wellton, förordnad
Frihetsberövande m.m.
Anhållen 2012-07-28, häktad 2012-07-31
Delgivningsuppgifter
Postadress
Gatuadress
Telefon
E-post
Box 931
391 29 KALMAR
Galggatan 4
010-56 26 350
[email protected]
Telefax
0480-860 65
Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Kalmar
Kammaråklagare Hans Ranholm
2012-08-13
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
2(4)
48
AM-121155-12
207A-11
Ansvarsyrkanden m.m.
1. OLAGA FRIHETSBERÖVANDE (Harutyunyan, Israeljan)
(0800-K14877-12)
Målsägande
Marharita Husyeva, företräds av målsägandebiträde advokat Anders Schierenbeck
Gärning
Karen Harutyunyan och Israel Israeljan har tillsammans och i samråd berövat
Marharita Husyeva friheten i Sverige, bl.a. i Malmö och i Fågelfors, Högsby
kommun, under tiden den 20 juni 2012 – 28 juli 2012.
Harutyunyan har således fråntagit henne och behållit hennes pengar, pass och
övriga identitetshandlingar, vilka sedan förvarats av Israeljan.
Harutyunyan har överlämnat Husyeva till Israeljan med förklaringen att denne
skulle vara hennes vakt, och tvingat eller genom vilseledande förmått henne att
söka asyl under osann identitet och för Migrationsverket osant uppge att hon
hade ett förhållande med Israeljan.
Harutyunyan har hotat Husyeva med att han skulle döda henne om hon rymde
från honom, och att hon skulle försvinna spårlöst om hon inte gjorde
asylansökan, samt på liknande sätt hotat henne till livet, vilket varit ägnat att
hos henne väcka allvarlig fruktan för hennes liv och hälsa, samt vidare efter
asylansökan hotat att anmäla henne för att ha lämnat osanna uppgifter i denna.
Israeljan har deltagit i frihetsberövandet genom att osant ange för Migrationsverket att han hade ett förhållande med Husyeva, samt därefter övervaka henne
på instruktion från Harutyunyan, bo i samma lägenhet som hon och följa efter
henne om hon gick ut från den.
Lagrum
4 kap 2 § 1 st brottsbalken
Bevisning
- Förhör med Karen Harutyunyan (förnekar, armenisk eller rysk tolk erfordras)
- Förhör med Israel Israeljan (förnekar, armenisk tolk erfordras)
- Målsägandeförhör med Marharita Husyeva (rysk tolk erfordras)
Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Kalmar
Kammaråklagare Hans Ranholm
2012-08-13
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
3(4)
48
AM-121155-12
207A-11
2. MISSHANDEL och OLAGA HOT (Harutyunyan) (0800-K14877-12)
Målsägande
Se ovan.
Gärning
Karen Harutyunyan har vid ett tillfälle någon gång under tiden den 17–25 juli
2012 i ett skogsparti någonstans mellan Malmö och Fågelfors misshandlat
Marharita Husyeva genom att, efter att ha dragit ut henne ur bilen de färdats i
och ned på marken, sparka henne, ta stryptag på henne och slå henne, vilket
medfört smärta, blåmärken och näsblod.
I samband med misshandeln har Harutyunyan även hotat henne genom att säga
att han skulle döda henne och lämna henne i skogen, vilket varit ägnat att hos
henne framkalla allvarlig fruktan för hennes liv och hälsa.
Lagrum
3 kap 5 § och 4 kap 5 § 1 st brottsbalken
Bevisning
- Förhör med Karen Harutyunyan (förnekar)
- Förhör med Israel Israeljan (förnekar)
- Målsägandeförhör med Marharita Husyeva
- Rättsintyg (fup s 50-53)
3. MISSHANDEL (Harutyunyan, Israeljan) (0800-K14877-12)
Målsägande
Se ovan.
Gärning
Karen Harutyunyan och Israel Israeljan har natten mellan den 27-28 juli 2012 i
Fågelfors, Högsby kommun, tillsammans och i samförstånd misshandlat
Marharita Husyeva. Harutyunyan har slagit henne i magen och sparkat henne
på benen, samt slagit henne med en fläkt, dragit henne i håret, knäat henne i
magen och slitit i hennes halsband. Israeljan har slagit henne i ansiktet och
huvudet. Misshandeln har medfört smärta, blåmärken, näsblod och sårskador.
Lagrum
3 kap 5 § brottsbalken
Ansökan om stämning
Åklagarkammaren i Kalmar
Kammaråklagare Hans Ranholm
2012-08-13
Sida
Handling
Ärende
Handläggare
4(4)
48
AM-121155-12
207A-11
Bevisning
- Förhör med Karen Harutyunyan (förnekar, armenisk eller rysk tolk
erfordras)
- Förhör med Israel Israeljan (förnekar, armenisk tolk erfordras)
- Målsägandeförhör med Marharita Husyeva (rysk tolk erfordras)
- Vittnesförhör med polisen Thom Simonsson ang. omständigheterna
kring polisingripande, målsägandens tillstånd och vad hon uppgivit för
polisen på plats (telefonförhör tillräckligt)
- Vittnesförhör med Hanna Luksha ang. vad målsäganden berättat för
henne efter händelsen och omständigheterna kring Harutyunyans
gripande (rysk tolk erfordras)
- Vittnesförhör med ögonvittnet Timur Dataev som konfronterat
Harutyunyan och Israeljan utanför lägenheten, ang. detta och
målsägandens flykt från lägenheten (rysk tolk erfordras)
- Undersökningsprotokoll med fotografier av brottsplatsen och
målsäganden (fup s 37-48)
- Rättsintyg (fup s 50-53)
Handläggning
Förhandlingen torde erfordra en hel dag. Tolkbehov enl. ovan.
Hans Ranholm

Similar documents