Product Information

Transcription

Product Information
Product Information
D8010 Ljusgrå
D8017 Mörkgrå
RAPID GREYMATIC 2K-PRIMER
PRODUKTBESKRIVNING
2K RAPID GreyMatic är en serie 2K primer-surfacers som kan användas vid många dagligt
förekommande reparationsarbeten på en verkstad. Produkterna är mångsidiga, snabbtorkande och
lätta att applicera och slipa. De ger dessutom utmärkt täckning, ytjämnhet och glans på en mängd
underlag, som t.ex. felfria originalytor, rent stål, polyesterspackel och vidhäftningsförmedlare.
Produkterna kan appliceras som primer-surfacer eller högfyllande slipgrund och de kan lufttorkas,
ugnstorkas eller IR-torkas.
De kan överlackeras direkt med Deltron GRS BC, Deltron GRS DG, Deltron GRS UHS eller
Envirobase.
Genom att kombinera D8010 och D8017 (se GreyMatic-avsnittet) kan samma grå nyanser
(GreyMatic 1, 3, 5 eller 7) erhållas som i GreyMatics standardserie. På så sätt kan
topplacksförbrukningen reduceras, liksom den totala reparationsprocesstiden.
Primer
4
4
Härdare
1
1
Förtunning
1
0,5
6
6
1
1
1,5
2
Version
Surfacer
Primer
fyllande
MS-surfacer
Primer
558 g/l
533 g/l
540 g/l
554 g/l
FÖRBEREDNING AV UNDERLAGET – AVFETTNING
Börja med att tvätta alla ytor som ska lackeras med tvål och vatten. Skölj och låt torka
före avfettning med lämplig PPG-rengöring för underlag:
VOC-innehåll
D842*
DX380 låg-VOC-rengöring
under 200 g/l
(Om D842 används, skölj ytan med T494 ENVIROBASE förtunning omedelbart efter
avfettning och torka sedan ytan)
D8401* vattenburen låg-VOC-rengöring
under 200 g/l
D845
DX310 högeffektiv rengöring
över 200 g/l
D837
DX330 Spirit Wipe
över 200 g/l
Rengör och torka alla underlag noggrant före och efter varje steg i förberedningen.
Torka alltid av rengöringen från ytan genast med en ren och torr trasa.
* Avfetta inte polyesterspackel med D842 eller D8401.
1
FÖRBEREDNING AV UNDERLAGET –GRUNDNING&
SLIPNING
Rent stål ska slipas lätt och vara helt rostfritt före applicering. Rapid GreyMatic kan
appliceras direkt, men primers för rent stål (Universel eller DP40) rekommenderas om
optimal vidhäftning och korrosionsbeständighet fordras.
Annan ren metall ska grundas med Universel eller DP40.
ED-lack ska slipas med slippapper P360 (torr) eller P800 (våt).
GRUNDNING & SLIPNING forts.
Originallack eller primer ska slipas med P280-P320 (torr) eller P400-P500 (våt).
Punktgrunda ev. ren metall med etchprimer Universel eller DP40.
GRP eller glasfiber ska slipas med P320 (torr).
Polyesterspackel ska torrslipas med diverse slippapper (beroende på hur produkten
ska användas):
P80-P120 vid användning som högfyllade primer.
P80-P120-P240 vid användning som primer-surfacer eller surfacer utan slipning.
HÄRDARE & FÖRTUNNING
Användning:
Temperatur
Upp till 25 °C
25-35oC
Över 35oC
NS-härdare
NS-härdare
Förtunning
D863
D866D807
D802
D812
D802
D869
MS-härdare
MS-härdare
D864
D803
D841
Förtunning
D866/D807
D812
D869
BLANDNING
Används som:
Högfylande Primer
Primer-surfacer
NS
MS
Blandförhållande: RAPID GreyMatic 4 vol
6 vol
Härdare
1 vol
1 vol
Förtunning
0,5 vol 1,5 vol
Brukstid vid 20 °C:
Sprutviskositet
DIN4 vid 20 °C:
45’
NS
4 vol
1 vol
1 vol
60’
30-50 sek
60’
20-25 sek
INSTÄLLNING AV MUNSTYCKE
