Prislista - Svensk Arbetshygien AB

Transcription

Prislista - Svensk Arbetshygien AB
PRISLISTA
SVENSK ARBETSHYGIEN AB
Fr.o.m. 2014-03-01
ANALYSER AV LUFTPROVER
Prov 1-10
> 10
Damm
Gravimetrisk bestämning, inkl filter i kassett
(totaldamm, respirabelt damm)
310
280
390
390
Inhalerbart damm
Gravimetrisk bestämning, inkl IOM-provtagare
och adapter för flödeskontroll
OBS! IOM-provtagare och adapter skall returneras inom en vecka annars debiteras en förseningsavgift på 100 kr/prov
Fiberräkning
Fiberräkning av asbest- & syntetiska fibrer
1070
filterkostnad tillkommer
Provberedning, filter ej möjliga att analysera
100
Kvarts
Bestämning av kvarts i damm på filter med FTIR-teknik
630
filterkostnad tillkommer
ANALYSER AV MATERIALPROVER
Asbest
Asbestidentifieringar i materialprov, såsom kakelfix & fog, mattor, limmer & isoleringsmaterial. Priset
är inkl. provbehandling & mikroskopiering.
Pris/prov
Normalanalys - svar inom 5 arbetsdagar
Expressanalys - svar samma dag
610
1050
ÖVRIGA ANALYSER
Lösningsmedel, metaller oljedimma,
mikrobiologiska analyser m.m.
Ta kontakt
PROVTAGNINGSMATERIAL
Filter för luftprover
Vägda filter i kassett
Ovägda filter i kassett
Kolrör
Övrigt provtagningsmaterial
Returnerat filter som ej kan återanvändas
Pris/st
150
120
100
Tag kontakt
100
MÄTUTRUSTNING
Pris/mätdag
Pumpar
För mätning av damm- och lösningsmedel m.m.
Pris/vecka
480
790
50
70
Rotameter (flödesmätare), låg och högflöde
100
120
Föravskiljare (Casella och SKC)
100
120
Bullerdosimeter (Larson & Davis)
690
890
Väska, personburen till pump
Övrig mätutrustning
offereras
MÄTNINGAR OCH KONSULTATIONER
Pris/timme
Konsultation
Arbetsmiljömätningar
Kompletta mätningar
PCB-inventeringar
1100
1100
offereras
offereras
Kemiska hälsorisker
Kompletta kemikalieregister
Riskbedömning av kemiska riskkällor
Upprättande av säkerhetsdatablad
Restid
offereras
offereras
5000 kr/st
420
Sida 2 av 4
UTBILDNINGAR
Utbildning i Härdplaster (minst 7 personer)
Vid grupper begär offert
1900 kr/person
Övriga utbildningar
offereras
Pris/st
Utbildningsmaterial för härdplaster
Tillhörande PowerPoint presentation för föreläsare
300
1000
ALLMÄNNA VILLKOR
Betalningsvillkor
30 dagar netto
Mervärdesskatt tillkommer
Ingen expeditions- eller faktureringsavgift
Reservation för eventuella prishöjningar på provtagningsmaterial
Expressanalyser kan erhållas mot 100 % pristillägg
Samtliga priser i prislistan är angivna i SEK
Hanteringsavgift på 100 kronor per uppdrag för externa analyser
Leveranstider
Provtagningsmaterial levereras omgående, frakt debiteras
Normal leveranstid för analyser är 5-10 arbetsdagar
Vissa analyser förmedlas till annat lab, vilket ger längre leveranstid
Övrigt
Större kvantiteter offereras på begäran.
Sida 3 av 4
9. KONTAKTPERSONER
Ann-Louise Ohlsson
[email protected]
0150-148 21
070-886 87 47
Kemist
Lab, administration, ekonomi
Patrik Andersson
[email protected]
0150-148 20
070-830 33 17
Kemikalieregister,
marknadsföring, mätutrustning
Barbro Arodin
[email protected]
0150-148 18
073-077 82 88
Arbetsmiljöingenjör
Konsultation, mätningar,
mätutrustning, utbildning
Anna Garmland
[email protected]
0150-142 31
070-875 82 34
Kemiingenjör
Lab, riskbedömning/bedömningar av
kemikalier, säkerhetsdatablad,
utbildning
Mari Wennergren
[email protected]
0150-142 30
Kemikalieregister, mätutrustning
Birgitta Wängåker
[email protected]
0150-142 30
Kemikalieregister
Adress
Svensk Arbetshygien AB
Box 324
641 23 KATRINEHOLM
Tfn 0150-142 30
[email protected]
www.svenskarbetshygien.se
Besöksadress
Svensk Arbetshygien AB
Vingåkersvägen 10
641 51 KATRINEHOLM
Sida 4 av 4