Används som: Högfyllade Primer
Primer-surfacer
Munstycke:
Självmatning:
1,6-1,8 mm
Sugmatning:
Tryck:
1,6-1,8 mm
1,8-2,0 mm
1,8-2,0 mm
Följ spruttillverkarens rekommendationer
MS
6 vol
1 vol
2 vol
70’-90’
APPLICERINGSGUIDE
Används som:
Antal skikt:
Avluftning vid 20 °C:
- mellan skikt
- före ugnstorkning
Högfyllade Primer
Primer-surfacer
max. 3
2-3
10 min
10 min
5 min
5 min
Högfyllade Primer
Primer-surfacer
10 min
10 min
TORKNING
Används som:
Dammfri vid 20 oC:
Hanterbar vid 20 °C
1h
Slipbar vid 20 oC
Under 100 mikron
Över 100 mikron
1h
2-3 h
3h
2-3 h
Genomtorr vid 60 oC
30 min*
20 min*
Genomtorr vid
IR-mellanvåg
20 min
15 min
* Torktider vid 60 °C metalltemperatur.
FILMEGENSKAPER
Används som:
Högfyllande Primer
Primer-surfacer
Torrfilmstjocklek:
- min
100µ
80µ
- max
200µ
140µ
SLIPNING
Används som:
Högfyllande Primer
Primer-surfacer
Torr:
P400
P400
Våt:
P400
P800
TOPPLACKERING
RAPID GreyMatic kan överlackeras direkt med följande produkter:
Global Refinish System/Deltron BC-baslack
Global Refinish System/Deltron DG-färg utan klarlack
Global Refinish System/Deltron UHS-färg utan klarlack
Envirobase Vattenspädbar baslack
BEGRÄNSNINGAR
Accelerator får EJ användas. Halvfulla burkar med härdare skall tillslutas noggrant
direkt efter användning. All utrustning måste vara helt torr. RAPID GreyMatic bör inte
användas om luftfuktigheten överstiger 80 %.
PUNKTREPARATION
Vid punktvis primning kan mjuka reparationskanter erhållas om man tillsätter 1 extra
del förtunning i sista skiktet och slipar reparationskanten noggrant.
FLEXIBLA UNDERLAG:
Blandförhållande:
Antal skikt
Sprutviskositet
DIN4 vid 20 °C:
Avluftning mellan skikt
Rapid GreyMatic 3 vol
Härdare
1,5 vol
D814
1 vol
1-2
16-20 sek
10 min
HÄLSA OCH SÄKERHET
Information om hälsa, säkerhet och miljö finns i respektive säkerhetsdatablad samt på
produktetiketterna.
Använd rekommenderad skyddsutrustning.
PPG: Kulörschema för RAPID GreyMatic
G1 D8010
100 g
250 g
500 g
G3
D8010
D8017
90,0
10,0
100 g
225
25
250 g
450
50
500 g
G5
D8010
D8017
80,0
20,0
100 g
200
50
250 g
400
100
500 g
G6
D8010
D8017
33,3
66,7
100 g
G7 D8017
100 g
RAPID GreyMatic
83,251
166,81
250
250 g
166,51
333,51
500
500 g
blandförhållande efter
vikt
100 g
100 g
250 g
250 g
500 g
500 g
MS-härdare
-
11 g
-
28 g
-
57 g
NS-härdare
16 g
-
40 g
-
80 g
-
7-14 g
14-19 g
18-36 g
36-48 g
36-72 g
72-96 g
förtunning
Denna produkt är endast avsedd för
professionell användning.
Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder
produkten utan att först inhämta närmare information om dess lämplighet i det
aktuella fallet handlar på egen risk, och vi kan inte påta oss något ansvar för
det färdiga resultatet eller eventuella förluster eller skador (bortsett från
dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet) i dessa fall.
Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya erfarenheter och vår
kontinuerliga produktutveckling.
De angivna torktiderna är genomsnittstider vid 20 °C. Skikttjocklek, fuktighet
och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.
PPG Industries Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark
Telefon: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

Similar documents